Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

GIỚI THIỆU TỈ SỐ
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa thực tiễn tỉ số của hai số .
2. Kĩ năng: Biết đọc , viết tỉ số của hai số ; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng
biểu thị tỉ số của hai số .
3. Thái độ: Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Buổi chiều : Rèn cho học sinh Biết đọc , viết tỉ số của hai số ; biết vẽ sơ đồ
đoạn thẳng biểu thị tỉ số của hai số .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Luyện tập chung .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Giới thiệu tỉ số .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu tỉ số 5 : 7
và 7 : 5 ; tỉ số a : b ( b khác 0 ) .

MT : HS hiểu được ý nghĩa thực
tiễn của tỉ số .

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


PP : Trực quan , đàm thoại , giảng
giải .
ĐDDH : - Phấn màu .
Hoạt động lớp .

- Nêu ví dụ : Có 5 xe tải và 7 xe
khách .

- Theo dõi .

- Vẽ sơ đồ minh họa như SGK .
- Giới thiệu tỉ số :
+ Tỉ số của số xe tải và số xe khách
là 5 : 7 hay

5
7

Số xe tải bằng

. Tỉ số này cho biết :
5
7

số xe khách .

+ Tỉ số của số xe khách và số xe tải
là 7 : 5 hay

7
5

. Tỉ số này cho biết :

Số xe khách bằng

7
5

số xe tải .

- Cho HS lập các tỉ số của hai số : 5
và 7 ; 3 và 6 .
- Lưu ý cách viết tỉ số của hai số :
Không kèm theo tên đơn vị . Ví dụ :
- Thực hiện vào nháp .

Tỉ số của 3 m và 6 m là 3 : 6 hoặc
.

- Sau đó , lập tỉ số của a và b ( b
khác 0 ) : a : b =

a
b

.

Hoạt động 2 : Thực hành .

3
6


MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐDDH : - Phấn màu .
Hoạt động lớp .

- Bài 1 :
+ Hướng dẫn HS viết tỉ số .

- Làm theo hướng dẫn của GV .

- Bài 2 :
- Bài 3 :

- Viết câu trả lời vào vở rồi nêu lại
- Bài 4 :
.
- Viết câu trả lời vào vở rồi nêu lại
.
- Tóm tắt , làm vào vở rồi chữa
bài .
GIẢI
Số trâu ở trên bãi cỏ :
20 : 4 = 5 (con)
Đáp số : 5 con

Gv nhận xét.
4. Củng cố : (3’)
- Chấm bài , nhận xét .
- Các nhóm cử đại diện thi đua nêu
ý nghĩa các tỉ số ở bảng .
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Làm các bài tập tiết 137 sách BT .
* Buổi chiều : Rèn cho học sinh
Biết đọc , viết tỉ số của hai số ; biết
vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số
của hai số .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×