Tải bản đầy đủ

SKKN cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

Sáng kiến kinh nghiệm:
CẢI TIẾN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
I/ LÝ DO , MÔ TẢ NỘI DUNG.
1/ Lý do chọn SKKN
Lớp học là một đơn vị cấu thành nên một cơ sở giáo dục. Một cơ sở giáo dục, một
nhà trường vững mạnh, chất lượng phải trên nền tảng các lớp học chất lượng, vững mạnh
toàn diện, ở đó mỗi học sinh phải chăm ngoan, đoàn kết, thân thiện, cố gắng , tích cực
học tập. Chất lượng đạo đức, văn hoá của mỗi học sinh đạt kết quả tốt chỉ có được khi
giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm tốt. Vì thế người quản lí giáo dục nhà trường cần
phải đổi mới cách nhìn nhận đánh giá và hơn nữa đó là cải tiến công tác chủ nhiệm
nhằm xây dựng lớp học đáp ứng được chức năng nhiệm vụ trong việc xây dựng nề nếp,
giáo dục đạo đức, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
GVCN là người quyết định chất lượng cao các hoạt động giáo dục của lớp khi và
chỉ khi GVCN có sự định hướng, tư vấn, chia sẻ tâm tư tình cảm,... kịp thời trong quá
trình tự rèn luyện của học sinh. GVCN đối với lớp học cần phải hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm
quan trọng của việc lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. Nếu xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm
tốt, GVCN cùng lớp sẽ xác định được rõ ràng định hướng tương lai cần đạt của lớp học;
đề ra được các hoạt động ưu tiên và tập trung sức mạnh vào những ưu tiên này. Từ đó xây
dựng tổ, nhóm học sinh cùng tiến, tích cực, lớp học thân thiện; xây dựng và nâng cao tinh

thần hợp tác với các lực lượng giáo dục khác như: giáo viên bộ môn, Đoàn-Đội, Hội cha
mẹ học sinh, cộng đồng, các tổ chức khác ngoài nhà trường,... Đó cũng chính là lý do tôi
nghiên cứu và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: “Cải tiến công tác chủ nhiệm năm học
2011 – 2012”
2/ Mô tả nội dung:
GVCN là nhà giáo dục và là người lãnh đạo gần gũi nhất đối với HS và tập thể lớp.
Người giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp học. Thầy cô đôi lúc phải thâm nhập cuộc
chơi của các em, đi theo học sinh, đi thu thập thông tin về gia cảnh học sinh.Với một học
sinh cá biệt, có không biết bao nhiêu rào cản giáo viên chủ nhiệm phải tìm cách vượt qua
để tiếp cận thế giới tinh thần của các em để bọn trẻ thấy mình cũng yêu thương và thấu
hiểu. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ có trình độ chuyên môn mà phải là người có năng
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

1


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

lực quản lý, có nghiệp vụ sư phạm tốt, có phương pháp giáo dục hợp lý, linh hoạt, hiểu
biết tâm lý học sinh. Ngoài ra, điều không thể thiếu là tâm huyết và tình yêu thương đối
với học sinh. Từ chuyện rèn nền nếp học tập, khích lệ học sinh giỏi, tổ chức phụ đạo học
sinh yếu, kém, giải quyết mâu thuẫn giữa học sinh, giữa học sinh và giáo viên bộ môn, xử
lý những tiêu cực phát sinh trong học sinh như đánh nhau, trốn học, nghiện game, triển
khai các hoạt động cho học sinh, các hoạt động bắt buộc theo chỉ đạo...Muốn thực hiện
tốt công tác chủ nhiệm lớp thì lãnh đạo nhà trường cần tập trung thực hiện một số cải tiến
như sau:
- Sinh hoạt về vai trò và các yếu tố trong công tác chủ nhiệm.
- Chỉ đạo xây dựng thật tốt kế hoạch chủ nhiệm và không coi việc xây dựng kế
hoạch chủ nhiệm như một hình thức “đối phó”.
- Xây dựng nội dung kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp trong kiểm tra nội bộ nhà
trường.
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1/ Sinh hoạt về vai trò và các yếu tố trong công tác chủ nhiệm.
- Vai trò của người giáo viên chủ nhiêm lớp: Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa
các lực lượng giáo dục của nhà trường và tập thể học sinh. Mặt khác, giáo viên chủ
nhiệm lớp là người tập hợp ý kiến, nguyện vọng của từng học sinh của lớp phản ánh với
hiệu trưởng, với các tổ chức trong nhà trường và với các giáo viên bộ môn. Giáo viên chủ
nhiệm là người thay thế Hiệu trưởng quản lý toàn diện tập thể học sinh một lớp học, tổ
chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường.
- Các yếu tố của giáo viên chủ nhiệm lớp:


+ Những tố chất để của một giáo viên chủ nhiệm lớp tốt: Tố chất quan trọng của
GVCN là tố chất của một con người hành động. Rất cần ở chủ nhiệm lớp các phẩm chất
như nhiệt tình, sâu sát, cần cù, có trí nhớ tốt, quan sát tinh, tâm lí giỏi, có khả năng tập
hợp được học sinh của lớp đoàn kết xung quanh ban cán sự lớp mà giáo viên chủ nhiệm
là trung tâm hạt nhân, giáo viên chủ nhiệm là thầy nhưng đồng thời cũng là bạn thân của
học sinh.
+ Giáo viên chủ nhiệm là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo: Cách hành
động, suy nghĩ, cư xử, lời nói... của giáo viên chủ nhiệm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

2


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

quan niệm của học sinh và cha mẹ học sinh về người thầy trong nhà trường. Cho nên một
giáo viên chủ nhiệm có uy tín trước hết phải là người thầy dạy giỏi bộ môn dạy của lớp
mình, phải chuẩn bị chu đáo đầy đủ cho các tiết lên lớp và các buổi làm việc với học sinh
với lớp, lên lớp tận tâm, nhiệt tình và luôn chăm lo đến kiến thức, sự tiếp thu của học
sinh. Bên cạnh đó, GVCN biết thông cảm và chia sẻ những khó khăn của các em. Trả lời
những câu hỏi của các em một cách thấu đáo.
2/ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chủ nhiệm:
a/ Kế hoạch chủ nhiệm: là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ
nhiệm, nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần
phải làm gì, làm như thế nào để đạt được điều đó. Kế hoạch chủ nhiệm được xây dựng
cho 3 năm học (gọi là kế hoạch chiến lược) và xây dựng cho 1 năm học (gọi là kế hoạch
năm học). Trong kế hoạch năm học có kế hoạch công tác cho từng tháng, từng tuần gọi
chung là Kế hoạch tháng, Kế hoạch tuần.
b/ Những lưu ý khi lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp:
* Trong quá trình lập kế hoạch chủ nhiệm, GVCN cần trả lời được các câu hỏi cơ
bản sau: Lớp chúng ta đang ở đâu? Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu? Lớp chúng ta sẽ làm gì?
Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó? Làm thế nào để biết lớp chúng
ta sẽ đi đúng hướng và đi tới đích?
* Kế hoạch công tác tháng cần xác định: Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng bao
gồm: Các công việc trong kế hoạch năm; Các công việc tháng trước còn tồn tại;Các công
việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp.Nội dung kế hoạch tháng: Các công việc
quan trọng trong tháng; Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực
hiện, người thực hiện; Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể.
* Kế hoạch công tác tuần cần xác định: Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần bao
gồm: Các công việc trong kế hoạch tháng; Các công việc tuần trước chưa thực hiện xong;
Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp. Nội dung kế hoạch tuần: Các
công việc quan trọng trong tuần; Phần công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời
gian thực hiện, người thực hiện,ghi chú ( yêu cầu kết quả); Các công việc chưa xác định
được lịch cụ thể.
* Cấu trúc bản kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp bao gồm các nội dung cơ bản:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

3


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

. Đặc điểm môi trường lớp học
.Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu
.Các biện pháp chính
.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm
.Điều chỉnh kế hoạch
.Kế hoạch từng tháng
.Kế hoạch Sơ kết học kì
. Kế hoạch hoạt động hè
3. Một số mẫu kế hoạch chủ nhiệm.
* Mẫu 1:
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học 2011-2012
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG.
A.

GIÁO DỤC HẠNH KIỂM.

1.

Nội dung:

Ngay từ đầu năm học đưa HS vào kỷ cương, nền nếp của nhà trường, ổn định nhanh
chóng tổ chức lớp, hoạt động Đội để công tác giáo dục có hiệu quả và nhanh chóng đi
vào chiều sâu; tăng cường các hoạt động giáo dục:
a.

Giáo dục ý thức đạo đức:

-

Quan hệ với cộng đồng, XH;

-

Quan hệ với công việc, lao động;

-

Quan hệ với mọi người;

-

…..

b.
-

Giáo dục thái độ, đạo đức, tình cảm:
Biết yêu gia đình, yêu lớp, yêu quê hương, đất nước…

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

4


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

-

Biết lên án và có thái độ đấu tranh vứi những biểu hiện tiêu cực, hành vi sai

trái…
c.

…………
Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức:

-Luôn kính trọng người trên, yêu thương em nhỏ, giúp đỡ người già…
- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm
tốn…
-………..
2. Biện pháp:
- Học và nắm vững: nội quy nhà trường, truyền thống nhà trường…
- Tăng cường kiểm tra nền nếp;
-………………..
3. Chỉ tiêu: 98% HS toàn trường xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
B. GIÁO DỤC VĂN HÓA
1. Nội dung:
- ………….
- ……………
2. Biện pháp:
- ………….
- ……………
3. Chỉ tiêu:
- Giỏi:…….
- Khá:…….
- ………….
C. CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.
1. Nội dung:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

5


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

- Bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí minh cho đội viên.
- Củng cố hoạt động các câu lạc bộ nhà trường.
- Hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách Chi Đội.
- Tổ chức thành công Đại hội Liên Đội....
-………………….
2. Biện pháp:
- Tham gia tốt các hoạt động Kể chuyện Bác Hồ…
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác Đội…
- Làm tốt công tác viết nhật kí làm theo 5 điều Bác Hồ dạy…
3. Chỉ tiêu: Liên Đội giữ vững danh hiệu CHI ĐỘI MẠNH.
D. CÔNG TÁC HỘI CHA MẸ HỌC SINH.
-……………….
-………………………
PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tháng 9/2011: 05/9/2011 đến 20/11/2011 với chủ điểm: “………………”.
- …………….
Tháng 10/2011:
- …………….
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GVCN lớp….

..........................................................................................

* Mẫu 2:
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2011.
I.
-

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10/2011.
Lớp đã ổn định về mọi mặt: Kỷ luật, nền nếp, đồng phục…

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

6


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

-

Đã tổ chức được Đại hội Chi đội, bầu được: Chi đội trưởng:……….;Chi đội

phó:…….; Uỷ viên: …………
-

Đã cập nhật được điểm và thường xuyên thông báo dến cha mẹ HS.

-

Kết quả sơ kết hạng tuần của tháng 10/2011. như sau:
Nội dung

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Số đi học trể, nghĩ có phép
Số nghĩ không phép
Số không chuẩn bị bài,
không thuộc bài
Số mật trật tự, đánh nhau
Số đồng phục, vệ sinh lớp
chưa tốt
Số xếp hàng, thể dục giữa
giờ chưa tốt
Số vô lễ, nói tục, bỏ tiết.
Số bị phê bình
Số được khen
Số được điểm tốt
Số tiết tự quản tốt
Xếp loại của lớp
II.
a.

CÔNG TÁC THÁNG 11/2011.
Thuận lợi:

-

Lớp đã đi vào nền nếp.

-

Đội Sao đỏ đã quen việc, làm việc với ý thức trung thực, tự giác cao.

-

Có ngày kỉ niệm 20/11 là cơ hội để thể hiện truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”

bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
b.

Khó khăn:

-

Đội ngũ cán bộ lớp chưa được tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt lớp.

-

Ban Đại diện cha mẹ HS của lớp còn thụ động trong việc phối hợp với

GVCN lớp để giáo dục con em học tập, trèn luyện nhân cách.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

7


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

c.

Nội dung cụ thể:

-

Tiếp tục phát huy những thành tích của lớp đã đạt được trong tháng 10.

-

Thực hiện kiểm tra nền nếp sát sao hơn, có sự kiểm tra chéo giữa các tổ.

-

Phát động phong trào “ Tháng thi đua nhiều điểm tốt, nhiều việc tốt” để chào

mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
-

Tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ bảy ( 20/11/2011).

-

Gởi thông báo kết quả học tập, rèn luyện đến gia đình từng học sinh.

-

Đôn đốc nhắc nhở học sinh và phối hợp với cha mẹ HS chặt chẽ hơn, linh

hoạt hơn trong việc giúp HS học tập chuẩn bị kiểm tra HK I vào cuối tháng 12/2011.
d.

Biện pháp tiến hành:

-

GVCN hướng dẫn, chỉ đạo.

-

Cán bộ lớp, chỉ huy Chi đội tập chủ trì trong các buổi sinh hoạt lớp và hoạt

động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
-

Hướng dẫn , trao đổi, chia sẻ thong tin, yêu cầu công việc để Ban đại diện

cha mẹ HS chủ động trong việc thqam gia chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GVCN lớp….

………………………………………………..
* Mẫu 3:
TIẾN TRÌNH TIẾT SINH HOẠT LỚP HÀNG TUẦN
I. Ổn định
- Ổn định trật tự
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Lớp trưởng điều khiển lớp
1. Khởi động: Cả lớp hát 01 bài hát……………………………………
2. Giới thiệu đại biểu (nếu có)
3. Thư kí viết biên bản.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

8


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

4. Các tổ trưởng báo cáo.
5. Lớp phó trật tự nhận xét tình hình trật tự của lớp tuần qua.
6. Lớp phó văn thể nhận xét tình hình lớp tuần qua.
7. Mời lớp phó lao động nhận xét tình hình lao động của lớp tuần qua.
8. Mời lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập của lớp tuần qua.
9. Các học sinh vi phạm có ý kiến về kết quả báo cáo của ban cán sự lớp.
10. Lớp trưởng nêu lên hình thức xử lí học sinh vi phạm về các mặt(đã có qui định
từ trước).
11. Lớp trưởng dựa vào tổng điểm thi đua của tổ và xếp hạng.
12. Lớp phó văn thể điều khiển một trò chơi…………………………
III. Phần giáo viên chủ nhiệm
1. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét và lồng kỹ năng sống sau khi học sinh chơi trò
chơi.
2. Nhận xét mức độ hòan thành của các tổ.
3. Khen thưởng những học sinh có tiến bộ và kể cả những học sinh không vi phạm.
4. Nhắc nhỡ những học sinh vi phạm và hình thức xử lí.
5. Phần phát thưởng cho tổ thi đua đạt hạng nhất (lớp phó văn thể điều khiển văn
nghệ).
6. Phương hướng hoạt động cho tuần sau.

Nội dung công việc

Biện pháp thực hiện

7. Lớp phó học tập lên thông qua việc đăng kí tiết học tốt.
8. Thư kí thông qua biên bản.
9. Lớp phó văn thể điều khiển văn nghệ (nếu còn thời gian).
……………………………………………………………….
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

9


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

Mẫu 4: (phần này do thư kí ghi theo mẫu thống nhất từ đầu năm)
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP HÀNG TUẦN
1. Các tổ trưởng báo cáo: TỔ 1:
TÊN HS

A

NỘI DUNG

B

C

D

E

G

H

I

TỔNG
CỘNG

Số đi học trể, nghĩ có phép
Số nghĩ không phép
Số không chuẩn bị bài, không
thuộc bài
Số mật trật tự, đánh nhau
Số đồng phục, vệ sinh lớp
chưa tốt
Số xếp hàng, thể dục chưa tốt
Số vô lễ, nói tục, bỏ tiết.
Số bị phê bình
Số được khen
Số được điểm tốt
Số tiết tự quản tốt
Tổng điểm thi đua tổ
2. Các lớp phó nhận xét :...........................................................................................
3. Các học sinh vi phạm có ý kiến về kết quả báo cáo của ban cán sự
lớp : ............................................................................................................................
.....
4. Lớp trưởng đề nghị hình thức xử lí học sinh vi phạm : ......................................
5. Lớp trưởng dựa vào tổng điểm thi đua của tổ và xếp hạng :................................
6. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét và lồng kỹ năng sống : ......................................
7. GVCN Khen thưởng học sinh .........................................................................
8. GVCN Nhắc nhỡ những học sinh vi phạm và hình thức xử lí .........................
9. GVCN khen thưởng cho tổ thi đua đạt hạng nhất ................................................
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

10


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

10. GVCN nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.............................................
11. Lớp phó học tập lên thông qua việc đăng kí tiết học tốt.....................................
12. Thư kí thông qua biên bản...................................................................................
3. Xây dựng nội dung kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp trong kiểm tra nội bộ nhà
trường:
- Hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm.
- Công tác tổ chức lớp: Ban cán sự lớp, tổ trưởng, bàn trưởng; phân chia tổ học
tập, sắp xếp bố trí chỗ ngồi của học sinh theo sơ đồ ( và hai tháng phải thay đổi chỗ ngồi
cho học sinh theo nguyên tắc thấp, học yếu, bệnh về tai , mắt ... ngồi trước) ; Luân
chuyển thay đổi cán bộ lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các phong trào thi đua cho lớp thực hiện.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt lớp, sinh hoạt
ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm, phổ biến các kĩ năng sống, ứng xử cho học sinh trong
lớp.
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại Học lực, Hạnh kiểm, xét lên lớp, thi lại ở
lại lớp rèn luyện trong hè, đề nghị các danh hiệu thi đua cuối kì và cuối năm...
- Giáo viên chủ nhiệm lớp làm công tác phối hợp với gia đình học sinh, với giáo
viên bộ môn của lớp, với Đội thiếu niên để giáo dục học sinh...
- Giáo viên chủ nhiệm lớp làn công tác giáo dục học sinh cá biệt , công tác tuyên
truyền, vận động sĩ số ...
III. KẾT QUẢ
Sau một năm kiên trì tổ chức thực hiện các biện pháp cải tiến nêu trên công tác
chủ nhiệm và xây dựng lớp vững mạnh toàn diện của trường THCS Mỹ Hòa đã thu được
những kết quả nhất định như: GVCN nắm sát từng đối tượng học sinh trong lớp hơn và
đưa ra các biện pháp giáo dục thích hợp với từng học sinh nhất là học sinh cá biệt; học
sinh mạnh dạn hơn trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng lớp học. Những kết quả cụ
thể đạt được về hai mặt giáo dục của toàn trương như sau:
NỘI DUNG

TỔNG
SỐ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

HẠNH KIỂM CÁC KHỐI LỚP
KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9
11


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

NĂM HỌC 2010-2011
1. SỐ LỚP (2010-2011)

13

3

4

3

3

374

88

102

104

80

- Tốt

284

66

85

63

70

- Khá

79

17

14

38

10

- Trung bình

11

5

3

3

0

13

3

3

3

4

374

110

80

89

95

- Tốt

321

110

57

65

89

- Khá

53

0

23

24

6

0

0

0

0

0

2. HỌC SINH

NĂM HỌC 2011-2012
1. SỐ LỚP
2. HỌC SINH

- Trung bình

NỘI DUNG

HỌC LỰC CÁC KHỐI LỚP

TỔNG
SỐ

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

13

3

4

3

3

374

88

102

104

80

- Giỏi

70

12

18

26

14

- Khá

127

25

39

27

36

- Trung bình

155

43

43

39

30

22

8

2

12

0

13

3

3

3

4

374

110

80

89

95

374

110

80

89

95

- Giỏi

78

22

16

18

22

- Khá

146

41

31

38

36

- Trung bình

145

46

32

30

37

5

1

1

3

0

NĂM HỌC 2010-2011
1. SỐ LỚP
2. HỌC SINH

- Yếu
NĂM HỌC 2011-2012
1. SỐ LỚP
2. HỌC SINH
4. HỌC LỰC

- Yếu

IV. PHẦN KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

12


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

Giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng trong các hoạt động giáo dục học
sinh nhưng hiện nay, việc xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp vẫn còn nhiều bất
cập. Nhiều giáo viên nhận nhiệm vụ với tinh thần miễn cưỡng nên trong công tác chỉ
triển khai nhiệm vụ nhà trường giao theo cách hành chính, thiếu sự quan tâm, tìm hiểu về
tâm, sinh lý lứa tuổi, không nắm bắt được những diễn biến thay đổi tâm lý để phát hiện
và uốn nắn kịp thời những lệch lạc của học sinh. Nhiều giáo viên chủ nhiệm khi tiếp nhận
thông tin từ học sinh, đã không kịp thời xử lý tình huống, ảnh hưởng đến việc đảm bảo
tính khách quan, trung thực của dư luận, ý kiến của tập thể học sinh. Cho nên việc cải
tiến công tác chủ nhiệm cần được áp dụng rộng rãi cho các trường THCS trong huyện
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
V. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong trường học, giáo viên chủ nhiệm lớp được đánh giá là hạt nhân trong quá
trình giáo dục phát triển toàn diện và hoàn thiện nhân cách học sinh. Vì vậy, ngoài việc
thực hiện tốt công tác chuyên môn trong các giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm thường
phải tổ chức các hoạt động giáo dục, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo việc rèn luyện
đạo đức, hành vi và những biến đổi về tâm sinh lý của các em, phản ánh tâm tư, nguyện
vọng của học sinh với lãnh đạo nhà trường, với giáo viên bộ môn và gia đình các em. Với
tầm quan trọng của công việc như thế nên việc bồi dưỡng vai trò cho GVCN, xây dựng
kế hoạch, triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra ở từng lớp nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện là điều hết sức cần thiết trong hoạt động của nhà trường.
Thực tế ở các nhà trường vẫn có những giáo viên chủ nhiệm tốt và giỏi tuy nhiên
chưa có được nhiều giáo viên chủ nhiệm tốt và giỏi như ta mong muốn. Điều này làm hạn
chế thành tựu giáo dục và tăng thêm các lo lắng khi ngày nay đang gia tăng bạo lực học
đường, sự tha hoá học đường mà chỉ vì sự non nớt trong phong cách quản lý của giáo
viên chủ nhiệm đã dẫn đến kết quả xấu trước dư luận xã hội. Nêu ra điều này, tôi muốn
kiến nghị: lãnh đạo ngành cần chỉ đạo biên soạn tài liệu nghiệp vụ thống nhất cho công
tác giáo viên chủ nhiệm ; cần tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp và cần có chế
độ đãi ngộ hơn đối với giáo viên chủ nhiệm; tiết chủ nhiệm 6 tiết/tuần.
Trên đây là một số ý kiến của tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu của Hội
đồng xét duyệt SKKN cùng các đồng nghiệp. Xin trân trọng cám ơn!
Mỹ Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2012
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

13


SKKN: Cải tiến công tác chủ nhiệm thcs

Người viết

NGUYỄN THỊ THU THẢO

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thảo

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×