Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI 9
Nhân một số với một hiệu
A. Mục tiêu:
- Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với
một số.
- Vận dụng để tính nhanh tính nhẩm
B. Đồ dùng dạy-học:
-GV: Bảng phụ kẻ bài tập 1 SGK
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
Bài 2b, bài4 b ( 66)
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:

Cách thức tiến hành
4P
- 2H chữa BT trên bảng
- Cả lớp +G nhận xét đánh giá
1P


2. Tính và so sánh giá trị của 2 BT:
5P
3 x(7-5) và 3 x7 – 3 x5
3 x(7-5) = 3 x7 – 3 x5

- G giới thiệu ghi bảng
- G ghi lên bảng 2 BT – H tính giá trị
của 2 BT rồi so sánh KQ tính.
1H
- H+G Kết luận:..
- G chỉ cho H. đâu là một hiệu ……

3. HD2 nhân một số với một hiệu:
5P
3 x(7 – 5)
“ Khi nhân… cho nhau”
a x(b – c) = a xb – a xc
4. Thực hành:
18P
* Bài 1: Tính giá trị của BT ròi viết
vào ô trống (theo mẫu):

- H rút ra KL, công thức
- G treo bảng phụ, nói cấu tạo của
bảng, HD2 H tính rồi viết vào bảng
- H tự làm vào vở, chữa
2H
HD2 H áp dụng nhân một số với một


* Bài 2:
a. 47 x 9 = 47 x ( 10-1) =……
b. 24 x 99
138 x9

- 1H nêu đề bài, nêu cách giải, giải
theo nhóm
6N
- G phân tích và khuyến khích H giải


bằng cách áp dụng T/C nhân một số
với một hiệu.
- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét
- G chốt KQ:

* Bài 3: Số trứng còn lại là:
(40 -10) x175 = 5 250 (quả)

4.Củng cố - dặn dò:
Bài 4 ( 68)

hiệu - G làm mẫu một phép tính
- H tự làm phần còn lại, chữa
2H

2P

- G hệ thống ND bài, giao bài về nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×