Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI 9
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I.Mục tiêu:
-Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một s.
-Biết giải bài toán và tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân
một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ bài tập 1 SGK, HS kẻ vào vở
III.Các hoạt động dạy học:
TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
5’
1.Bài cũ:
KT bằng bảng con: Viết kết quả HS viết từng kết quả theo yêu
của phép tính:
cầu:
8 (7 + 3) = ?
(4 + 6) x 9 80 ; 90 ; 420 ; 10000
=?
(5 + 37) x 10 = ? 100 x (46
33’ + 54) = ?

2.Bài mới:
a)Tính và so sánh giá trị của HS thực hiện vào bảng con
biểu thức:
theo yêu cầu
-Gv ghi bảng hai biểu thức:
3 x (7 – 5) và 3 x 7 – 3 x 5
-Cho HS tính giá trị biểu thức Giá trị của hai biểu thức bằng
vào bảng con, nhận xét các kết nhau
quả
-KL: 3 x (7 – 5) = 3 x 7 – 3 x 5
b)Nhân một số với một hiệu:
-Gv chỉ vào kết luận và cho HS HS lắng nghe
biết:
3 x (7 – 5) là một số nhân với
một hiệu 3 x 7 – 3 x 5 là


2’

hiệugiữa các tích của số đó với
số bị trừ và số trừ
Vậy: Khi nhân một số với một
hiệu, ta có thể lần lượt nhân số
đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ
các kết quả cho nhau.
-Viết dưới dạng biểu thức:
a x (b - c) = a x b - a x c
-Cho nhiều HS nhắc lại
c)Thực hành:
*Bài 1: Gv treo bảng phụ, gọi
HS đọc đề, nêu cấu tạo bảng, HD
HS tính nhẩm kết giá trị của mỗi
biểu thức với mỗi bộ giá trị của
a, b, c để viết vào ô trống
-Yêu cầu HS làm bài cá nhân, 1
em làm bảng phụ
-Chữa bài chung
*Bài 3:
-Cho HS đọc đề, yêu cầu HS tự
tóm tắt rồi giải


-Gọi 1 HSTB giải bảng, hướng
cho các em áp dụng tính chất
nhân một số với một hiệu để làm
cho thuận tiện hơn
-Chữa bài chung
*HSKG: Giải hai cách
*Bài 4:
-Gv ghi lên bảng, yêu cầu HS tự
làm , 1 em làm bảng

Hs nhìn biểu thức và nêu lại
KL 4 – 5 em

Hs đọc đề bài, nắm cấu tạo
bảng

HS làm bài cá nhân vào vở, 1
em làm bài bảng phụ
Lớp chữa bài chung
HS đọc đề, tóm tắt rồi giải
TT: Có: 40 giá, mỗi giá: 175
quả
Bán: 10 giá
Còn: … quả ?

Hs làm bài ở bảng con
Giá trị của hai biểu thức bằng
nhau
Khi nhân một hiêuh với một số


-Gọi HS nhận xét so sánh hai KQ
-Hỏi Khi nhân một hiệu với một
số ta làm thế nào ? (gọi HSK trả
lời trước)
-Yêu cầu HS cho ví dụ
*HSKG: Làm thêm bài 2/68
SGK
3.KT: Kết quả của phép tính:
368 (40 - 5) = ?
A. 12880
C.
14715
B. 11880
D.
2944

ta có thể lần lần nhân số bị
trừ, số trừ với số đó rồi trừ hai
kết quả cho nhau.
HS cho VD: (6 – 4) x 3 = 6 x 3
–4x3
HSKG tự làm bài, đổi vở kiểm
tra
ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×