Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

BÀI 7
MÉT VUÔNG
A. Mục tiêu:
Giúp H :
- Hình thành biểu tượng về ĐV đo diện tích mét vuông
-Biết đọc và só sánh các đơn vị đo diện tích theo ĐV đo mét vuông
-Biết 1m2 = 100 dm2 ngược lại. Bước đầu biết giải bài toán có liên
quan đến cm2, dm2, m2
B. Đồ dùng dạy-học:
- G+H: HV cạnh 1m đã được chia thành100 ô vuông, mỗi ô có diện
tích 1 dm2
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
Bài5 trang 62
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài :
2. Giới thiệu mét vuông :
- Mét vuông viết tắt là: m2
- 1m2 = 100 dm2 và nhợc lại
3. Thực hành:

* Bài 1: viết theo mẫu:

5P
1p
9p

20P

Cách thức tiến hành
- 2H chữa bài
- H+G nhận xét, đánh giá
- G chỉ HV đã chuẩn bị giới thiẹu bài
và giới thiệu: ”mét vuông là diện
tích của HV có cạnh 1m”
- G Giới thiệu cách đọc và viết m2
- H quan sát HV đếm số ô
vuông1dm2 có trong hình vuông và
phát hiện mối quan hệ
- 1H đọc đề bài, tự làm, chữa
- G củng cố cách viết các đơn vị đo
diện tích.

* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ
chấm:
1m2
= …dm2
400 dm2=… - 1H nhắc lại cách đổi từ đơn vị lớn
m2
ra đơn vị bé và ngược lại
2
2
2
100dm =…m
2 110 m
- H làm bài theo nhóm đôi, chữa và


=..dm2
1m 2 =…cm2
=..m210 000 cm

2

* Bài 3:
Bài giải:
Diện tích 1 viên gạch lát nền:
30 x 30 = 900(cm2)
Diện tích căn phòng là:
900 x 200 = 180 000 (cm2) = 18 m2
Đáp số: 18 m2
3. Củng cố dặn dò :
Bài 4 (65)

nhận xét.
- G củng cố cách đổi đơn vị đo diện
tích, nhắc H lưu ý quan hệ giữa cm2,
m2, dm2

- 1H đọc đề bài, nêu cách giải,
- làm theo nhóm,
- đại diện nhóm chữa bài
-H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

5P
- 2H nêu quan hệ của các số đo diện
tích m2, cm2, dm2
- G hệ thống, nhận xét tiết học, HD
bài về làm theo 2 cáchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×