Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

BÀI 7
MÉT VUÔNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích mét vuông.
- Biết đọc viết và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo diện tích
mét vuông.
2
2
- Biết 1m = 100dm và ngược lại.
2
2
2
- Bước đầu biết giải một số bài toán có liên quan đến cm , dm , m .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,hình vuông có cạnh 1m
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 4 của bài trước.

GV gọi HS khác Trả lời : 1dm2 = . . .cm2.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu mét vuông.
Mục tiêu : Hình thành biểu tượng về đơn
vị đo diện tích mét vuông.
Biết đọc viết và so sánh các số đo diện
tích theo đơn vị đo diện tích mét vuông.
Biết 1m2 = 100dm2 và ngược lại.
Tiến hành :
GV giới thiệu: Ngoài đơn vị đo diện tích
các em đã học, nười ta còn dùng đơn vị đo
khác nữa đó là mét vuông.

-

Nghe .


Mét vuông viết tắt là m2.
GV chỉ trên hình vuông đã chuẩn bị và
nói: mét vuông là diện tích hình vuông có
cạnh 1mét.
GV hướng dẫn cách đọc viết đơn vị đo
diện tích m2. yêu cầu HS quan sát hình
vuông và đếm số ô vuông 1 dm2 có trong
hình vuông để thấy:
1 m2 = 100 dm2
100 dm2 = 1 m2

-

Nhắc lại .
Đọc và viết theo hướng
dẫn của GV .


Quan sát và đếm số ô.

-

Nêu.

-

làm bài .

-

làm bài và trình bày bài.
Nghe

-

Kết luận :. Gọi HS nêu lại kết luận trên.
Hoạt động 2: .Thực hành.
Mục tiêu : Bước đầu biết giải một số bài
toán có liên quan đến cm2, dm2, m2.
Tiến hành :
GV cho HS làm từng Bài tập rồi sửa bài.
Bài tập 1 và 2, GV yêu cầu HS đọc kĩ đề
bài rồi làm bài. ( GV lưu ý HS cho phép
chuyển đổi đơn vị đo diện tích ).
Bài tập 3:
Yêu cầu HS làm bài và trình bày bài.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng
.
Bài tập 4:
Đây là bài toán khó nên GV cần hướng
dẫn HS kĩ theo các hướng sau:
+ Cắt hình đã cho thành các hình chữ
nhật bằng cách kéo dài một cạnh.
+ Cắt hình đã cho thành các hình chữ
nhật bằng cách kéo dài hai cạnh.

-

-

làm theo sự hướng dẫn
của GV .


+ Xem SGV/121.

-

Trả lời .

Kết luận :
Em hiểu m2 là gì?
1 m2 = . . . dm2
100 dm2 = . . . m2
4.

Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×