Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

BÀI 7
MÉT VUÔNG
I.MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Biết 1m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.
- Biết đọc, viết số đo diện tích theo mét vuông.
- Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông, mét
vuông để giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV vẽ sẵn trên bảng hình vuông có diện tích 1m2 được chia thành 100
ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có diện tích là 1dm2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách
vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Cả lớp làm bảng con
54 dm2 = …… cm2 ; 2 000 cm2 = …… dm2
- Nêu mối quan hệ giữa dm2 và cm2
- GV nhận xét chung.

3.Bài mới :
a.Giới thiệu bài:
- Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ
được làm quen với một đơn vị đo diện tích
khác, lớn hơn các đơn vị đo diện tích đã học.
Đó là mét vuông.
b.Giới thiệu mét vuông :
* Giới thiệu mét vuông (m2)

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- HS làm bài vào bảng con.
- HS nêu.
-HS nghe.


- Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị
mét vuông.
- GV treo lên bảng hình vuông và chỉ vào
hình nói:mét vuông là diện tích hình vuông
có cạnh 1 m
- Giới thiệu cách đọc và cách viết mét vuông
+ Mét vuông viết tắt là m2.
- Yêu cầu HS quan sát hình vuông và đếm
số ô vuông 1 dm2 và nêu mối quan hệ giữa
mét vuông và đề xi mét vuông.
-GV yêu cầu HS nêu lại mối quan hệ giữa
mét vuông với đề-xi-mét vuông và xăng-timét vuông.
c.Luyện tập, thực hành :
* Bài 1: SGK/65: Hoạt động cá nhân
- Gọi HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.

- HS quan sát hình và lắng
nghe.

- HS nhắc lại.
- HS nêu.
1m2 = 100 dm2; ngược lại


100 dm2 = 1m2
-HS nêu:1dm2 =100cm2;1m2
=10 000cm2

- 1 HS đọc.
- Cả lớp làm vào vở, 1 HS
làm vào phiếu
- Dán kết quả và nhận xét.

- GV nhận xét chung.
* Bài 2: SGK/65: Hoạt động cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu : Dựa vào mối quan hệ m 2, dm2, - HS nêu yêu cầu bài tập.
cm2
- HS làm bài vào vở, 2 HS
- HS đổi vào vở.
làm bài vào phiếu học tập.
- Dán kết quả và nhận xét.
- HS ngồi cạnh nhau đổi chéo
vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
Hỏi : nêu cách đổi 10 000cm2 = ? m2
- HS giải thích cách làm.
10 dm2 2 cm2 = … cm2
* Bài 3: SGK/65: Hoạt động nhóm 2


- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Yêu cầu thảo luận theo nhómvề cách giải
bài toán và giải bài vào phiếu học tập.
Hỏi : Để tính được diện tích căn phòng ta
cần tính những gì ?
- GV chốt lại cách giải của bài tập.
* Bài 4 : SGK/65: Hoạt động nhóm 6
- Gọi HS đọc yêu cầu đề.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm với các cách
giải của bài toán, giải bài vào phiếu học tập.
- GV chốt lại các cách giải của bài tập.
+ Cách 1 : cắt hình đã cho thành 3 hình chữ
nhật, kéo dài cạnh nằm ngang như hình vẽ :
4cm
6cm
3cm

2cm
15cm
+ Cách 2 : cắt hình thành 3 hình chữ nhật
theo chiều dọc, kéo dài 2 cạnh như hình vẽ.
4cm
6cm
5cm

15cm
+ Cách 3 : Tính diện tích hình chữ nhật lớn
bớt diện tích hình chữ nhật số 2 theo hình
vẽ, còn lại diện tích tấm bìa (hình 1)

- 1 HS đọc
- Các nhóm thảo luận cách
giải và giải vào phiếu học
tập.
- Đại diện nhómtrình bày
cách giải.
- Nhóm khác bổ sung.

- 1 HS đọc.
- Các nhóm thảo luận cách
giải, giải bài tập vào phiếu.
- Đại diện nhóm trình bày
cách giải
- Nhóm khác bổ sung.
- HS lắng nghe.


4cm

6cm

5cm

15cm
4.Củng cố:
- Nêu mối quan hệ giữa m2 – dm2 – cm2
- Muốn tính diện tích căn phòng khi biết số
viên gạch và cạnh viên gạch em làm sao ?
5. Dặn dò:
- 2 HS nêu.
- Về nhà hoàn thành các bài tập, chuẩn bị
bài sau.
- Nhận xét tiết học.
- HS Lắng nghe về nhà thực
hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×