Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI 8
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp học sinh:
- Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng
với một số.
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
- Giảm tải bài 2( mỗi phần a,b 1 ý cuối) , bài 4
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kẻ bảng phụ BT 1 SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ.
2 hs lên bảng
? Giải cách khác bài tập 4 ( 65 )
- GV chấm vở 1 số hs.
- GV cùng lớp nx chung các cách
hs giải.
B, Giới thiệu bài mới: Gt bằng biểu thức gv ghi lên bảng.
1. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

? Tính: 4 x ( 3 + 5 ) và 4 x 3 + 4 x 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 8 = 32
5.
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32
? So sánh giá trị của 2 biểu thức ? 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5
2. Nhân một số với một tổng.
? Nhận xét gì về 2 vế của biểu VT: nhân một số với một tổng
thức ?
VP: tổng giữa các tích của số đó với
từng số hạng của tổng.
? Kết luận :
Hs phát biểu


? Viết dưới dạng biểu thức ?
3. Thực hành :
Bài 1 Gv treo bảng,
Gv cùng hs làm mẫu:
Gv cùng lớp nx chữa bài.
- Nếu a = 3 ; b = 4 ; c = 5
- Nếu a = 6 ; b = 2 ; c = 3
Bài 2( mỗi phần a,b 1 ý đầu)
Đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs tự làm bài vào vở:
Gv làm rõ mẫu câu b.

( Cách 2 Gv chữa cho hs )
- Gv cùng lớp nx chữa bài.
Bài 3 Đọc yêu cầu
2 Hs lên bảng tính?

a x ( b + c ) = a x b + a x c.
Hs đọc yêu cầu
Hs tự làm vào nháp, 2 hs lên bảng.
a x (b + c) = 3x(4+5)= 27
a x b + a x c = 3 x 4+ 3 x 5 = 27
a x (b + c) = 6 x (2+3) = 30
a x b + a x c = 6 x 2 + 6 x 3 = 30
Hs đọc
Cả lớp
Hs làm theo mẫu.


4 Hs lên bảng:
a. 36 x ( 7 + 3 ) = 36 x 7 + 36 x 3
= 252 + 108 = 360

1, 2 hs đọc
Lớp làm nháp, nx chữa bài.
(3 +5 )x4 = 8 x 4 = 32
Gv nx, yêu cầu hs rút ra kết luận 3x4 + 5x4 = 12 + 20 = 32
nhân 1 tổng với 1 số.
2, 3 Hs nêu.
4. Củng cố, dặn dò.
- Muốn nhân một số với 1 tổng ta
làm thế nào?
Nx tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×