Tải bản đầy đủ

( gv nguyễn thanh tùng) 2 câu phép dời hình image marked image marked

Câu 1(GV Nguyễn Thanh Tùng 2018) Trong các phép biến hình sau, đâu không phải là
phép dời hình?
A. Phép tịnh tiến.

B. Phép quay.

C. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự.

Đáp án D
Phép vị tự không bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì nên không phải phép dời hình.
Câu 2. (GV Nguyễn Thanh Tùng 2018) Trong năm phép biến hình: Tịnh tiến, đối xứng
tâm, đối xứng trục, phép quay và phép vị tự. Có bao nhiêu phép biến hình luôn biến một
đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Đáp án C
Các phép biến hình luôn biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song hoặc trùng với
nó là: Tịnh tiến, đối xứng tâm, phép vị tự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×