Tải bản đầy đủ

báo cáo mặt đường láng nhựa

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH THI CÔNG ĐƯỜNG 2

Đề tài: TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH CƯỜNG
ĐỘ PVAD VÀ YÊU CẦU THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

GVHD: Th.s LƯƠNG THỊ BÍCH
SVTH :TĂNG NGỌC KHẢI
ĐẶNG VĨNH KHÁNH
NGUYỄN ANH KỲ


I. ĐẶT VẤN ĐỀ


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Chất

lỏng/chất bán rắn

Nhựa đường là gì?

- Độ nhớt cao , màu đen

bitum


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG

MẶT ĐƯỜNG THẤM

NHỰA

NHẬP NHỰA

CÁC LOẠI MẶT
ĐƯỜNG NHỰA

MẶT ĐƯỜNG LÁNG
NHỰA


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Láng nhựa

Thấm nhập
nhựa

Tưới nhựa-rải đá- lu lèn

Rải đá- lu lèn – tưới nhựa


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Mặt đường láng nhựa là

Nguyên lý hình thành cường độ


gì?

như thế nào?

Có bao nhiu loại mặt đường

Phạm vi áp dụng loại mặt

láng nhựa ?

đường này?

Yêu cầu vật liệu như thế nào
?


NỘI DUNG

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

II. NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH CƯỜNG ĐỘ, PHẠM VI ÁP DUNG

III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

IV. KẾT LUẬN


I. KHI NIM, PHN LOI MT NG LNG NHA

1. Khỏi nim:
Mặt đờng láng nhựa là mặt đờng ngời ta
tới nhựa lên trên lớp mặt đã thi công hoàn
thiện sau đó rải đá nhỏ và lu lèn chặt
để tạo nên lớp vỏ mỏng, kín, chắc, không
thấm nớc có khả năng chịu lực đẩy ngang.

Lỏng nha 1 lp

Lỏng nha 2 lp


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Phân loại mặt đường láng nhựa

Láng nhựa 1 lớp

Căn cứ vào số lần tưới
nhựa và rải đá

Láng nhựa 3 lớp

Láng nhựa 2 lớp


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Phân loại mặt đường láng nhựa

Phương pháp tưới

Căn cứ vào biện pháp thi
công

Phương pháp rải hỗn hợp đá
nhựa trôn sẵn


I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Phân loại mặt đường láng nhựa

Nhựa nóng

Căn cứ vào loại nhựa

Nhũ tương


II. NGUYÊN LÝ HÌNH THÀNH CƯỜNG ĐỘ, PHẠM VI ÁP DUNG

1. Nguyên lý hình thành cường độ
Cưêng ®é hinh thµnh chñ yÕu do líp mãng bªn díi
cßn líp l¸ng nhùa chØ ®ãng vai trß chÊt dÝnh kÕt
bÒ mÆt

2. Phạm vi áp dụng:
- Vùng sâu vùng xa, không có trạm nghiền cấp phối đá dăm, trạm trộn bê
tông nhựa

-Khu vực có lượng mưa không lớn
-Áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp móng nhựa móng trên
loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần khôi ph ục


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

1. Yêu cầu đối với đá:


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa

0
1. Độ kim lún ở 25 C, 0,1mm, 5 giây

0
6. Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 163 C so với ban đầu,
%

0
2. Độ kéo dài ở 25 C,5cm/phút, cm

7. Độ hòa tan trong tricloetylen, %

0
3. Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi),  C

3
8. Khối lượng riêng, g/cm

0
4. Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland),  C

0
2
9. Độ nhớt động học ở 135 C, mm /s (cSt)

0
5. Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 163 C, %

10. Hàm lượng paraphin, % khối lượng

11. Độ bám dính với đá


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
0
2.1. Độ kim lún ở 25 C, 0,1mm, 5 giây

a.

Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm :

-

Máy đo độ kim lún;

-

Cốc kim loại chế tạo mẫu;

-

Đồng hồ bấm giây độ chính xác 0,1giây;

-

Nhiệt kế độ chính xác 0,1oC;

-

Thùng làm lạnh có dung tích tối thiểu 10lít.


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa

Máy đo độ kim lún tự động có thiết bị làm lạnh
tự động

Máy đo độ kim lún tự động

Thùng làm lạnh
Máy đo độ kim lún tựđộng hiển thị số


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa

b. Chuẩn bị mẫu :

-

Đun lỏng nhựa ( < 90oC không quá 30ph ) đổ vào cốc;
Để nguội trong không khí 1,5 đến 2 giờ;
Ngâm cốc mẫu trong nước 25oC từ 1,5 - 2 giờ;

c. Trình tự thí nghiệm :

-

Hạ kim xuyên sát mặt mẫu, điều chỉnh đồng hồ về 0;
Xuyên mẫu tại 3 vị trí, đọc số đọc sau 5giây thả mẫu rơi tự do;

d. Tính toán kết quả : tính giá trị trung bình 3 lần xuyên.


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
2.1. Độ kéo dài ở 250C, 5cm/phút :
a. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm :

-

Máy kéo bitum;

-

Khuôn chế tạo mẫu;

-

Nhiệt kế độ chính xác 0,1oC;

-

Thùng làm lạnh có dung tích tối thiểu 10lít;

-

Dao cắt gọt mẫu.


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
2.1. Độ kéo dài ở 250C, 5cm/phút :


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
2.1. Độ kéo dài ở 250C, 5cm/phút :
b. Chuẩn bị mẫu :

-

Quét dầu chống dính vào khuôn;
Đun lỏng nhựa, đổ đầy khuôn;
Để nguội 30ph,

đưa mẫu vào thùng làm lạnh 30ph;

Lấy mẫu ra, dùng dao nóng gọt phẳng, đặt mẫu vào thùng làm lạnh 85 đến 90ph.

c. Trình tự thí nghiệm :

-

Lắp mẫu vào máy kéo;

- Bật máy kéo mẫu đến khi đứt với tốc độ 50mm/phút, ghi lại giá trị độ dãn dài;
- Cho thêm muối hoặc rượu vào máy kéo mẫu nếu mẫu bị chìm hoặc nổi.


III. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

2. Yêu cầu đối với nhựa
3. Nhiệt độ hóa mềm ( PP vòng và bi ):
a. Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm :

-

Khuôn tạo mẫu;

-

Thiết bị đo điểm hóa mềm ;

-

Nhiệt kế độ chính xác 0,5oC;

-

Thùng làm lạnh có dung tích tối thiểu 10lít ;

-

Dao cắt gọt mẫu;

-

Bếp dầu hoặc bếp điện.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×