Tải bản đầy đủ

PHUONG AN LAO LAP DAM CAU NAM CAN (TONG 6)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI THẮNG
101A Cách Mạng Tháng 8, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 07103.821745 – Fax: 0710.3887316
Website: daithangco.com – Email: dntndaithang@gmail.com

THUYẾT MINH THI CÔNG LAO LẮP DẦM SUPER T
Công Trình: Cầu Năm Căn
Địa điểm: Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà mau
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ THI CÔNG
CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG
(Véc đất tại bờ sông cho xàlan cẩu vào sát vị
trí mố nhô và phía ngoải trụ T6, đổ cát làm
đường công vụ cho cẩu di chuyển lao lắp
dầm,…..)

VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ TỪ CẦN THƠ
ĐẾN CÔNG TRƯỜNG

VẬN CHUYỂN DẦM BẰNG ĐƯỜNG
THỦY TỪ CẢNG TRUNG CHUYỂN TẠI
ĐỒNG NAI ĐẾN CÔNG TRÌNH


LAO LẮP DẦM
I/ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:
- Vét đất tại mố nhô và phía mặt ngoài của trụ T6 đảm bảo độ sâu với mức nước trung bình là 2,5m
để xàlan dầm vào sát mố nhô để cẩu trên bờ đứng tại mố nhô lấy dầm lên bờ và xalan cẩu vào sát trụ T6 để
lao lắp dầm.
- Đường công vụ được đổ cát (ngang 7m, cao phải đảm bảo ít nhất 1,2m cát, chiều dài từ mố nhô đến
mố M1 và các đường nhánh vào trụ cẩu), cát được đổ trước khi thiết bị tới công trường và cho xe cuốc lớn
hoặc xe cẩu bò dằn trên đường công vụ nhiều lần để đường được vẽ, khi thiết bị tới công trường dùng tole
dầy 14 ly - 16 ly lót trên đường công vụ (lót xuôi theo đường bánh xích cẩu di chuyển và lót ngang phía
dưới ngay giữa điểm giáp giữa hai mí tole lót xuôi), sau khi lót tol đường công vụ xong ta cho cẩu 80 tấn di
chuyển trên đường công vụ thử tải nhiều lần và dầm thêm trên đường coi chỗ nào đất còn yếu bị lún thì sửa
lại thêm cát vào những chổ bị lún.
II/. CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN DẦM VÀ CẨU VÀO CÔNG TRÌNH
- Dầm được vận chuyển bằng xàlan về tới công trình.
- Ta dùng 03 cẩu để thực hiện: 02 cẩu bánh xích 80 tấn (HITACHI KH300 và KOBELCO
P&H7080) và 01 cẩu bánh xích 100 tấn (IHI 1000) được chở bằng xàlan tới công trình.
- Khi thiết bị vào tới công trình cho cẩu HITACHI và cẩu KOBELCO bò lên bờ và cẩu IHI đặt trên
xàlan và được chằng bái bằng cáp cố định cẩu vào xàlan.


III/.CÔNG TÁC LAO PHÓNG DẦM (trình tự lao các nhịp như sau: nhịp 6,1,2,3,4,5) .
Sau khi cho cẩu quay ghếch di chuyển nhiều lần thử tải trên đường công vụ với tình huống bất lợi
nhất thấy đường công vụ và vị trí lấy dầm tại mố nhô không lún được an toàn bắt đầu thực hiện lao lắp dầm
như sau:
1/ Lao lắp dầm Supert, nặng 76 tấn/dầm của nhịp 6 như nhau:
- Lao nhịp này ta dùng 02 cẩu 01 cẩu Hitachi đướng trên bờ và cẩu IHI đứng trên xàlan.
- Khi xàlan dầm được tàu kéo đưa tới vị trí như bản vẽ thì cẩu IHI đứng trên xàlan cùng đấu cẩu với
cẩu HITACHI đứng tại mố nhô câu dầm lên khỏi xalan (trước khi vở dầm lên cao ta vở dầm vừa nhóm khỏi
mặt xàlan và chờ khoảng 1 phút để thử bến lấy dầm của cẩu Hitachi trên bờ có bị lún không hoặc cẩu đứng
trên xàlan có gì trục trặc không nếu có ta hạ dầm xuống lại xàlan và sửa lại nền, khi đã an toàn ta mới cho
vở dầm lên cao).
- Hai cẩu cùng nhấc dầm lên khỏi mặt xàlan thì cùng dựng cần cho dầm vào sát cẩu để an toàn cho
cẩu và dầm gì khi cần càng hạ xa cẩu càng yếu.
- Khi dầm được nhất khỏi xalan, hai cẩu đã dựng sát cần thì cẩu Hitachi di chuyển từ từ vào vị trí trụ
T5 ( trong quá trình cẩu Hitachi câu 01 đầu dầm di chuyển từ bờ sông vào vị trí gác ta vở dầm khỏi mặt đất
khoản 50cm để trên đường đi có bị lún thì kịp gởi dầm xuống đất nhằm đảm bảo cho dầm trong quá trình di
chuyển hoặc trước khi vở dầm từ dưới thấp lên xà mũ ta cho cẩu đứng tại vị trí vở lên cao đứng chờ khoảng
1 phút để thử tải đường công vụ có bị lún không nếu lún ta hạ dầm xuống và sửa lại nền đến khi an toàn ta
vở dầm lên cao để đưa vào vị trí gác nhằm phòng hờ trường hợp trong quá trình vở lên cao đường bị lún ta


không kịp trở tay) đồng thời xalan cẩu IHI được tàu kéo bắt cố định với xàlan đặt cẩu đẩy xàlan cẩu thẳng
vào Trụ T6 để đưa dầm vào vị trí trên bệ trụ T6 (dọc theo hứng xàlan cẩu di chuyển được cấm sắt tròn Ø350
dài 12m – 16m để chịu dây giữ xàlan cẩu khi cần dừng lại hoặc xả dây từ từ cho tốc độ di chuyển của xàlan
chậm lại, tốc độ di chuyển của xàlan được tàu kéo điều khiển chịu dây chỉ để phòng hờ trường hợp khi cần
và cột giữ xàlan cố định khi xàlan cẩu tới vị trí để gác lên bệ trụ T6).
- Khi dầm được đưa tới vị trí căn chỉnh, định vị đưa dầm vào đúng vị trí gối đã được đặt trên 2 xà
mũ.
- Sau khi hoàn tất lao phóng xong từng dầm tiến hành kê kích và hàn giằng liên kết các dầm để tránh
dầm bị chuyển vị.
1/ Lao lắp dầm Supert, nặng 76 tấn/dầm của nhịp 1,2,3,4,5 như nhau:
- Do 05 nhịp này nằm hẳng trên bờ nên ta dùng 03 cẩu để lao lắp (02 cẩu 80 tấn Kobelco và Hitachi
đứng trên bờ và 01 cẩu 100 tấn IHI đứng trên xàlan).
- Khi xàlan dầm được tàu kéo đưa tới vị trí như bản vẽ thì cẩu IHI đứng trên xàlan cùng đấu cẩu với
cẩu HITACHI đứng tại mố nhô câu dầm lên khỏi xalan (trước khi vở dầm lên cao ta vở dầm vừa nhóm khỏi
mặt xàlan và chờ khoảng 1 phút để thử bến lấy dầm của cẩu Hitachi trên bờ có bị lún không hoặc cẩu đứng
trên xàlan có gì trục trặc không nếu có ta hạ dầm xuống lại xàlan và sửa lại nền, khi đã an toàn ta mới cho
vở dầm lên cao).
- Hai cẩu cùng nhấc dầm lên khỏi mặt xàlan thì cùng dựng cần cho dầm vào sát cẩu để an toàn cho
cẩu và dầm gì khi cần càng hạ xa cẩu càng yếu.
- Khi dầm được nhất khỏi xalan, hai cẩu đã dựng sát cần thì cẩu Hitachi di chuyển từ từ vào trong
đồng thời xalan cẩu IHI được tàu kéo bắt cố định với xàlan đặt cẩu đẩy xàlan cẩu thẳng vào mố nhô để đưa
dầm lên bờ (dọc theo hứng xàlan cẩu di chuyển được cấm sắt tròn Ø350 dài 12m – 16m để chịu dây giữ
xàlan cẩu khi cần dừng lại hoặc xả dây từ từ cho tốc độ di chuyển của xàlan chậm lại, tốc độ di chuyển của
xàlan được tàu kéo điều khiển chịu dây chỉ để phòng hờ trường hợp khi cần và cột giữ xàlan cố định khi
xàlan cẩu tới vị trí để đưa dầm lên bờ).
- Khi xalan cẩu IHI tới sát mố nhô ta gởi đầu dầm lên bờ tại vị trí mố nhô (tại điểm gởi ta đã dùng tol
lót và được kê cây) sau đó cẩu Kobelco câu đầu dầm này và cùng với cẩu Hitachi di chuyển đưa dầm vào vị
trí để gác (trong quá trình di chuyển 02 cẩu luôn vở dầm khỏi mặt đất khoản 50cm để phòng hờ trên đường
đi có bị lún thì kịp gởi dầm xuống đất nhằm đảm bảo cho dầm và tránh cẩu bị ben, trước khi vở dầm từ dưới
thấp lên xà mũ ta cho cẩu đứng tại vị trí vở lên cao đứng chờ khoảng 1 phút để thử tải đường công vụ có bị


lún không nếu lún ta hạ dầm xuống và sửa lại nền đến khi an toàn ta vở dầm lên cao để đưa vào vị trí gác
nhằm phòng hờ trường hợp trong quá trình vở lên cao đường bị lún ta không kịp trở tay)
- Khi dầm được đưa tới vị trí căn chỉnh, định vị đưa dầm vào đúng vị trí gối đã được đặt trên 2 xà
mũ.
- Sau khi hoàn tất lao phóng xong từng dầm tiến hành kê kích và hàn giằng liên kết các dầm để tránh
dầm bị chuyển vị.
IV/. CẢNH GIỚI GIAO THÔNG PHỤC VỤ LAO PHÓNG DẦM.
Công tác cảnh giới giao thông phục vụ trong quá trình lao phóng dầm đòi hỏi các yêu cầu sau: Xin
phép Quản Lý Đường Sông, Đường Bộ và Chủ Đầu Tư cho phép xàlan và thiết bị tập kết tại công trình. Di
chuyển các xalan khác khỏi vị trí thi công lao lắp dầm.
V/.XE MÁY , THIẾT BỊ PHỤC VỤ LAO PHÓNG.
STT
Loại xe máy thiết bị
Đơn vị
Số lượng
Hạng mục
01
Xe cẩu bánh xích
Xe
01
Cẩu lao lắp dầm
(Kobelco 7080: 80 tấn)
02
Xe cẩu bánh xích
Xe
01
Cẩu lao lắp dầm
(Hitachi KH300: 80 tấn)
03
Xe cẩu bánh xích
Xe
01
Cẩu lao lắp dầm
(IHI 1000: 100 tấn)
04
Xà lan mặt boong
Chiếc
04
- 01 xàlan đặt cẩu
- 03 xà lan chở dầm
05
Tole 16mm, 22mm:
Tấm
80
Lót đường công vụ cho cẩu di chuyển
1,5m x 6m
06
Vĩ bò cần (8x2,2m)
cái
02
Dùng cho cẩu bò từ xàlan lên bờ và lót ngay
vị trí cẩu đứng lao lắp dầm vào vị trí nhằm
không bị lún
Cần Thơ, ngày 19 tháng 09 năm 2013
Chủ Doanh NghiệpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×