Tải bản đầy đủ

DE TIENG VIET 3 CUOI KI 2 (2017 2018)

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN TIỂU CẦN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A

Họ và tên học sinh:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. .

Điểm

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Viết) - LỚP 3
THỜI GIAN: 60 PHÚT
Nhận xét và chữ ký
của GV

Ý kiến và chữ ký của
Phụ huynh

Lớp: 3/….

A/- Chính tả (nghe-viết): 4 điểm

1. Bài viết: “ Ngôi nhà chung” – Sách Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt 3 tập
2B, trang 67, trong thời gian 15 phút.
..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Bài tập:
a) Điền vào chỗ trống s hay x ?
….inh đẹp ;

…inh nhật ;

nhận ….ét;

lịch …. ử.


B/- Tập làm văn: 6 điểm
Viết một đoạn văn ngắn kể lại một một người lao động trí óc mà em biết.
Theo các gợi ý sau:
1. Người lao động trí óc em muốn kể là ai? Người đó khoảng bao nhiêu tuổi?
2. Người đó làm nghề gì?
3. Hằng ngày người đó làm những công việc gì?
4. Người đó làm việc như thế nào?
5. Công việc của người đó mang lại lợi ích gì cho mọi người?
6. Cảm nghĩ của em về người đó như thế nào?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN TIỂU CẦN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾU TRUNG A

Họ và tên học sinh:
. . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . .

Điểm

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG VIỆT ( Đọc) - LỚP 3
THỜI GIAN: 20 PHÚT( Phần trả lời câu hỏi)
Nhận xét và chữ ký
của GV

Ý kiến và chữ ký của
Phụ huynh

Lớp: 3/….

A. Đọc thầm bài “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” Sách tài liệu hướng dẫn
học Tiếng Việt 3 tập 2B, trang 26, và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng
câu hỏi: (6 điểm)
Câu 1. Bổn phận nghĩa là gì?
a. là việc phải làm.
b. là làm cho khoẻ mạnh hơn.
c. là sự di chuyển thông suốt.
Câu 2. Ai đã “kêu gọi toàn dân tập thể dục”?
a. Bác Hồ.
b. Thầy giáo.
c. Cô giáo.
Câu 3: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì?
a. Giữ gìn dân chủ
b. Xây dựng đất nước
c. Giữ gìn dân chủ, xây dựng đất nước, gây đời sống mới.
Câu 4. Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?
a. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khoẻ
mạnh tức là cả nước khoẻ mạnh.
b. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được.
c. Việc đó không tốn kém khó khăn gỉ?
Câu 5. Tập thể dục hằng ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?
a. Tiếng tăm danh vọng.
b. Sự giàu có.
c. Làm cho khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.
Câu 6. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục vào thời gian nào?
a. 27 – 3 – 1946
b. 27 – 4 – 1946
c. 27 – 5 – 1946
Câu 7. Câu nào sau đây có sử dụng biện pháp so sánh?
a. Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh.
b. Tàu dừa màu xanh.
c. Tàu dừa đung đưa trước gió.
Câu 8. Câu nào sau đây có sử dụng biện pháp nhân hoá?
a. Tớ là chiếc xe lu.
b. Nam đang trên đường đến trường.
c. Hôm nay, em thức dậy rất sớm.
Câu 9. Nhóm từ nào dưới đây là các môn thể thao?
a. Múa, hát, diễn kịch.


b. Chạy đua, nhảy cao, bơi lội.
c. Đọc sách, học tập, thi đua.
Câu 10. Em cần làm gì sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ?
a. Siêng năng tập thể dục và vận động mọi người tham gia tập thể dục để rèn
luyện sức khoẻ.
b. Không tham gia tập thể dục.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 11. Từ “ mênh mông” nghĩa là gì? Chọn ý đúng trong ngoặc đơn và hoàn thành
câu bên dưới.
( rộng lớn bao la; nhỏ và hẹp; cao chót vót)
Mênh mông nghĩa là .......................................................................................................
Câu 12: Em hãy đặt một câu theo dạng Ai thế nào?
……………………………………………………………………………………………
B. Đọc thành tiếng
1. Bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục ( Trích)- Sách Tài liệu hướng dẫn Tiếng
Việt lớp 3 tập 2B trang 26: đoạn từ “Giữ gìn dân chủ… khó khăn gì” trong thời gian
không quá 1 phút 30 giây.
Câu hỏi 1: Bác mong muốn toàn dân có sức khoẻ để làm gì?
Câu hỏi 2: Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?
2. Bài Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua - Sách Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 tập
2B trang 33: đoạn từ “Hôm ấy, chúng tôi đến … Việt Nam, Hồ Chí Minh” trong thời
gian không quá 1 phút 30 giây.
Câu hỏi 1: Đến thăm trường tiểu học ở Lúc – xăm- bua, đoàn cán bộ Việt Nam gặp
những điều gì bất ngờ thú vị?
Câu hỏi 2: Các bạn học sinh lớp 6A còn sưu tầm được những đồ vật gì của Việt Nam?
3. Bài Bác sĩ Y-éc-xanh - Sách Tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt lớp 3 tập 2B trang
47: đoạn từ “ Bà khách ước ao … làm bà chú ý” trong thời gian không quá 1 phút 30
giây
Câu hỏi 1: Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y – éc - xanh?
Câu hỏi 2: Y- éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?
Tổng số Đọc đúng tiếng
Ngắt nghỉ hơi đúng
Đọc rõ ràng,
Học sinh trả
điểm
từ, theo thời gian
yêu cầu
rành mạch.
lời đúng câu
(4 điểm) qui định (2 đ)
(0,5 đ )
(0,5 đ)
hỏi
(1 điểm)
Lưu ý: Nếu HS đọc ngắt ngứ hoặc không đọc được 1 số từ cho đến khi quá thời
gian 2 phút, GV xem xét cho điểm chung phần đọc tối đa không quá 2 điểm.
Người ra đề
Nguyễn Quốc BảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×