Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI 8
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với
một số.
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi 3 HS lên bảng làm bài 4 của bài trước theo 3 cách.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
Hoạt động 1: Tính và so sánh giá trị
của biểu thức
Mục tiêu : HS biết cách tính và so sánh
giá trị của biểu thức.

Tiến hành :
GV ghi bảng:
4 ( 3 + 5)
Và 4  3 + 4  5
GV cho HS tính giá trị của hai biểu
thức đó ( 2 HS lên bảng).
GV gọi HS trình bày và nêu cách tính
giá trị của hai biểu thức ấy. So sánh kết
quả để rút ra kết luận :
4 ( 3 + 5) = 4  3 + 4  5
GV cho HS tự rút ra kết luận bằng lời.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- Quan sát .
- Tính giá trị .
- Trình bày.

- Nêu kết luận .
- Nghe


đúng .
GV cho HS nêu biểu thức dưới dạng
tổng quát:
a ( b + c) = a  b + a  c
gọi HS nhắc lại biểu thức dưới dạng
tổng quát.
Kết luận :
Gọi HS nhắc lại công thức và phát
biểu bằng lời .
Hoạt động 2: .Thực hành
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã
học để tính nhanh, tính nhẩm.
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV treo bảng phụ, nói cấu tạo bảng ,
hướng dẫn HS tính nhẩm giá trị của


biểu thức với mỗi bộ giá trị của a,b,c để
viết vào ô trong bảng.
GV hướng dẫn HS tự làm bài vào vở.
Bài tập 2:
a)
GV cho HS làm bài vào vở.
Gọi 2 HS lên bảng tính theo 2 cách.
Gọi HS Nhận xét kết quả và cách làm
trên bảng.
Cho HS Nhận xét cách nào thuận tiện
hơn.
b)
GV cho HS làm theo 2 cách.
Bài tập 3:
GV gọi HS lên bảng tính.
Từ kết quả, nêu cách nhân một tổng

- Nêu.
- Nhắc lại .
- Nhắc lại .

- Nghe
- Nghe

- làm bài .
- Nêu ý kiến .
- làm bài .
- làm bài .

- Quan sát.
- Làm bài .


với một số: ( SGV).
Bài tập 4:
GV ghi lên bảng: 36  11
Cho HS làm bài vào vở và một HS
nêu cách làm.
GV Nhận xét và nêu kết quả đúng.
Kết luận :
GV yêu cầu HS nhắc lại công thức và
cách tính nhẩm.

- Nghe
- Nhắc lại .

4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×