Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

BÀI 7
MÉT VUÔNG
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Biết 1 m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 m.
- Biết đọc, viết số đo diện tích theo m2.
- Biết mối quan hệ giữa xăng- ti - mét vuông, dm 2, m2 để giải các bài
toán có liên quan.
- Giảm tải bài 2( cột 2) , bài 4
II. Đồ dùng dạy học:
GV: - Bảng hình vuông có diện tích 1 m2.
H: - Đồ dùng học tập.
III. Hoạt động dạy và học:


Hoạt động dạy
A- Bài cũ:
B- Bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
2/ Giới thiệu mét vuông:
- T cho H quan sát hình vuông có

diện tích 1 m2
- Hình vuông lớn có cạnh dài bao
nhiêu?
- Hình vuông nhỏ có độ dài bao
nhiêu?
- Cạnh của hình vuông lớn gấp mấy
lần cạnh của hình vuông nhỏ?
- Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích
là bao nhiêu?
- Hình vuông lớn bằng bao nhiêu
hình vuông nhỏ?
- Vậy S hình vuông lớn bằng bao
nhiêu?
* Vậy hình vuông lớn có cạnh dài 1
m có S= tổng S của 100 hình vuông
nhỏ có cạnh dài 1 dm.
- Ngoài đơn vị đo S là: cm2, dm2
người ta còn dùng đơn vị đo S là
m2. m2 là S của hình vuông có cạnh
dài 1 m.
- Mét vuông viết tắt là: m2
- 1 m2 = bao nhiêu dm2
- 1 dm2 = ? cm2
- Vậy 1 m2 = ? cm2
- Cho H nêu lại mối quan hệ giữa 3
đơn vị đo S.
3/ Luyện tập:
a. Bài số 1:

Hoạt động học

- Hình vuông lớn có cạnh dài 1 m
(10 dm)
- Hình vuông nhỏ có độ dài 1 cm
- Gấp 10 lần
- Có S = 1 dm2
- Bằng 100 hình vuông nhỏ
- Bằng 100 dm2

- 1 m2 = 100 dm2


- 1 dm2 = 100 cm2
- 1 m2 = 1000 cm2


Bài tập yêu cầu gì?
- T đánh giá - nhận xét
b. Bài số 2( coọt 1):
- Điền số thích hợp vào chỗ .....

- Đọc và viết các số.
H nêu miệng tiếp nối

- Nêu mối quan hệ giữa 3 đơn vị đo
S
c. Bài số 3:
- Cho H đọc bài tập
- Cho H làm bài tập vào vở
Muốn tính được S căn phòng cần
tính gì?
Diện tích của 1 viên gạch -Diện
tích của căn phòng

1 m2 = 10000 cm2
1 m2;

3/ Củng cố - dặn dò:
- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị
đo S: m2, dm2, cm2
- Nhận xét giờ học.

1 m2 = 100 dm2
1m2

100 dm2 =
10000 cm2 =

- H phân tích đề
Giải
Diện tích của 1 viên gạch là:
30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích của căn phòng đó là:
900 x 30 = 180 000 (cm2)
Đổi 180 000 cm2 = 18 m2
Đ. Số: 18 m2

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×