Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

5 xe

Tiết :
GIỚI THIỆU TỈ SỐ
137
I.Mục tiêu :
Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ chép sẵn ví dụ 2
III. Các hoạt động dạy học :
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
1.Ổn định :
2.Bài mới :
35’
a.Giới thiệu tỉ số 5 : 7 và 7 : 5
- GV nêu ví dụ : Một đội xe có 5 xe tải và
7 xe khách.
- Vẽ sơ đồ minh hoạ như SGK.
HS lắng nghe

7quả

Xe tải :
Xe khách :
- Cả lớp đọc và nêu ý nghĩa của
7 xe
- Giới thiệu tỉ số :
tỉ số :
- Tỉ số của xe tải và số xe khách là 5 : 7
hay

5
Đọc là : năm phần bảy.
7

- Tỉ số này cho biết số xe tải bằng

5
số xe
7

khách.
Tỉ số giữa xe khách và xe tải là
- Tương tự tỉ số giữa xe khách và xe tải là
7
7
:
5
hay
bao nhiêu?
5
Tỉ số này cho biết điều gì?
Tỉ số này cho biết số xe khách
bằng

7
số xe tải.
5

b.Giới thiệu tỉ số a : b (b khác 0) GV
treo bảng phụ :
- Lập tỉ số của hai số 5 và 7; 3 và 6; a và
3
5
b
5 : 7 hay ; 3 : 6 hay ; a : b
7
6
( b khác 0)?
- Lưu ý : Viết tỉ số của hai số không kèm hay a
b
theo tên đơn vị.
VD: Tỉ số của 3m và 6m là 3 : 6 hay
c.Thực hành.
*Bài1: Viết tỉ số của a và b, biết :

3
6


a/. a = 2
b=3

b/. a = 7
b = 4.

Cả lớp làm bài vào vở, 2 em
chữa bài.
Số HS của tổ : 5 + 6 = 11 (HS)
Tỉ số của số bạn trai và số bạn

5
* Bài 3 : Tìm số bạn cả tổ rồi mới viết tỉ
cả tổ
11
số
Tỉ số của số bạn gái và số bạn

cả tổ

6
11

HSKG làm bài20con
vào vở
*HSKG làm thêm bài 2,4/147

Số bò:
?con

Số trâu:
4’

Số con trâu trên bãi: 20 x

1
=5
4

(con).
Đáp số : 5 con.
3.KT :Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn
HS viết vào bảng con
gái của lớp em?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×