Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 49: Thực hành Tính chất của rượu và axit

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Bài 49: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
A/MỤC TIÊU: Giúp HS
1/ Kiến thức:
 Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic
 Thí nghiệm tạo este etyl axetat
2. Kĩ năng:
 Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit
(tác dụng với CuO, CaCO3 quỳ tím , Zn)
 Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat
 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng
 Viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện
3. Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận,tiết kiệm trong thực hành thí nghiệm.
B/CHUẨN BỊ:
GV: Dụng cụ: - Giá thí nghiệm, Ống nghiệm, Giá sắt, Đèn cồn, Cốc thuỷ tinh,
Ống nghiệm có nhánh, có ống dẫn khí,có nút
Dung dịch: Axit axetic đặc ,H2SO4 đ , Nước , Zn lá , CaCO3 , CuO , giấy quỳ
tím.
HS: Xem trước nội dung bài TH
C/ PHƯƠNG PHÁP: Trực quan – thực nghiệm

D/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

T
G

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

HĐ 1: Ổn định- Giới thiệu bài thực hành:
5’

GV: Kiểm tra sĩ số lớp

HS: Báo cáo

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của
HS cho tiết thực hành về lý
thuyết.

HS: Trả lời các câu hỏi của
GV.

Bài 49: THỰC
HÀNH: TÍNH CHẤT
CỦA RƯỢU VÀ
AXIT

HĐ2: Tiến hành thí nghiệm
Mục tiêu: Biết làm các thí nghiệm thực nghiệm lại tính chất của rượu và axit.
Phương pháp: Thí nghiệm thự hành, thảo luận nhóm,
33’
1/ Tính axit của axit axetic.
GV: Hướng dẫn các nhóm tiến
hành thí nghiệm.


+Cho lần lượt vào 4 ống
nghiệm : Mẫu quỳ tím, mảnh
Zn, mẫu đá vôi nhỏ, ít bột CuO.
+Cho tiếp 2ml CH3COOH vào
từng ống nghiệm.
GV: Theo dỏi HS tiến hành
thực hành, uốn nắn, nhắc nhở
các em

HS: Theo dõi GV hướng
dẫn
HS: Tiến hành thí nghiệm,
quan sát, ghi chép hiện
tượng, giải thích, viết
PTPƯ minh họa.
Mẫu giấy quỳ tím chuyển
sang màu đỏ
Mảnh kẽm tan dần và có
khí thoát ra
Zn + CH3COOH 
(CH3COO)2Zn + H2
Mẫu đá vôi tan dần và có
khí thoát ra
CaCO3 + CH3COOH 
(CH3COO)2Ca + CO2 +H2O
Bột CuO tan dần
CuO + CH3COOH 

I/ Tiến hành thí
nghiệm
1/ Tính axit của axit
axetic.
+Cho lần lượt vào 4
ống nghiệm : Mẫu quỳ
tím, mảnh Zn, mẫu đá
vôi nhỏ, ít bột CuO.
+Cho tiếp 2ml
CH3COOH vào từng
ống nghiệm.
2/ Phản ứng của rượu
etylic và axit axetic.


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

(CH3COO)2Cu + H2O
HS: Báo cáo kết quả TN

2/ Phản ứng của rượu etylic
và axit axetic.
GV: Hướng dẫn HS lắp ráp TN
như sgk
GV: Hướng dẫn hs làm thí
nghiệm (như thí nghiệm trang
141 sgk)

HS: Tiến hành thí
nghiệm,quan sát ghi hiện
tượng, giải thích, viết
PTHH
Chất lỏng không tan nổi
trên mặt nước, có mùi
thơm là etyl axetat

CH3 – COOH + C2H5OH
,t
 HSO
 CH3COOC2H5 +
GV: Quan sát HS tiến hành TN, H2O
uốn nắn nhắc nhở các em
2

4

0

HĐ3: Vệ sinh– Cũng cố- Dặn dò:
7’

Vệ sinh phòng học:
GV: Hướng dẫn học sinh thu
dọn dụng cụ,hoá chất,rửa dụng
cụ thí nghiệm.

II/ Tường trình:
HS: Vệ sinh phòng TH

Viết bảng tường trình.
-Y/c hs viết bài thu hoạch cuat
tiết thực hành gv thu bài.
GV Dặn dò HS về nhà
- Hoàn thang tường trình
- Xem trước bài mới

HS: Nhận TT dặn dò của
GV

GV: Nhận xét giờ TH của HS
HS: Rút kinh nghiệm


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×