Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 53: Protein

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 53: PROTEIN
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng
phân tử của protein.
- Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazo hoặc enzim, bị
đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.
2. Kỹ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật...rút ra được nhận xét về tính.
- Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.
- Phân biệt protein (len, lông cừu, tơ tằm) với các chất khác (nilon), phân biệt amino
axit và axit theo thành phần phân tử.
3. Thái đô: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
- Dụng cụ: Đèn cồn , ống nghiệm , kẹp gỗ, cốc thủy tinh.
- Hóa chất : Một số mẫu protein , rượu etylic, nước cất.
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu:
1. Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử của tinh bột, xenlulozơ và tính chất hóa học của
chúng.
2. Chữa bài tập 4 trang 158/SGK.
3. Bài mới:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:
-Gv: Yêu cầu Hs quan sát
hình 5.14 sgk, liên hệ
thực tế nêu trạng thái tự
nhiên của protein.

-Hs: trả lời, ghi bài.
Protein có trong cơ thể
của người, động vật và
thực vật.

Hoạt đông 2: II. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ:
- Thông báo về thành
phần nguyên tố của
protein.

- Chú ý nghe giảng.

- Giới thiệu về cấu tạo
phân tử của Protein.
- Nghe giảng, ghi bài

- Giới thiệu một vài
amino axit đơn giản.1. Thành phần nguyên tố:
Gồm các nguyên tố: C, H, O,
N, S, P,...
2. Cấu tạo phân tử:
- Protein được tạo ra từ các
aminoxit, mỗi phân tử
aminoxit là một mắt xích
trong phân tử protein.

- Lắng nghe.
Hoạt đông 3: III. TÍNH CHẤT:
1. Phản ứng thủy phân:

- Giới thiệu phản ứng
thủy phân, gọi Hs viết sơ
đồ phản ứng.

- Nghe và viết sơ đồ phản
ứng

Axit ( bazo ) t
Protein +nước 

→
0

hh amino axit

2.Sự phân hủy bởi nhiệt:
- Làm thí nghiệm: Đốt
cháy một ít tóc, một ít
lông gà.

- Nêu nhận xét.

Yêu cầu Hs nhận xét.
-Yêu cầu Hs rút ra kết

- Trả lời.

- Khi đun nóng mạnh và
không có nước, protein bị
phân huỷ tạo thành chất bay
hơi và có mùi khét.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

luận.

- Nghe giảng, ghi bài.

- Nhận xét.
3. Sự đông tụ:
- Tiến hành thí nghiệm.

- Quan sát.

Cho một ít lòng trắng
trứng vào 2 ống nghiệm.
+ Ống 1: Thêm một ít
nước, lắc nhẹ rồi đun
nóng.

- Một số protein tan được
trong nước, tạo thành dung
dịch keo, khi đun nóng hoặc
cho thêm hoá chất vào các
dung dịch này thường xảy ra
kết tủa. Hiện tượng đó gọi là
sự đông tụ.

+ Ống 2: Cho thêm một ít
rượu và lắc đều.
- Yêu cầu Hs nêu hiện
tượng và nhận xét.

- Nhận xét: Khi đun nóng
hoặc cho thêm rượu etylic,
lòng trắng trứng bị kết tủa.

- Thông báo về sự đông
tụ.

- Nghe, ghi bài.
Hoạt đông 4: IV. ỨNG DỤNG:

- Gọi Hs nêu ứng dụng
của protein.

- Nêu ứng dụng.

- Protein dùng làm thức ăn, có
ứng dụng trong CN dệt (len,
tơ tằm), da, mĩ nghê,...

Hoạt đông 5: V. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Yêu cầu Hs nhắc lại nội
dung chính của bài.
- Yêu cầu Hs làm bài tập
3 SGK/160.
- Gọi Hs đọc phần “Em
có biết” SGK/160.

- Nhắc lại nội dung bài
học.

- Làm bài tập.
- Đọc bài.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Dặn Hs về học bài, làm
bài tập 1, 2, 4 SGK/ 160.
Xem trước nội dung bài
mới.

- Ghi nhớ.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×