Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép chia phân số

BÀI 5
PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I.Mục tiêu :
Biết thực hiện phép chia hai phân số : Lấy phân số thứ nhất nhân với
phân số thứ hai đảo ngược.
II.Đồ dùng dạy học :
Bảng phụ ghi nội dung ví dụ SGK
III.Các hoạt động dạy học :
T
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
L
4’ 1.Bài cũ :Một lớp học có 36 HS
5
9

33


trong đó số HS được xếp loại khá.
Vậy số HS đạt loại khá của lớp đó là

:
A.9 HS
B.5 HS
C.14 HS
D.20 HS
2.Bài mới :
a)Phép chia hai phân số:
GV treo bảng phụ hình SGK/135
Hỏi : Muốn tìm chiều dài hình chữ
nhật khi biết chiều rộng và diện tích
của hình đó ta làm thế nào ?
7
15

2
3

HS đọc và ghi kết quả vào
bảng con chữ cái mình chọn
D

HS đọc ví dụ SGK/135
HS nêu cách làm …… ta lấy
diện tích chia cho chiều rộng.

GV ghi ;
:
Để thực hiện phép chia trên ta làm
như sau : Lấy phân số thứ nhất nhân HS theo dõi cách làm của GV
với phân số thứ hai đảo ngược
Phân số đảo ngược của

2
33
2


7
15

2
3

7
15

3
2

21
30

6

7

Vậy
: =
x =
Muốn chia hai phân số ta làm thế …. Ta lấy phân số thứ nhất
nhân với phân số thứ hai đảo
nào ?
ngược.
4
2

3’

Vận dụng tính :
:
b)Thực hành :
*Bài 1 (3 câu đầu) :
-Yêu cầu HS làm bài cá nhân
-Gọi 3 SHY làm bảng
*Bài 2 :
-Yêu cầu HS thực hiện phép chia
theo cách đã học
-HS làm bài cá nhân, chú ý HS yếu
về cách đảo ngược phân số thứ hai
(số chia)
-Gọi 3 HSTB làm bảng
*Bài 3a :
-Cho HS tự làm bài
-Gọi 3 HS làm bảng , chữa bài
chung
*HSKG : Làm thêm bài 3b, 4/136
SGK
3.Củng cố :
-Nêu cách chia hai phân số
-KT : Kết quả của phép chia
=?

HS làm bài cá nhân, 3 em là
m bảng

HS tự làm bài vào vở, 3 em
làm bảng lớp
3
7

5
8

3
7

8
5

VD : a)
: = x =
Các bài còn lại tương tự

HS làm bài cá nhân
HSKG tự làm bài
3 -4 em nêu

7 3
:
5 2

HS chọn câu A

24
35


A.
C.

14
15
10
7

B.
D.

21
10
21
7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×