Tải bản đầy đủ

Tính năng mới của inventor 2018 full

Nguyễn Vĩnh Từ ( Biên dịch)
Nguyễn Phước Hải ( Hiệu đính)


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Lời nói đầu
Tài liệu về các tính năng mới của phần mềm Autodesk Inventor 2018 được đội ngũ
trung tâm Advance CAD biên dịch lại theo tài liệu của hãng Autodesk, vì vậy nội
dung hoàn toàn được kiểm chứng, nếu có sai sót về phần thuật ngữ, bạn vui lòng
gởi đến bộ phận dịch thuật của trung tâm Advance CAD
(tienganhkythuat.com@gmail.com)
Tài liệu tính năng mới Autodesk Inventor 2018 là tài liệu hoàn toàn miễn phí được
trung tâm chia sẻ nhằm giúp những người mới làm quen với phần mềm hoặc sử
dụng các phiên bản Inventor cũ hơn có thể biết được những thay đổi trên phần
mềm, từ đó biết tập trung vào những nội dung cần tìm hiểu thêm, hoặc cập nhật lên
phiên bản mới nếu thấy những cải tiến trong tài liệu phù hợp với công việc bạn
đang làm.
Với những ai đang muốn nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn liên quan tới

Autodesk Inventor có thể tham khảo các tài liệu về Inventor trên cachdung.com và
các khóa học liên quan tới Inventor như thiết kế cơ khí, thiết kế tấm, mô phỏng,
phân tích và đặc biệt là chứng chỉ Autodesk Inventor quốc tế, cả bản quyền phần
mềm Autodesk với giá ưu đãi kèm theo sự hỗ trợ về đào tạo và training từ trung
tâm Advance CAD
Về Advance CAD:
No1 CAD/CAM/PLM. Tập trung vào đào tạo chuyển giao ứng dụng máy tính,
CNC trong công việc kỹ thuật, giúp người lao động làm việc nhẹ nhàng nhưng
năng suất hơn.
Sứ mệnh: Hết mình vì chất lượng nguồn lực Kỹ Thuật Việt
Advance CAD xin cảm ơn khách hàng cá nhân và công ty đã ủng hộ các dịch vụ
của trung tâm trong thời gian qua
HCM tháng 08/2017

1
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Nội dung
Giới thiệu ...................................................................................................................................................... 4
Thiết kế chuyên nghiệp ................................................................................................................................. 4
Model-based definition............................................................................................................................. 5
Sheet Metal (Kim loại tấm) ....................................................................................................................... 6
Hiệu suất ................................................................................................................................................... 7
Cải thiện bản vẽ ........................................................................................................................................ 7
Expanded Interoperability (Mở rộng tương tác) .......................................................................................... 8
Shrinkwrap và Shinkwrap thay thế ........................................................................................................... 9
BIM Content .............................................................................................................................................. 9
AnyCAD (Không được áp dụng trên phiên bản Inventor LT) .................................................................. 10
DWG Underlay (Mặt dưới) ...................................................................................................................... 12
Trình diễn mô phỏng............................................................................................................................... 12
Trải nghiệm Inventor................................................................................................................................... 14
Cải tiến đo đạc và đồ họa........................................................................................................................ 14
Công cụ Browser ..................................................................................................................................... 14
Mở file lắp ráp......................................................................................................................................... 15
Thiết kế Part ............................................................................................................................................ 16


Lệnh Hole ................................................................................................................................................ 17
Bản vẽ...................................................................................................................................................... 18
Parameter ............................................................................................................................................... 20
Về mặt tổng thể .......................................................................................................................................... 20
Cải thiện năng suất và hiệu quả .............................................................................................................. 20
Parameters .............................................................................................................................................. 21
Cải thiện hiệu suất. ................................................................................................................................. 22
Cải thiện trình duyệt ................................................................................................................................... 23
Search (Tìm kiếm) ................................................................................................................................... 24
Các cải tiến bổ sung của trình duyệt ....................................................................................................... 24
Cải tiến về đo .............................................................................................................................................. 26
Những điểm mới và cải thiện về tiến trình làm việc cũng như giao diện đồ họa ................................... 26
Dùng 1 lệnh Measure .............................................................................................................................. 27
Một Panel cho toàn bộ công cụ Measure ............................................................................................... 27

2
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Đo góc đơn giản hơn rất nhiều ............................................................................................................... 29
Dễ dàng xác định kích thước trên của sổ làm việc.................................................................................. 29
Cải thiện hiệu suất làm việc của các công cụ đo ......................................................................................... 30
Khoảng cách nhỏ nhất, khoảng cách từ tâm đến tâm và khoảng cách lớn nhất .................................... 30
Cải tiến về phân loại .................................................................................................................................... 31
Tùy chọn phân loại mới........................................................................................................................... 31
Cải tiến chung trên inventor 2018 .............................................................................................................. 32
Inventor Connected Design sẽ không load như mặc đinh ...................................................................... 32
Mini-toolbars không hiển thị như mặc định ........................................................................................... 32
Nút Apply được thêm vào hộp thoại Trim Surface ................................................................................. 33
Parts ............................................................................................................................................................ 33
Model-Based Definition .......................................................................................................................... 33
3D Annotation (Chú thích 3D) ................................................................................................................. 33
Khôi phục chú thích trên bản vẽ ............................................................................................................. 34
Xuất MBD ................................................................................................................................................ 35
Cập nhật Sheet Metal ............................................................................................................................. 35
Cải thiện Extrude ......................................................................................................................................... 36
Loại bộ các bước với tính năng Distance From Face .............................................................................. 36
Sử dụng tùy chọn Tab More trên hộp thoại Extrude để cho ra nhiều kết quả khác nhau ..................... 38
Cải thiện tính năng tạo lỗ ............................................................................................................................ 42
Cài đặt mới cung cấp một phương pháp mạnh mẽ để tạo ra lỗ Bi-Direction ........................................ 42
Cải tiến Spotface Holes ........................................................................................................................... 42
Cải tiến tính năng tạo lỗ .......................................................................................................................... 43
Cải tiến Chamfer ......................................................................................................................................... 44
Hỗ trợ Partial Chamfer ............................................................................................................................ 44
Cải thiện Ilogic ............................................................................................................................................. 44
Tính năng thông báo an ninh Ilogic giúp giữ an toàn cho bạn ................................................................ 44
Assembly ..................................................................................................................................................... 45
Cải tiến việc mởi file Assembly ............................................................................................................... 45
Cải thiện Shrinkwrap và BIM content ..................................................................................................... 46
Thay đổi quan hệ .................................................................................................................................... 48

3
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Giới thiệu
Inventor 2018 được xây dựng cho sự liên tục phát triển cần thiết của công việc
thiết kế hiện đại và sự chuyên nghiệp của kỹ sư.
Xây dựng theo chiều sử phát triển của các tính năng mô hình hóa và công cụ thiết
kế tự động mạnh mẽ, Inventor 2018 đánh dấu bước nhảy vọt của cá kỹ thuật thiết
kế cơ khí 3D ở mức độ chuyên nghiệp. Khả năng tương tác được cải thiện, Nhiều
nhóm trong nhiều ngành khác nhau có thể cùng làm việc được với nhau giúp tăng
hiệu quả với dự liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Trải nghiệm người dùng được cải
thiện giúp tăng năng xuất và sự mượt mà trong quá trình sử dụng, những cải tiến
đó là xuất phát từ phản hồi của khách hàng trên toàn thế giới.

Những nỗ lực này giúp cho bạn thiết kế và kỹ thuật cũng như hợp tác sẽ được
nhanh hơn và hiểu quả hơn rất nhiều so với trước đó.

Thiết kế chuyên nghiệp
4
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Các kỹ sư liên tục cần phải được đổi mới trong việc thiết kế để có thể cho ra những
sản phẩm tốt nhất và hiệu quả hơn. Để tiến về phía trước, bạn cần phải nhanh hơn,
Những công cụ mạnh mẽ giúp bạn thực hiện với hiệu suất và năng suất tốt hơn.
Inventor 2018 đã mang lại điều đó.

Nhiều cải thiện với các chức năng cốt yếu mà bạn sử dụng hàng ngày. Hình học
trong Sketch, Nhiều lệnh kim loại tấm và tiến trình mô hình hóa đều đươc cải tiến.
Inventor 2018 mang lại sự cải tiến hiệu quả để thực hiện các quá trình lắp ráp
những mô hình lớn và xuất bản vẽ. Tích hợp Model Based Definition được thêm
vào cung cấp cho bạn một khả năng có thể thêm kích thước hình học, dung sai và
chú thích 3D để mô hình của bạn được rõ ràng và đầy đủ hơn trong trong các tài
liệu và cho phép các bộ phận bên dưới sử dụng các thiết kế của bạn để phục vụ cho
việc sản xuất.

Model-based definition
Model-based definition (MBD) đây là một trong những công cụ mới rất mạnh mẽ
cho phép thêm vào các chú thích, GD&T và các thông tin khác về sản xuất trực
tiếp lên khối 3D. Tích hợp Tolerance Advisor cho phép kiểm tra về sai số, dung sai
và những vấn đề tiềm ẩn, lỗi và một số thông tin khác trong Tolerance Advisor.
Mỗi mô hình 3D của bạn có sử dụng MBD và chú thích 3D thì bạn có thể tạo lại
trên bản vẽ 2D của bạn những chú thích, thông số, thông tin và cả dung sai ngoài ra
có thể xuất ra định dạnh 3D PDF hoặc STEP AP242.

5
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Mẹo: Vào tab Get Stated -> Tutorial Gallery và tải về tài liệu hướng dẫn GD&T để
làm quen với những lệnh mới.

Sheet Metal (Kim loại tấm)
Đa bộ phận của kim loại tấm hiện giờ đã được hỗ trợ những tùy chọn duy nhất và
chiều dày cho mỗi bộ phận đã được riêng biệt. Những tùy chọn cho đa bộ phận có
thể được áp dụng cho nhiều bô phận hay khi tạo mới các bộ phận khác bên trong
bề mặt, biên dạng Flange, Biên dạng Roll.

6
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Mẹo: Hướng dẫn kim loại tấm 3 phần 2 đã có nói rõ và đầy đủ

Hiệu suất
Lợi ích của các tài liệu đều có một mức độ, nhưng có những cải thiện quan trọng
khi làm việc với những file lắp ráp lớn và các bản vẽ lắp lớn. Ví dụ:

Xem ở chế độ hiện thị các dòng Line remove bị ẩn
Hiển thị navigation - pan, zoom và orbit
Tạo khung nhìn bản vẽ, xem trước và chỉnh sửa

Cải thiện bản vẽ
Sau khi chọn file lắp ráp để xuất bản vẽ, nếu như xem trước có thể hiện thị trong
vòng dưới 3 giây thì nó sẽ show ra còn nếu không thì nó sẽ hiển thị trong hộp thoại
xem trước. Hộp thoại là nơi duy nhất để bạn có thể tương tác trong khí nó hiển thị.

7
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Khi mở hộp thoại bạn có thể:
- Tạm ngưng bản vẽ
- Tắt tính năng xem trước
- Phục hồi lại lưới, bề mặt của bộ phận và tất cả những kích thước của mô hình

Expanded Interoperability (Mở rộng tương tác)
Inventor 2018 cung cấp tính năng mới cho kỹ sư cơ khí (Người làm việc với rất
nhiều loại dự liệu khác nhau). Bạn có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu lưới trong thiết
kế của bạn và cũng có thể tận dụng STL hay OBJ files trong bản vẽ 2D. Dữ liệu về
Surface có thể kết hợp với dự liệu 3D khác trong môi trường Presentation để để mô
phỏng, hiển thị và văn bản. Trong trường hợp đối với dữ liệu bên ngoài, inventor
2018 cho giúp bạn làm việc với những định dạng khác của file Autodesk. BIM
Content cho phép bạn xuất trực tiếp ra file Revit (.rfa). DWG Undelay được cải
thiện để quá trình được trôi chảy hơn khi tích hợp dữ liệu 2D vào bên trong thiết kế
8
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

3D. với việc ra mắt ở phiên bản Inventor 2017.4, AnyCAD được cải tiến cho phép
inventor 2018 có có thể tương thích với Inventor 2017

Shrinkwrap và Shinkwrap thay thế
Công cụ Shrinkwrap đã được tăng cường thêm khả năng kiểm soát và cải thiện tiến
trình làm việc. Bạn có thể áp dụng để hiện thị cho VIEW và LOD nhanh hơn đối
với các mô hình nhỏ.

BIM Content
BIM content được nâng cao về sự đơn giản, nội dung và xuất bản tiến trình công
việc. Với inventor 2018 bạn có thể xuất trưc tiếp ra định dạng file IFC và Revit
(.rfa)

9
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

AnyCAD (Không được áp dụng trên phiên bản Inventor LT)
Với Inventor 2018, AnyCAD được mở rộng để cho phép bạn sử dụng file Inventor
2018 trên phiên phiên bản Inventor 2017. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm việc
với người khác (sử dụng các phiên bản Inventor trước hoặc sau phiên bản mà bạn
đang sử dụng). Để giúp bạn đồng nhất các file Inventor của các phiên bản khác
nhau hộp thoại Open sẽ hiển thị phiên bản Inventor trong lần cuối cùng mà bạn lưu
lại.

10
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Bắt đầu với Inventor 2017.4, Bạn có thể tham khảo file Part và file asembly trong
phiên bản mới hơn. Ví dụ, với phiên bản với phiên bản inventor 2017 bạn có thể
tham khảo file part của inventor 2018.

Inventor 2018 tiếp tục cải tiến trọng tâm tiến trình công việc AnyCAD bằng việc
hỗ trợ mạnh mẽ các tính năng mới và thêm vào những file inventor không phải file
gốc. Sau khi file gốc được cập nhật, những tính năng cơ sở của inventor được giữ
nguyên.

11
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

DWG Underlay (Mặt dưới)
Tính năng DWG Underlay làm việc với DWGs nhanh hơn
 Nhập file DWG trực tiếp vào môi trường Assembly bằng việc sử dụng lệnh
Place Component
 Chọn nhiều File DWG khi bạn tạo nhiều hơn 1 mặt dưới
 Mở file AutoCAD DWG trực tiếp bằng cách click phải chuột vào trình đơn
ngữ cảnh menu trên mô hình lắp ráp hay part trên inventor
 Tự động tạo các dạng hình học khi bạn bật ứng dụng mới -> Sketch - > Các
cạnh sẽ tự động tạo trong khi vẽ các đường cong.
 Nếu chọn vào DWG Underlay trong các mặt phẳng XY, YZ, XZ, kết quả
khớp nối là tạo trên cùng một mặt phẳng với biên dạng hình học sketch 2D
được tạo ra Inventor bằng cách công cụ thiết kế sketch của Inventor

Trình diễn mô phỏng
Trong môi trường trình diễn mô phỏng Inventor 2018 đã hỗ trợ dạng dữ liệu
surface. File Surface của bạn có thể bao gồm:
12
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

 Lựa chọn dạng cửa sổ
 Chỉnh sửa bộ phận
 Sử dụng bề mặt để định hướng

13
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Trải nghiệm Inventor
Inventor 2018 tiếp tục tập trung vào ý tưởng của khách hàng, phản hồi và tạo cho
bạn những trãi nghiệm thú vị bên trong inventor. Những cải tiến trong toàn bộ
Inventor 2018 giúp cải tiến trọng tâm tiến trình công việc và sự tương tác qua lại
giữa các mô hình. Các lệnh như Chamfer, Assembly Interference Analysis,
Extrude và Hole được thêm vào những tùy chọn giữa vào những phản hồi trực tiếp
từ người dùng. Thêm vào đó, Bộ đôi Browser và Measure được làm mới lại đem
lại nhiều trải nghiệm phong phú cho tất cả người dùng Inventor

Cải tiến đo đạc và đồ họa.
Công cụ đo trên phần mềm Inventor được làm đơn giản đi rất nhiều và cải tiện
năng suất. Bạn có thể

Sử dụng đơn lẻ lệnh Measure
Thực hiện tất cả các quy trình đo từ bảng công cụ đo mới
Hiển thị phong phú thông tin cho mỗi lựa chọn các đối tượng
Dễ dàng đo các góc và định nghĩa kích thước các đối tượng lựa chọn trên
của sổ giao diện
 Nâng cao hiệu suất

Công cụ Browser
Tiết kiệm thời gian với công cụ Browser mới

 Tìm kiếm mọi thứ nhanh hơn và dễ dàng hơn với trình tìm kiếm mới
14
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

 Trong file Assembly, sử dụng bộ công cụ lọc để thu hẹp lại khoảng tìm kiếm
của bạn (Không được áp dụng lên Inventor LT)
 Di chuyển và cắt ngắn mỗi tab để bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn trong
công việc (Đối với các tab ưu tiên sử dụng nhiều). Hình ảnh bên dưới đó là
ví dụ cho việc bạn cắt ngắn các tab.

Mở file lắp ráp

15
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

 Ở phiên bản Inventor 2018 này sẽ có 2 chế độ hiện thị là hiển thị đầy đủ và
hiển thị nhanh từ cửa sổ Open
 Lệnh tìm kiếm dã được di chuyển xuống vị trính thấp của hộp thoại.

Thiết kế Part
Lệnh Extrude: Sử dụng tính năng mới Distance form Face trong hộp thoại
Extrude để bắt đầu đùn khối từ một mặt phẳng hoặc mặt phẳng làm việc với một
khoảng cách theo ý người dùng. Có nghĩa là: Bạn có thể đùn khối từ một mặt
phẳng nhưng sử dụng sketch được tạo trên mặt phẳng khác, việc này sẽ giúp bạn
không phải tốn thời gian để tạo các biên dạng hình học trên mặt phẳng muốn đùn.

16
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Lệnh Chamfer: Bạn có thể tạo 1 góc vát mà không áp dụng lên toàn bộ cạnh. Một
tab mới đó là Partial được thêm vào hộp thoại Chamfer để hỗ trợ tạo phần cục bộ.

Lệnh Hole

 Bạn có thể tạo 1 lỗ đối xứng được đùn theo 2 hướng khác nhau. Nút lệnh
Flip Termination dùng để thay đổi chiều. Tính năng đối xứng này chỉ có trên
Drilled - Simple Hole - dạng lỗ Through All.
 Trong phần part, bạn có thể chỉ định zero(0) như một giá trị chiều sâu của lỗ
trên Spotface holes. Bạn có thể thay thế spotface hole trên bề mặt kết thúc
của một thành phần. Nhìn hình bên dươi bạn sẽ rõ tính năng này hơn.
 Sử dụng tùy chọn mới đó là extend start trên hộp thoại Hole để thay đổi bề
mặt bắt đầu tạo lỗ với mục đích là loại bỏ đi phần đầu của lỗ để tạo được
một lỗ có kích thước đường kính là bằng nhau tại bất kỳ vị trí nào. Tính
năng này chỉ được sử dụng trong một số trường hợp.
17
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Bản vẽ
 Xuất bản vẽ

18
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

o Thiết lập giá trị Form và To để định dạnh bản vẽ
o Tùy chọn mới Display Published File trong Viewer, khi được lựa
chọn thì bản vẽ sẽ hiển thị trên Adobe Acrobat Render sau khi lưu.
 Text Border Option: Thêm một đoạn text xung quanh viền và text tiêu đề

19
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Parameter
Hộp thoại Parameter được cải tiến bao gồm: cột Consumed by và Filter by
Features (Lọc thêm tính năng)

Về mặt tổng thể
Cải thiện năng suất và hiệu quả

 Dễ dàng truy cập để mở file Assembly một cách nhanh chóng.
 Trong phần hiển thị bản vẽ, Khi bạn chỉnh chỉ sửa kích tỉ lệ bản vẽ thì khung
nhìn sẽ bị trì hoãn một thời gian ngắn để cập nhật lại bản vẽ và hiển thị lại
cho người dùng xem. Tính năng delay này cho phép bản nhập một tỉ lệ scale
mới với quy mô nhiều số liệu thay vì cứ mỗi lần nhập 1 số thì nó lại cập nhật
ngay lập tức.
20
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

 Bạn có thể loại trừ các bề mặt từ khung nhìn bản vẽ. Trong hộp thoại hiển
thị bản vẽ, trong tab Recorery Option bạn có thể tick chọn những bề mặt
muốn xóa bỏ.
 Có thể thay đổi tùy chọn hiển thị xem trước từ hộp thoại Open. Bỏ chọn vào
ô có biểu tượng mắt kính là sẽ mất tính năng xem trước.

Parameters
 Cột Consumed by được thêm vào bảng tham số để dễ dàng xác định nơi mà
tham số được sử dụng
 By Features được thêm vào trong bộ lọc

21
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Mẹo: Trong một Part với nhiều bộ phận, sử dụng Consumed by với tùy chọn lọc
By Feature để xác định bộ phận phụ thuộc.

Cải thiện hiệu suất.
 Việc tính toán hiển thị nhanh hơn đối với việc ẩn các đường nét bị xóa bỏ
như: shaded, section, và detail
22
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

 Phóng to và thu nhỏ cũng như mối quan hệ giữa các thiết bị vào như chuột,
bản phím, chuột 3D và các phương phức yêu cầu của người dùng như:
ViewCube, Thanh điều hướng và dòng lệnh được giảm tốc độ xử lý.
 Di chuyển, thay đổi, xoay khung nhìn đối với các mô hình và bản vẽ cũng
được xử lý nhanh
 Mở file lắp ráp - đặt biệt là các file lồng vào nhau cũng đơn giản và nhanh
hơn
 Tạo bản vẽ, xem trước, chỉnh sửa và thay đổi cách biểu diễn bản vẽ
 Render đồ họa 2D nhanh hơn bao gồm: Sketch, bản vẽ và DWG
 Lựa chọn các đối tượng trong bản vẽ nhanh hơn
 Quét hình ảnh render sẽ nhanh hơn
 Lựa chọn nhanh hơn và làm nổi bật ở cả 2 chế độ thể hiện và toàn màn hình.

Cải thiện hiệu suất đối với các ứng dụng và các tùy chọn đã lỗi thời. Một số tính
năng được tháo bỏ:
Tùy chọn của ứng dụng
 Đối với Tab General - trong phần Tooltip Appearance, Show ToolClips
 Đối với Tab File - trong phần mở File: Enable Quick File Open
 Đối với Tab Drawing - trong phần về Capacity/Performanc: Memory Saving
Mode
 Đối với Tab Assembly - Enable related relationship failure analysis

Các tùy chọn cài đặt
 Đối với Tab Drawing : Đối với Tab Drawing

Cải thiện trình duyệt
Tiết kiệm thời gian với những công cụ tìm duyệt mới.

23
Trung tâm Advance CAD


Tính năng mới Autodesk Inventor 2018

Nguyễn Phước Hải-Nguyễn Vĩnh Từ

Search (Tìm kiếm)
 Tìm kiếm mọi thứ giờ đây đã nhanh hơn và dễ dàng hơn trong các dữ liệu
hoạt động với bộ tìm kiếm mới.
o 2 nút lệnh là mở rộng và thu gọn
o iProperties: Một biểu tượng Next to kết quả tìm kiếm với tính chất
liên quan giữa chúng. Nếu di chuột qua các Icon (Biểu tượng) đó thì
sẽ hiện lên thông tin
o Mối liên quan, quan hệ (Không có trên Inventor LT)
o Tính năng giữa các đối tượng tìm kiếm

 Click để hiển thị vùng tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm theo các trường
thương thì sẽ nhanh hơn khi bạn nhập từ khóa vào

 Trong File lắp ráp, sử dụng công cụ bộ lọc
tìm kiếm lại (Không có trên Inventor LT)
o Làm sạch bộ lọc
o Lọc những file còn do dự
o Lọc những file đã lỗi thời

để thu hẹp đối tượng

Các cải tiến bổ sung của trình duyệt
 Hiện thanh tiến trình làm việc với các mô hình như mặc định. Click chọn
vào để hiển thị trình tác vụ làm việc. Click vào x để xóa bỏ một trình tác
vụ làm việc
 Mỗi tab có thể được xóa và cắt ra. Bên dưới là ví dụ mẫu cho việc cắt các
tab ra

24
Trung tâm Advance CAD


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×