Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Giới thiệu tỉ số

Giáo án Toán 4
GIỚI THIỆU TỈ SỐ.
I .MỤC TIÊU:
-Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
-BT cần làm BT1,BT3.HS khá giỏi làm các BT còn lại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
− Bảng phụ.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Giới thiệu bài: Giới thiệu tỉ số.
HĐ1: Giới thiệu tỉ số 5: 7 và 7 : 5

− GV nêu VD.
− GV vẽ sơ đồ.

− GV giới thiệu.

− HS đọc lại tỉ số của xe tải và xe khách,
nêu ý nghiã thực tiễn của tỉ số này, sau đó
giới thiệu về tỉ số số xe khách và số xe tải.
− HS nêu lại.
HĐ2: Giới thiệu tỉ số a : b( b khác 0)


− GV treo bảng phụ kẻ sẵn nôị dung.
− GV hỏi HS.
− GV nhắc HS: khi viết tỉ số của hai số

chúng ta không viết tên đơn vị nên trong
bài toán trên ta viết tỉ số của a và b là 2 : 7
hay 2/7 không viết 2m : 7 m hay 2/7 m
HĐ3: Luyện tập thực hành
Bài 1: 1 HS đọc đề.

− BT yêu cầu gì?
− HS làm bài.
− GV theo dõi và nhận xét.
Bài 2: 1 HS đọc đề.
− BT yêu cầu gì?

− HS tự làm bài.
− GV theo dõi và nhận xét.
Bài 3: 1 HS đọc đề.
− BT yêu cầu gì?

− HS tự làm bài.
− GV theo dõi và nhận xét.
Bài 4: 1 HS đọc đề bài.
− HS tóm tắt và giải.

− GV chưã bài HS trên bảng lớp, sau đó
nhận xét và cho điểm HS.
3.Củng cố- Dặn dò:
− Muốn tìm tỉ số của a và b với b khác 0 ta

HS nghe và nêu laị bài toán.
HS nghe giảng.
HS đọc lại

HS xung phong trả lời câu
hỏi.
HS nghe giảng.

4HS lên bảng làm, cả lớp
làm bảng con.

1HS lên bảng làm, cả lớp
làm bảng con.
1 HS lên bảng làm, cả lớp
làm vào vở BT
1HS lên bảng làm, cả lớp
làm vào vở BT

53


Giáo án Toán 4
làm ntn?
− Chuẩn bị: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
của hai số đó.
− Tổng kết giờ học.
_____________________________________________________________________

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×