Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

Bài 7:
MÉT VUÔNG
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích mét vuông . Biết 1
2
m = 100 dm2 và ngược lại .
- Biết đọc , viết và so sánh các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông .
Bước đầu biết giải một số bài toán có liên quan đến cm2 , dm2 , m2 .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Chuẩn bị hình vuông cạnh 1 m đã chia thành 100 ô vuông , mỗi ô có diện
tích 1 dm2 bằng giấy bìa .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Đề-xi-mét vuông .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Mét vuông .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Tìm hiểu mét vuông .

MT : HS hình thành biểu tượng về
đơn vị đo mét vuông .
PP : Trực quan , giảng giải , đàm
thoại .
ĐDDH : - Chuẩn bị hình vuông
cạnh 1 m đã chia thành 100 ô
vuông , mỗi ô có diện tích 1 dm2
bằng giấy bìa .
Hoạt động lớp .

- Quan sát hình vuông , đếm số ô
vuông 1 dm2 có trong hình vuông và
phát hiện mối quan hệ : 1 m2 = 100

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

- Giới thiệu : Cùng với cm2 ,
dm2 , để đo diện tích , người ta
còn dùng đơn vị mét vuông .
- Chỉ hình vuông đã chuẩn bị ,
yêu cầu tất cả HS quan sát , nói :
Mét vuông là diện tích của hình
vuông có cạnh dài 1 m
- Giới thiệu cách đọc , viết : Mét
vuông viết tắt là m2 .


dm2 và ngược lại .
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực
hành .
ĐDDH : SGK .
Hoạt động lớp .
- Đọc kĩ đề bài và tự làm bài .
- Đọc kết quả từng câu .
- Lớp nhận xét .
- Đọc kĩ bài toán để tìm lời giải .
GIẢI


Diện tích của một viên gạch là :
30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích căn phòng bằng diện
tích số viên gạch lát nền là :
900 x 200 = 180 000 (cm2)
= 18 (m2)
Đáp số : 18 m2
- Đọc đề , suy nghĩ tìm cách giải .
- Tiến hành giải vào vở một trong
các cách :
GIẢI
Diện tích hình chữ nhật to là :
15 x 5 = 75 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật (4) là :
5 x 3 = 15 (cm2)
Diện tích miếng bìa là :
75 – 15 = 60 (cm2)
Đáp số : 60 cm2

- Bài 1 , 2 :
+ Chữa bài và kết luận chung .
- Bài 3 :

- Bài 4 :
+ Gợi ý HS tìm các cách giải bài
toán .

4. Củng cố : (3’)
- Các nhóm cử đại diện thi đua
đổi các đơn vị đo diện tích ở
bảng .
- Nêu lại định nghĩa về mét
vuông cùng quan hệ của nó với
các đơn vị khác .
5. Dặn dò : (1’)


- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
- Làm các bài tập tiết 55 sách
BT .

- Ruùt kinh nghieäm:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×