Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

BÀI 4
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Chính thức nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.
- Bước đầu sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số
trường hợp đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra các kiến thức của bài34.
-GV nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1: (12’) Nhận biết tính chất
giao hoán của phép cộng.
Mục tiêu: Giúp HS chính thức nhận biết
tính chất giao hoán của phép cộng.
Tiến hành:
-GV kẻ sẵn bảng như SGK, mỗi lần cho
a &b nhận giá trị số thì yêu cầu HS tính -HS tính.
giá trị của a+b vàb+a sau đó so sánh 2
tổng này.
-Tiến hành tương tự với các giá trị khác
của a và b.
-HS nêu nhận xét.


-GV cho HS nêu nhận xét, rút ra kết
luận.
Hoạt động 2:(16’) Thực hành
Mục tiêu: Bước đầu sử dụng tính chất
giao hoán của phép cộng trong một số
trường hợp đơn giản.
Tiến hành:
Bài1:
GV cho HS nêu yêu cầu của bài tập.
-GV hướng dẫn cho HS căn cứ vào
phép cộng ở dòng trên, nêu kết quả ở
dòng dưới.
Bài2:
Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bài.
Bài3:
GV cho HS tự làm rồi chữa bài.
Kết luận

-HS nêu yêu cầu và tự làm
bài.
-Nghe
-làm bài
-sửa bài.
-làm bài
-sửa bài.
-nêu.

-chốt lại kiến thức đã học được trong
tiết.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.


IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×