Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

BÀI 7
MÉT VUÔNG
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết mét vuông là đơn vị đo diện tích, đọc, viết được “mét vuông”,
“m2”.
-Biết được 1m2 = 100dm2 và ngược lại. Bước đầu biết chuyển đổi từ m2
sang cm2, dm2.
II/ Đồ dùng dạy học :
-1 hình vuông cạnh 1m2 đã chia thành 100 ô vuông, mỗi ô có diện tích
1dm2.
-Bảng lớp viết sẵn BT1.
III/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ Giới thiệu mét vuông :
-Cùng với cm2, dm2, để đo diện tích
người ta còn dùng đv m2.
-Lấy HV cạnh 1m, đo cạnh thấy đúng
1m. Chỉ vào bề mặt HV nói: m2 là

diện tích của HV có cạnh dài 1m.
-Mét vuông viết tắt là : m2, y/c :
-Vài HS đọc.
. HV cạnh 1m được xếp bởi bao nhiêu -Được xếp bởi 100 HV nhỏ, mỗi
HV nhỏ ?
HV nhỏ có diện tích là 1dm2.
-Vậy 1m2 = ...dm2
3/ Thực hành :
-1m2 = 100dm2 và ngược lại.
+Btập 1: Biết đọc, viết đv đo diện tích
m2.
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-Lần lượt 4 HS lên làm, lớp làm
vào SGK.
+Btập 2 cột 1: Củng cố mối quan hệ
m2, dm2,cm2
-1 HS đọc y/c BT.


-Y/c :
+Btập 3 :
-Y/c :
+Btập 4: (dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
-H/dẫn 3 cách giải bài toán.
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Nhân một số với một
tổng.
-Nhận xét tiết học .

-1 HS lên bảng làm, lớp làm vào
vở.
-1 HS đọc đề.
-Đọc kĩ đề, phân tích đề, tìm lời
giải.
-1HS lên bảng giải, lớp giải vào
vở.
-1 HS đọc y/c BT.


-Tìm cách giải bài toán, phát
biểu.
-3 HS lên bảng giải theo 3 cách,
lớp giải vào vở (chỉ giải 1 cách).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×