Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE EHS study report

CONTROL OF CONTROACTOR PROCEDURE
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT NHÀ THẦU

BẢN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ AN TOÀN
CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
EHS STUDY REPORT FOR DESIGN

1. Thông tin dự án
1.1 Tên dự án:....................................................................................................................................
1.2 Trưởng nhóm quản lý dự án:.......................................................................................................
1.3 Miêu tả sơ bộ về dự án:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Các yêu cầu cần thực hiện để kiểm soát tác động về an toàn và môi trường
2.1 Biển báo an toàn, rào chắn hay tín hiệu cảnh báo an toàn
Yes
No
2.2 Nút nhấn dừng thiết bị khẩn cấp
Yes

No
2.3 Thiết bị để cô lập năng lượng (LOTO)
Yes
No
2.4 Nối đất hệ thống/thiết bị
Yes
No
2.5 Lối đi/hành lan an toàn để xâm nhập hay thoát hiểm
Yes
No
2.6 Hệ thống interlock hay kiểm soát
Yes
No
2.7 Thiết bị phát hiện cháy hay báo động
Yes
No
2.8 Hệ thống phòng cháy chữa cháy (bình chữa cháy, vòi chữa cháy, hệ thống
Phun nước tự động, vật liệu chống cháy,…)
Yes
No
2.9 Yêu cầu cụ thể về ergonomic (thuận lợi cho thao tác)
Yes
No
2.10 Yêu cầu về vật tư (chất chống cháy, chất không độc hại (ACMR))
Yes No
2.11 Cơ cấu bảo vệ (hàng rao, guarding,…)
Yes
No
2.12 Yêu cầu cụ thể về hệ thống chiếu sáng, đèn khẩn cấp
Yes
No
2.13 Thiết bị an toàn hay sàn thao tác phục vụ cho việc bảo dưỡng
Yes
No
2.14 Bảo vệ hệ thống thủy lực, khí nén
Yes
No
2.15 Phòng chống phát sinh tiếng ồn, rung
Yes
No


2.16 Hệ thống thông gió, thu gom bụi, hơi khí độc
Yes
No
2.17 Thiết bị ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm
Yes
No
2.18 Các biện pháp phòng chống phóng xạ, điện từ trường
Yes
No
2.19 Tiêu chuẩn màu sắc thiết bị, đường ống,…
Yes
No
2.20 Hướng dẫn vận hành, sử dụng
Yes
No
2.21 Những yêu cầu khác về An toàn lao động và môi trường
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. Kế hoạch phòng tránh
Mục “Yes” từ
phần 2

Kế hoạch kiểm soát


CONTROL OF CONTROACTOR PROCEDURE
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT NHÀ THẦU

BẢN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ AN TOÀN
CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
EHS STUDY REPORT FOR DESIGN

4. Xem xét/Phê duyệt
Chức vụ
Người đánh giá
Trưởng nhóm dự án
Trưởng bộ phận
Giám sát an toàn
Phê duyệt

Tên/chữ ky

Ngày


CONTROL OF CONTROACTOR PROCEDURE
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT NHÀ THẦU

BẢN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ AN TOÀN
CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
EHS STUDY REPORT FOR DESIGN
Giám đốc nhà máyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×