Tải bản đầy đủ

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Bảng kế hoạch kinh doanh
Thương hiệu “ Success Education “

Dƣơng Hoàng
Đức Phú
Founder – CEO


Success Education: Học tập để thành công !!

PHẦN MỞ ĐẦU
THỰC TRẠNG:
Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hơn nửa triệu học sinh THCS và THPT,
trong đó tổng cộng có hơn 160 trường bao gồm THCS trường THPT
công lập. Khoảng hơn 70% học sinh có nhu cầu về bồi dưỡng văn hóa
để nâng cao kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong học tập
Chính vì vậy các trung tâm dạy bồi dưỡng văn hóa rất phát triển từ thị
phần cao cấp ( VUS, ILA, AMA.. ) đến thị phần bình dân ( Các trung tâm
tầm trung, lớp học nhỏ ).

Tuy vậy, phần lớn các em chỉ được dạy bồi dưỡng văn hóa để theo kịp

bài vở trên lớp, mà rất ít được dạy những kỹ năng học tập, kỹ năng sống.
Trong khi lứa tuổi các em rất cần được tiếp xúc với chúng để có thể thích
nghi với môi trường xã hội hiện nay. Theo thời gian, các em sẽ quen dần
với lối học “ thầy đọc trò chép” dẫn đến “ ì ạch, lười suy nghĩ “ gây hậu
quả nặng nề cho sự phát triển giáo dục
Mặt hạn chế khác, do tâm lí chạy theo bằng cấp đã tồn tại trong tiềm thức
của phần lớn phụ huynh. Họ cho con em học ngày và đêm để đạt điểm

1


Success Education: Học tập để thành công !!

cao vô tình giết chết những “ tiềm năng chưa khai phóng “ làm mất đi “
tuổi thơ “ của các em khi các em chỉ biết học và học.
Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế khác “ nhồi nhét học sinh”, “ ép
buộc đi học thêm”, “ học tủ” đang báo động hiện nay.
LÝ DO
Từ tình hình thực tế trên, chúng tôi quyết định thành lập cơ sở bồi dưỡng
văn hóa và kỹ năng dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 thông qua những
giáo án văn hóa và kỹ năng được chọn lọc kỹ càng về nội dung và chất
lượng cùng với đội ngũ giảng viên được tuyển chọn và có tâm huyết.
SUCCESS EDUCATION “ Học tập để thành công “

Và đó chính là lí do trung tâm bồi dưỡng văn hóa và kỹ năng “ Success
education “ ra đời. Sứ mệnh của chúng tôi là mong muốn tạo ra một thế
hệ học sinh không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà quan trọng
hơn biết xác định giá trị bản thân, đặt mục tiêu và đạt thành công
trong cuộc sống, thông qua những tiết kỹ năng đƣợc chọn lọc kỹ
càng về nội dung và chất lƣợng
Hình ảnh trên logo Success Education với màu nền chủ yếu là xanh lá và
màu cam. Màu xanh lá đại diện cho thế hệ trẻ, mầm non của đất nước,
còn màu cam thể hiện những tiết học văn hóa và kỹ năng sôi động và
nhiệt huyết

2


Success Education: Học tập để thành công !!


Ngoài ra Success Education còn muốn nhấn mạnh để kết quả trước và
sau khi của học viên, từ lúc đặt mục tiêu đến khi có kết quả và được thể
hiện rõ ràng qua hình ảnh Vạch biên và Bia mục tiêu. Học viên sẽ đạt
được kết quả tiến bộ rõ rệt khi kết hợp giữa văn hóa và kỹ năng.
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Tất cả thành viên của SE đều làm việc theo một dây chuyền thống nhất.
Chúng tôi chia SE ra thành 4 ban.
-

Ban dự án Project Department ( PD )
Ban nhân sự Human Resources ( HR )
Ban tài chính Finance Management ( FM )
Ban nội dung giảng dạy Lesson Plan ( LP)

Mỗi ban có một chức năng riêng để cùng thực hiện công việc của SE một
cách trơn tru. Đây là cách chúng tôi làm việc cùng nhau.
-

PD sẽ lên kế hoạch chi tiết và chỉ đạo kế hoạch
HR dựa vào đó tuyển giảng viên và giáo viên phù hợp
FM cân bằng và phân phối ngân sách cho từng giai đoạn
LP tìm kiếm và soạn ra giáo án văn hóa và kỹ năng

PD
HR

FM

LP

3


Success Education: Học tập để thành công !!

4


Success Education: Học tập để thành công !!

GIỚI THIỆU CƠ CẤU CHÍNH SÁCH KINH DOANH:
Nhiệm vụ ( mission ): nhiệm vụ của chúng tôi là mong muốn tạo ra một
thế hệ học sinh không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà quan
trọng hơn biết xác định giá trị bản thân, đặt mục tiêu và đạt thành
công trong cuộc sống, thông qua những tiết kỹ năng đƣợc chọn lọc
kỹ càng về nội dung và chất lƣợng

Tầm nhìn ( vision ): Trở thành trung tâm bồi dưỡng văn hóa và kỹ năng
dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và chất
lượng ( dựa theo kết quả thành tích cao trong lớp và sự thay đổi trước và
sau của học viên ).

Chính sách ( Policy ): tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chính là
con người. SE chính là môi trường phát triển của các bạn trẻ giàu lòng
nhiệt huyết và mong muốn cống hiến cho giáo dục. SE đặc biệt quan tâm
tới chính sách “ tìm và giữ chân người tài “ là một nhân viên của SE bạn
sẽ thấy thực sự tự hào.

Chiến lƣợc ( strategy ): cùng với sự nhiệt huyết và đầy quyết tâm của
đội ngũ nhân viên với sự dẫn dắt của ban quản trị SE có những bước đi
táo bạo. Áp dụng Chiến lược “ Rừng bao phủ “ và “ đại dương xanh “
- Kết hợp giữa dạy văn hóa và kỹ năng ( bao gồm kỹ năng học tập và
kỹ năng sống )
- Với mục tiêu cụ thể SE sẽ phát triển mở rộng các mạng lưới ban
đầu từ những phòng học nhỏ lẻ cho đến cơ sở có 5 -7 phòng học
Toán – lý – hóa cấp 2 và cấp 3.

5


Success Education: Học tập để thành công !!

ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG

- Học sinh cấp 2
- Học sinh cấp 3
- Các em học sinh có nhu cầu học thêm kỹ năng
ƢU ĐIỂM CỦA TRUNG TÂM SE:
Hiện nay, phần lớn các em học sinh có nhu cầu đăng kí học nhiều môn
một lúc rất cao
-

Các em chỉ cần học một nơi so với việc học nhiều nơi khác nhau
Các em chỉ xếp thời khóa biểu duy nhất cho một nơi
Thời gian đi học các em sắp xếp dễ dàng hơn
Học phí sẽ được giảm nếu học nhiều môn

6


Success Education: Học tập để thành công !!

7

- Chất lượng được đảm bảo
HỌC PHÍ:
Tâm huyết của SE đó chính là mang kiến thức văn hóa và kỹ năng
sống tiếp cận cho nhiều học sinh. Điều mà từ trước đến nay, xã hội
chưa quan tâm nhiều. SE có lẽ sẽ giống những trung tâm khác nếu như
không có những kỹ năng được chọn lọc kỹ càng về nội dung và hình thức
truyền đạt, và thái độ quan tâm tới kết quả của học viên
Cũng vì mong muốn, càng nhiều học viên có thể tiếp cận ngay cả những
em khó khăn, nên mức học phí của SE sẽ bằng ( nhằm giữ nguyên chất
lượng ) hoặc chênh lệch một chút so với những trung tâm khác

HỌC PHÍ CÁC LỚP VĂN HÓA TẠI SE
Các lớp bồi dƣỡng văn hóa THCS từ lớp 6  8

Môn đăng kí

1 tháng

2 tháng

Toán - Lý – Hóa – Anh Văn

400.000 đ / 1 môn

750.000 đ / 1 môn

2 môn ngẫu nhiên

800.000 đ / 2 môn

1.500.000đ / 2 môn

3 môn Toán- Lý – Hóa

1.200.000 đ / 3 môn

2.200.000 đ / 3 môn

4 môn Toán – Lý – Hóa – Anh-Văn

1.600.000 đ / 4 môn

2.900.000 đ / 4 môn


Success Education: Học tập để thành công !!

8

Các lớp bồi dƣỡng văn hóa THCS lớp 9
Môn đăng kí

1 tháng

2 tháng

Toán– Anh Văn - Văn

500.000 đ / 1 môn

900.000 đ / 1 môn

Lý – Hóa

400.000 đ / 1 môn

750.000đ / 1 môn

3 môn Toán- Văn - Anh

1.500.000 đ / 3 môn

2.800.000 đ / 3 môn

Các lớp bồi dƣỡng văn hóa THPT từ lớp 10  11
Môn đăng kí

1 tháng

2 tháng

Toán– Lí – Hóa - Anh

450.000 đ / 1 môn

800.000 đ / 1 môn

2 môn ngẫu nhiên

900.000 đ / 2 môn

1.600.000đ / 2 môn

3 môn Toán – Lý – Hóa

1.300.000 đ / 3 môn

2.400.000 đ / 3 môn

4 môn Toán – Lý – Hóa – Anh-Văn

1.800.000 đ / 4 môn

3.400.000 đ / 4 môn

Các lớp bồi dƣỡng văn hóa THPT 12 và LTĐH
Môn đăng kí

1 tháng

2 tháng

Toán– Lý – Hóa - Anh

600.000 đ / 1 môn

1.100.000 đ / 1 môn

2 trong số 4 môn

1.100.000 đ / 2 môn

2.000.000đ / 2 môn

3 môn Toán – Lý - Hóa

1.500.000 đ / 3 môn

2.800.000 đ / 3 môn


Success Education: Học tập để thành công !!

HỌC BỔNG:

Nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các học viên SE phát huy kiến thức
của mình đạt thành tích cao trong học tập. SE sẽ trao tặng 10- 20 suất
học bổng mỗi tháng.
- Giảm 10% học phí (có giá trị 1 tháng ) đối với học viên SE có điểm
trung bình môn học ( đang đăng kí tại SE ) xếp loại giỏi ≥ 8 ( Căn cứ
vào Sổ báo bài của tháng )
- Giảm 20% học phí ( có giá trị 1 tháng ) đối với học viên SE được
xếp học sinh giỏi trong học kì
- Ngoài ra, với các học viên SE có điều kiện đặc biệt (**) sẽ được SE
hỗ trợ tối đa

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
A) CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nhằm tạo ra môi trường lí tưởng, SE đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
một cách khoa học và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng với cơ sở vật chất đầy
đủ, các em học sinh sẽ được rèn luyện môi trường năng động, giúp các
em có thể phát huy được năng lực của bản thân
1. Khu học tập:

9


Success Education: Học tập để thành công !!

Hệ thống các phòng học của SE được trang bị đồng nhất. Mỗi lớp được
trang bị:
-

Diện tích mỗi phòng ( 15 m2 – 20 m2 )
15 bàn đơn ( 1 hs 1 bàn )
2 quạt treo tường SENKO
2 Bảng từ xanh Hàn Quốc ( 2m x 0,8m )
Các học cụ cần thiết ( giấy A0, bút lông, phấn … )
1 bình nước 20 lít

2. Khu vực ngồi chờ:
SE đánh giá có lẽ đây là khu vực được nhiều học sinh mong chờ nhất.
Đây cũng là khu vực giải trí cho các học sinh trong lúc đợi vào tiết học,
đợi phụ huynh đến đón
- Diện tích 15 m2 -20 m2
- Kho truyện tranh đa dạng, phong phú: Doremon, conan, cậu bé bút
chì, thần đồng đất việt
- Sách phát triển bản thân: Tôi tài giỏi bạn cũng thế, tôi tài giỏi bạn
cũng thế 2….
- Bảng thông báo ( thành tích, hoạt động, đóng học phí… )

10


Success Education: Học tập để thành công !!

3. Khu vực tiếp phụ huynh – trả lời điện thoại

.

Diện tích 10m2 – 15m2 ( Có thể kết hợp cùng với khu vực ngồi chờ )
1 bàn làm việc
1 máy tính để bàn
Tài liệu hồ sơ liên quan ( sổ liên lạc, thông tin phụ huynh và học sinh
…)
- Điện thoại di động hoặc cố định
- Hàng ghế ngồi
-

Đây có thể nói là bộ mặt của SE, ban HR sẽ đảm đương vai trò này.
Công việc chủ yếu
Đón tiếp phụ huynh
Tư vấn các khóa học tại trung tâm SE
Tiếp nhận và trả lời điện thoại từ phụ huynh
Giải đáp các thắc mắc liên quan đến môn học ( thời khóa biểu, học
phí … )
- Trả lời các tin nhắn trong Fanpage trung tâm SE
-

Ngoài ra còn có nhiệm vụ, truyền đạt thông tin từ phụ huynh đến giáo
viên. HR phải là người am hiểu các thông tin và công việc diễn ra tại SE

11


Success Education: Học tập để thành công !!

12

B) THỜI KHÓA BIỂU:
Thời lượng mỗi buổi học văn hóa tại SE 1 môn là 2 buổi trong tuần đối
với các lớp cơ bản và nâng cao. Riêng một số em có nhu cầu dạy tăng
cường thì SE sẽ sắp xếp dựa vào các buổi còn trống

Đây là 1 thời khóa biểu của SE đối với phòng 101 vào buổi tối
101
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

Tối
Toán
12 CB

Toán
10

Toán
12 CB

Toán
10

Toán 12 **
CB

**

Ca 2
Toán
7h158h30 12 NC

Toán
11

Toán
12 NC

Toán
11

Toán
12 NC

**

Ca 1
5h15  7h

**

Ghép lớp (*)

Lớp phụ đạo theo nhu cầu ( ** ) : Tùy theo của học viên
Ghép lớp (*) : Điều kiện để mở 1 lớp hoàn toàn mới khi số hs >= 5
Phần này sẽ được SE trình bày chi tiết ở phần sau
C) NỘI QUY :
Sau cùng, để mang lại kết quả học tập tốt thì ngoài những giờ học sinh
động và sáng tạo thì cần những nội quy mà học viên SE phải lưu ý.
1. Giờ học :
Giờ học bắt đầu chính xác với thời gian ghi trên thời khóa biểu. Với mỗi
trường hợp đi trễ ≤ 15p sẽ được bỏ qua và được giáo viên nhắc nhở.
Tuy vậy vậy nếu > 20p, Giáo viên đứng lớp sẽ ghi chú lại.


Success Education: Học tập để thành công !!

Nếu trong 1 tháng, học viên trên 2 lần đi trễ SE sẽ liên lạc trực tiếp với
Phụ huynh trao đổi tìm hướng khắc phục.
2. Trang phục :
Học viên được thoải mái ăn mặc trang phục theo sở thích cá nhân miễn
sao không ảnh hưởng thuần phong mỹ tục Việt Nam.
3. Trong giờ học:
-

Tập trung trong giờ học
Hạn chế làm việc riêng trong lớp
Hòa đồng với các bạn
Nghe lời thầy cô hướng dẫn
Kiên trì với mục tiêu mà mình đặt ra

Đối với những trường hợp đặc biệt: Gây rối, Chửi thề, không tôn trọng
giáo viên, không nghe lời ( không làm bài tập về nhà, đi trể thường
xuyên… ) được giáo viên SE giải quyết như sau
-

Gián đoạn sự việc ( Gây rối, chửi thề … )
Tách học viên ra khỏi sự việc bằng mệnh lệnh
Kéo học viên quay về lớp học bằng bài giảng
Gặp mặt trao đổi với học viên vi phạm vào sau giờ dạy học tìm cách
giải quyết nếu có thể.

Trường hợp học viên liên tục cố tình vi phạm và theo chiều hướng xấu đi
thì SE sẽ kỷ luật học viên đó bằng cách tách ra khỏi tập thể và buộc thôi
học
Đội ngũ giáo viên SE ngoài trình độ sư phạm bài bản còn được đào tạo
nghiệp vụ sư phạm theo tiêu chí “ tôn trọng học viên “ “ thầy và trò cùng
đạt được mục tiêu đề ra “
4. Đối với học viên mới:
Nhằm tạo điều kiện học viên theo kịp lớp đang dạy, SE mở ra 2 lớp phụ
đạo liên tục vào 2 ngày T7 và CN ( trong thời khóa biểu ).
Mục đích

13


Success Education: Học tập để thành công !!

- Bồi dưỡng những kiến thức cơ bản để học viên theo kịp lớp đang
dạy.( trong thời khóa biểu ).
- Ngoài ra cũng phụ đạo cho những học viên yếu kém lấy lại kiến
thức cơ bản
- Dạy theo kểu truyền thống 1 – 1; 1- 2; 1-3 tùy theo nhu cầu và điều
kiện kinh tế của học viên.
- Tất cả các học viên của SE điều được dạy kỹ năng đặt mục tiêu
trong học tập.

5. Đóng học phí:
Học phí sẽ được đóng trực tiếp tại trung tâm, đóng trực tiếp cho người
quản lý tài chính ( thủ quỹ )
Thời gian đóng học phí bắt đầu từ đầu tháng từ ngày 1  5 hàng tháng,
thủ quỹ sẽ thông báo học phí qua tin nhắn tới phụ huynh. Quá thời hạn
trên thủ quỹ sẽ liên lạc với phụ huynh nhắc nhở

D) SINH HOẠT KỸ NĂNG – NGOẠI KHÓA:
Theo Unesco, năng lực của con ngƣời đƣợc tạo nên bởi 3 yếu tố:
Kiến thức: ( kiến thức được dạy trong môi trường học, kiến thức chuyên
môn … )
Kỹ năng: ( kỹ năng mềm: giao tiếp, ứng xử, làm việc đồng đội, thuyết
trình, quản lý, lãnh đạo… kỹ năng cứng: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng
chuyên môn … )
Thái độ: ( niềm tin, nhiệt tình, kiên trì, mạnh mẽ, tư duy tích cực, tính kỷ
luật, ...)
Trừ số ít hiếm hoi những ngành đặc thù, thì thông thường sự thành đạt,
hạnh phúc của con người chỉ nhờ 4% vào kiến thức, 26% vào kỹ năng,
70% vào thái độ sống

14


Success Education: Học tập để thành công !!

Như vậy Kỹ năng sống và Thái độ sống mới là yếu tố quyết định thành
đạt, hạnh phúc của con người nhưng lại ít được dạy và học.
Chính vì vậy vào những ngày cuối tuần ( Thứ 7 và Chủ nhật ) SE quyết
định tổ chức các lớp sinh hoạt kỹ năng sống, tập trung vào kỹ năng cần
thiết cho học sinh áp dụng nhằm tạo ra một thế hệ học sinh không chỉ đạt
thành tích cao trong học tập mà quan trọng hơn biết xác định giá trị
bản thân, đặt mục tiêu và đạt thành công trong cuộc sống, thông
qua những tiết kỹ năng đƣợc chọn lọc kỹ càng về nội dung và chất
lƣợng
Các nhóm kỹ năng cần thiết cho học sinh THCS
1) Kỹ năng xác định mục tiêu cuộc đời
2) Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
3) Kỹ năng tự nhận thức bản thân
4) Kỹ năng quản lý cảm xúc
5) Kỹ năng giao tiếp ứng xử
6) Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
7) Kỹ năng tự học trong suốt cuộc đời
8) Kỹ năng thích nghi và làm việc nhóm
9) Kỹ năng học tập hiệu quả trong nhà trường

15


Success Education: Học tập để thành công !!

Link tham khảo kỹ năng học tập hiệu quả: tìm hiểu về bộ não của con
người
https://drive.google.com/file/d/0B4A10pE2aIKlbUFGb2hMck9nQms/view
hoạt động ngoại khóa: lì xì đầu năm cho học sinh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4A10pE2aIKlTDBJSDM4ZjlM
Tlk

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa không sử dụng với mục đích tuyên truyền quảng
cáo

Đội ngũ giáo viên SE được tuyển chọn và được đào tạo kỹ càng thông
qua phỏng vấn và trên hết họ là những người trẻ tuổi giàu lòng nhiệt
huyết, chăm chỉ và không ngại khó khăn

16


Success Education: Học tập để thành công !!

HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN
1. Tiêu chí:
- Đã và đang theo học ngành sư phạm hoặc các ngành có liên quan
đến môn dạy ( Sinh viên năm 3 trở lên )
- Ưu tiên có điểm trung bình: ≥ 7
- Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành tốt công việc
được giao
- Có tính kiên nhẫn và khiêm tốn trong quá trình giảng dạy
- Cam kết làm việc tại SE theo nhiệm kì ít nhất nữa năm
- Ưu tiên ứng viên tham gia nhiều hoạt động ngoài xã hội và đạt
thành tích
- Có kinh nghiệm dạy học ( gia sư, lớp học..) ít nhất 1 năm với khối
THCS và 2-3 năm với THPT

2. Cách thức dự tuyển
Vòng 1: Nộp hồ sơ trên mạng
- Tải đơn tại:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4A10pE2aIKlTDBJSDM4Z
jlMTlk&usp=sharing
- Điền đầy đủ thông tin và save file với cú pháp:[Tên bạn][2016 SE
Application Form ] ( có thể điền tiếng Anh hoặc tiếng Việt )
- Nộp dự tuyển theo mẫu về địa chỉ: hr.successeducation@gmail.com

Vòng 2: Phỏng vấn
Ứng viên trúng tuyển ở vòng 1 sẽ được thông báo tham dự phỏng vấn
Vòng 3: Thử việc
Ứng viên sẽ được tham gia trải nghiệm thực tế tại SE với vị trí công việc
phù hợp trong 2 tháng. Đây là vòng thi cuối cùng nhằm lựa ra những giáo
viên phù hợp nhất

17


Success Education: Học tập để thành công !!

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ :
Trong định hướng phát triển nhân sự, SE tập trung xây dựng chính sách
thu hút nhân tài, chế độ làm việc khoa học, những chính sách đãi ngộ
khen thưởng hấp dẫn nhằm xây dựng một môi trường làm việc chuyên
nghiệp, thân thiện tạo điều kiện cho đội ngũ SE phát huy năng lực.

Chính sách thu hút nhân tài:
SE có chính sách lương thưởng đặc biệt cạnh tranh đối với các giáo viên
giỏi, có nhiều kinh nghiệm một mặt để giữ chân lâu dài, mặt khác thu hút
giáo viên từ nhiều nguồn khác.
Chế độ làm việc:
SE tổ chức làm việc 10h/ ngày ( từ 8h  12h; 15h  21h ) ; 7 ngày/ tuần,
nghỉ trưa ( nghỉ Lễ, Tết, ốm đau… theo quy định của nhà nước )
Đối với giáo viên
- Đối với giáo viên nhận lớp thời gian làm việc được tính theo ca, 1 ca
là 90 phút. Giải lao 5- 10p. Giáo viên nhận lớp phải tới trước giờ dạy
15 phút.
- Thời gian thử việc là 2 tháng, sau thời gian đó giáo viên được kí
hợp đồng chính thức.
- Mỗi giáo viên phải tham gia giảng dạy ít nhất 1 kỹ năng vào thứ bảy
và chủ nhật hàng tuần. Giáo viên có thể linh động lựa chọn kỹ năng
và sắp xếp thời gian phù hợp
Đối với nhân viên SE ( thủ quỹ )
- Thời gian làm việc được tính theo giờ. Ca 1 từ 8h  12h; Ca 2 từ
15h  21h.
- Thời gian thử việc là 1 tháng, sau thời gian đó nhân viên được kí
hợp đồng chính thức.

18


Success Education: Học tập để thành công !!

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:
SE xây dựng chính sách phát lương, thưởng phù hợp với từng vị trí công
việc, kỹ năng và chuyên môn ghi nhận đúng năng lực và kết quả của
từng cá nhân. Đồng thời tạo động lực khuyến khích nhân viên phát huy
năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc
Đối với giáo viên:
- Lương thử việc là 120.000 đ / ca / 90 phút
- Lương chính thức: 150. 000 đ / ca / 90 phút
Đối với thủ quỹ:
- Lương thử việc là 1,800.000 đ / tháng / 2 ca
- Lương chính thức là: 2.200.000 / tháng / 2 ca
Các loại hình khen thưởng:
Đối với giáo viên
Khen thưởng thành tích “dạy tốt – học tốt “
-

Lớp học dưới 5 học viên: nhận lương thử việc
Lớp học đạt 5 học viên: nhận lương chính thức.
Lớp học đạt 7 học viên: thưởng 300.000 đ mỗi tháng.
Lớp học đạt 9 học viên: thưởng 600.000 đ mỗi tháng
Lớp học đạt 12 học viên: thưởng 900.000 đ / mỗi tháng
Lớp học đạt 15 học viên: thưởng 1.500.000 đ / mỗi tháng

Lưu ý:
Áp dụng được cho cả hình thức ghép lớp
Khi lớp học đạt 5 học sinh / lớp thì có thể tách lớp dạy độc lập
Đối với thủ quỹ:
Nhận lương thỏa thuận, sau khi kí hợp đồng chính thức

19


Success Education: Học tập để thành công !!

GIÁO ÁN:
1. Giáo án văn hóa:
Mang sứ mệnh và tầm nhìn của mình, SE sẽ hợp tác giảng dạy cùng với
các giáo viên đang dạy tại các trường THCS và THPT có thành tích tốt
trong giảng dạy ( dựa tỉ lệ học viên đạt kết quả cao trong các kì thi, mức
độ tiếp thu của học viên…) và được cập nhật giáo án mỗi năm khi có sự
thay đổi về cấu trúc đề thi
Tiêu chí mà SE lựa chọn giáo viên như sau
- Tỉ lệ học viên đạt kết quả cao trong kì thi từ 50% - 80%
- Giáo án đầy đủ và chi tiết bao gồm ( Phần lý thuyết, phần bài tập cơ
bản và nâng cao ).
- Ưu tiên Giáo viên đã soạn sẵn ra file Word
- Có tinh thần hợp tác, cập nhật giáo án trung tâm ( mỗi năm 1 lần )
- Cùng góp ý trao đổi kinh nghiệm dạy học với SE
Quyền lợi
Đối với những giáo viên được SE nhượng quyền giáo án văn hóa sẽ
nhận được quyền lợi như sau
Nhận được 5% thu nhập từ học phí học viên theo học
Cùng trao đổi kiến thức kinh nghiệm dạy học
Nhận được sự tôn trọng ủng hộ quan tâm từ cộng đồng
Có cơ hội trở thành người đứng lớp trực tiếp tại SE làm việc trong
môi trường năng động và sáng tạo
- Tham gia chuyến đi nghĩ dưỡng kết hợp sơ kết cuối năm
- Đặc biệt có cơ hội trở thành cổ đông của SE trong việc phát triển mô
hình lớp học « bồi dưỡng văn hóa kết hợp kỹ năng « (**)
-

(**) Sẽ được đề cập chi tiết trong « Quyền lợi của nhà đầu tƣ «
2. Giáo án kỹ năng sống:
Bên cạnh giáo án văn hóa thì điều làm nên sự tiến bộ của học sinh không
thể không kể đến là Rèn luyện kỹ năng sống.

20


Success Education: Học tập để thành công !!

Giáo án kỹ năng sống tại SE sử dụng trong công tác giảng dạy là “sách
thực hành kỹ năng sống “ của NXB Giáo Dục.

Nhằm phù hợp với mô hình hoạt động, SE đã có những sự cải tiến nhằm
nâng cao chất lượng và nội dung, nhưng vẫn theo khung kỹ năng của
NXB Giáo Dục
Mô hình giảng dạy kỹ năng sống:
Giảng dạy và thực hành kỹ năng sống vào cuối tuần CN. Chia làm 4 ca,
mỗi ca 90 phút, sáng và chiều
-

Ca 1: 8h30 10h
Ca 2: 10h  11h30
Ca 3: 3h  4h30
Ca 4: 4h30  6h

Các buổi kỹ năng sẽ được sắp xếp dạy phù hợp với từng giai đoạn của
học sinh khi đi học. ( Vd: đầu năm dạy kỹ năng đặt mục tiêu và lên kế
hoạch, gần thi cử dạy kỹ năng sắp xếp thời gian và ôn bài hiệu quả… )

21


Success Education: Học tập để thành công !!

Phương pháp giảng dạy:
1. Khởi động – chơi trò chơi
2. Phân tích câu truyện – tình huống thực tế - Cases Study
3. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ( 2-1; 4-1; 5-1 )
4. Đóng vai
5. Làm bài tập tại lớp – về nhà
6. Kinh nghiệm từ người thành công
7. Làm bảng lượng giá ( đánh giá buổi học )
8. Kết quả của học viên sau khi kết thúc ( 3 ngày – 1 tuần – 1 tháng..)

22


Success Education: Học tập để thành công !!

23

CHI PHÍ
Khu học tập:
Hệ thống các phòng học của SE được trang bị đồng nhất. Mỗi lớp được
trang bị:
1. Diện tích mỗi phòng ( 15 m2 – 20 m2 )
2. 15 ghế nhựa Đồng Tiến ( 1 hs 1 ghế )
3. 2 quạt treo tường SENKO
4. 3 bàn học chân sắt ( 0,6m x 1,2 m )
5. 2 Bảng từ xanh Hàn Quốc ( 2m x 0,8m )
6. Các học cụ cần thiết ( giấy A0, bút lông, phấn … )
7. 1 bình nước 20 lít

Dự tính chi phí đầu tƣ 1 lớp học
Stt

Hạng mục

Đơn giá

Số
lượng

Chi

1

ghế nhựa Đồng Tiến

50.000

15

750.000

400.000

3

1.200.000

450.000

2

900.000

280.000

2

560.000

15.000

1

15.000

2
3
4
5
6

Bàn học chấn sắt ( 0,6 x1m2 )
Bàn từ xanh ( 1m5 x 0,8m )
Quạt treo tường Senko
Nước suối 20 lít
Tổng

3.425.000


Success Education: Học tập để thành công !!

24

Dự tính chi phí khu vực tiếp phụ huynh và ngồi chờ cho học sinh
Trong thời gian đầu, nhằm tinh gọn chi phí SE sẽ kết hợp giữa phòng học
và khu vực tiếp phụ huynh. Thời gian sau, SE sẽ đầu tư vào những hạng
mục sau

Stt

Hạng mục

Đơn giá

Số
lượng

Chi

1

Bàn làm việc tiếp phụ huynh

400.000

1

400.000

2
3
4
5
6

Laptop để bàn
Kệ sách
Ghế nhựa Đồng Tiến
Máy in Canon E400

**
200.000
50.000
2.600.000

1
1
4
1

**
200.000
200.000
2.600.000

Tổng

3.400.000đ

Dự tính chi phí tiếp thị Marketing
…. Sẽ hoàn thành trong phần marketing các chiến lƣợc

DOANH THU:
Nguồn thu của SE đến từ những nguồn sau
-

Dạy văn hóa THCS các môn Toán – Lý – Hóa – Anh 6 9
Dạy văn hóa THPT các môn Toán – Lý – Hóa – Anh 10  12
Dạy kỹ năng sống
Gia sư dạy kèm tại trung tâm ( 1- 1; 1-2; 1- 3 )

Chi tiết
Với mô hình đầu tư ban đầu, SE có tổng cộng 4 lớp học hoạt động liên
tục
DOANH THU TỪ DẠY VĂN HÓA.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×