Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 53: Protein

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Bài 53: PROTEIN
A/ MỤC TIÊU: Giúp HS
1. Kiến thức :
- Nắm được công thức chung, đặc điểm cấu tạo phân tử của protein.
- Nắm được tính chất vật lý,tính chất hoá học và ứng dụng của protein.
2. Kỹ năng :
− Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất
− Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.
− Phân biệt protein (len lông cừu, tơ tằm )với chất khác ( tơ ngon), phân biệt amino
axit và axit theo thành phần phân tử
3/ Thái độ:
- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo.
Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
B./ CHUẨN BỊ :
+ GV: Nghiên cứu nội dung bài dạy
- Tranh vẽ H5.14, bảng phụ.
+ HS: Ngiên cứu nội dung bài học
C./ PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại, vừa nghiên cứu, vừa vận dụng.
D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

T
G

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐ1: Ổn định – kiểm tra bài củ
7’

GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Báo cáo

Ghi bảng


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

GV: Nêu câu hỏi kiểm tra bài
củ
1/ Nêu tính chất vật lí, cấu tạo
phân tử và tính chất hoá học
của tinh bột và xenlulozơ?
2/ So sánh cấu tạo và tính chất
hoá học của tinh bột và xen
lulozơ?

HS1: Trả lời câu 1

HS2: Trả lời câu 2
HS: nhận xét

GV: Nhận xét và ghi điểm cho
HS
Trong đời sống hàng ngày
chúng ta thường xuyên sử dụng
thịt, cá, trứng làm nguồn thức
ăn cung cấp đạm cho cơ thể, tơ
tằm dệt vải, lông cừu dệt len…


Vậy trong các thực phẩm và
các loại tơ sợi trên chứa hợp
chất gì, thành phần cấu tạo của
chúng có những nguyên tố hoá
học nào và chúng có những
tính chất vật lí và hoá học gì?
Hôm nay các em sẽ nghiên cứu
HĐ2: TÌM HIỂU TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN CỦA PROTEIN
Mục tiêu: Biết được trạng thái tự nhiên của protein
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
5’
-GV yêu cầu các nhóm HS
-HS làm theo yêu cầu của
trình bày những tư liệu(tranh
GV
ảnh, mẫu vật) về nguồn protein
trong tự nhiên
-GV yêu cầu HS nhận xét trạng
thái tự nhiên (protein có ở đâu?

I/ TRẠNG THÁI
THIÊN NHIÊN CỦA
PROTEIN
Protein có trong cơ
thể người, động vật
và thực vật


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Loại thực phẩm nào chứa
nhiều, ít hoặc không chứa
protein )

-HS nhận xét và trả lời

HĐ 3 : II/TÌM HIỂU THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ
Mục tiêu: Biết được thành phần và cấu tạo phân tử của protein
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan.
9’

-GV viết lên bảng hoặc bảng
phụ 1 số dạng phân tử protein
-NH-CH(CH2-CH2-S-CH3)CO- NH-CH(CH2-SH)-CONH-CH2 –CO-

-HS chú ý GV cho ví dụ so
sánh với tinh bột để trả lời
câu hỏi

-Các amino axit
–H2N-CH2-COOH (glyxin)
H2N-CH(CH2-CH2-S-CH3)COOH (metionin)
-Dựa vào công thức trên GV
yêu cầu HS cho biết thành phần Hs dựa vào TT trong sgk
và cấu tạo phân tử giữa tinh bột trả lời cá nhân
và protein có điểm gì giống và
khác nhau về thành
phần nguyên tố, khối lượng
phân tử, mắc xích phân tử …)

II/ THÀNH PHẦN
VÀ CẤU TẠO
PHÂN TỬ
1/ Thành phần
nguyên tố:Chủ yếu là
C,H,O,N và 1 lượng
nhỏ S,P, kim loại…
2.Cấu tạo phân tử:
Protein có phân tử
khối rất lớn
-Protein được tạo ra
từ các amino axit,
mỗi phân tử amino
axit tạo thành một “
mắc xích “ trong phân
tử protein

-GV bổ sung và kết luận

HĐ 4: TÌM HIỂU TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN
Mục tiêu: Biết được tính chất hóa học của protein: phản ứng thủy phân; sự phân hủy bởi nhiệt, sự
đông tụ protein
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

13’

-GV yêu cầu HS nêu quá trình
hấp thụ protein trong cơ thể
người và động vật

-HS trả lời

1.Phản ứng thuỷ
phân:

-GV bổ sung và kết luận
-GV đưa ra pứ thuỷ phân
protein nhờ xúc tác men hoặc
axit

III/ TÍNH CHẤT:


protein + nước →
hỗn hợp

-HS viết PTHH vào vở
amino axit

-GV yêu cầu HS làm TN quan
sát hiện tượng và nhận xét
-GV bổ sung và kết luận

-GV yêu cầu HS làm TN, quan
sát hiện tượng và nhận xét
-GV bổ sung và kết luận

-HS làm TN đốt cháy 1 ít
tóc (lông gà hoặc lông vịt)
và quan sát hiện tượng
(cháy có mùi khét) .nhận
xét protein bị phân huỷ …
-HS làm TN :cho 1 ít lòng
trắng trứng vào 2 ống
nghiệm và tiến hành như
sgk rồi quan sát hiện tượng
nhận xét

2.Sự phân huỷ bởi
nhiệt:
Khi đun nóng mạnh
và không có nước,
protein bị phân huỷ
tạo ra những chất bay
hơi và có mùi khét
3.Sự đông tụ:
-Khi đun nóng hoặc
cho thêm hoá chất
vào các dd này
thường xảy ra kết tủa
protein hiện tượng đó
gọi là sự đông tụ

HĐ 5: TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CỦA PROTEIN
Mục tiêu: Biết được Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp.
3’
-GV yêu cầu HS nêu những
-HS trả lời

IV/ ỨNG DỤNG:


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

ứng dụng của protein trong đời
sống

-Làm thức ăn, trong
công nghiệp dệt(len,
tơ tằm), da, mĩ
nghệ(sừng, ngà) vv…

HĐ6: Cũng cố- Dặn dò:
8’

HĐ 8: Củng cố - Dặn dò:
GV: Hệ thống nội dung của bài

HS: Làm bài tập theo
nhóm

GV: YC hs làm bài tập 1,2
sgk / 160
GV: Kiểm tra kết quả của các
nhóm và hoàn chỉnh bài tập.

HS: Nắm TT dặn dò của
GV

GV: Dặn dò HS về nhà
-Học bài + làm bài tập 3,4 sgk
- Xem trước bài mới “ polime”

HS: Rút kinh nghiệm

HS: Nhận xét giờ học của HS
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………
------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×