Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

BÀI 1
HÌNH BÌNH HÀNH
I-Mục tiêu: Giúp HS:
-Hình thành biểu tượng về hình bình hành.
-Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành.
-Phân biệt được h ình bình hành với các hình đã học.
II-Chuẩn bị: Một số hình bình hành bằng bìa. Thước thẳng.
III-Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy
A.Kiểm tra bài cũ: 12km2 = ..........m2
7000 000cm 2
=...........m2
B.Bài mới: -GV giới thiệu bài và ghi đầu
bài lên bảng.
1.Giới thiệu hình bình hành.
- GV cho HS quan sát các hình bình hành
bằng bìa đã chuẩn bị và vẽ lên bảng hình
bình hành ABCD, mỗi lần cho HS xem
một hình lại giới thiệu đây là hình bình

hành.
2.Đặc điểm của hình bình hành:
-Tìm các cạnh song song với nhau trong
hình bình hành ABCD?
-Vậy HBH các cặp cạnh đối diện như thế
nào với nhau?
3.Luyện tập:
Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài.
-GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
+Hãy nêu tên các hình là hình bình hành?
+Vì sao em khẳng định đó là hình bình
hành?
Bài 2: Tương tự bài 1
Bài 3: HS vẽ hình.
-GV nhận xét, khẳng định.
4.Củng cố, dặn dò:-Tóm tắt nội dung bài.
-Nhận xét giờ.

Hoạt động học
-HS làm bài. Chữa - nhận
xét.
-HS lắng nghe.

-HS quan sát tranh.
-HS nhìn bảng .
-HS trả lời.

-HS làm bài
-HS chưa bài. Nhận xét

-HS lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×