Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI 9
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I. MỤC TIÊU:
Giúp hs:
- Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một
số.
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.
- Giảm tải bài 2
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Kẻ bảng phụ bài tập 1 SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG: DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ? Muốn nhân 1 2,3 Hs nêu, lớp cùng làm ví dụ.
số với 1 tổng làm thế nào? Nêu ví
dụ thực hiện?
- Gv cùng lớp nx, ghi điểm.
B, Giới thiệu bài mới:
1. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức.
? Tính giá trị 2 biểu thức:
2 Hs lên bảng tính.

3x(7-5)=
3x(7-5)=3x2=6
3x7-3x5=
3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6
? So sánh giá trị của 2 biểu thức 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 7 - 3 x 5 .
trên?
2. Nhân một số với một hiệu:
? Nhận xét gì về giá trị của hai vế VT: Nhân một số với một hiệu.
của biểu thức trên?
VP: Hiệu giữa các tích của số đó với số
bị trừ và số trừ.
? Rút ra kết luận:
- Hs phát biểu:


* Khi nhân một số với một hiệu, ta
có thể lần lượt nhân số đó với số bị
trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho
nhau.
- Viết dưới dạng biểu thức: a
x(b-c)=axb-axc.
3. Thực hành:
Hs đọc yêu cầu.
Bài 1 Gv treo bảng đã chuẩn bị
Gv tổ chức cho học sinh làm bài.
2 Hs lên bảng, cả lớp làm bài vào nháp.
- Gv cùng lớp nhận xét, chữa bài.
6 x ( 9 – 5) = 24; 6 x 9 – 6 x 5 = 24
8 x ( 5-2) = 24;
8x5 – 8 x 2 = 24
Bài 3 Đọc yêu cầu
2 Hs đọc, tóm tắt và phân tích bài toán.
- Hs tự giải bài toán vào vở:
Cả lớp làm bài
Bài giải
Số giá trứng cửa hàng đã bán rồi còn
lại là:
40 - 10 = 30 ( giá ).
Cửa hàng đó còn lại số quả trứng là:
175 x 30 = 5 250 ( quả trứng )


Đáp số : 5 250 quả
trứng.
Gv cùng lớp nx chữa bài.
Bài 4 Đọc yêu cầu
1,2 hs
- Hs nêu miệng kết quả, cách làm
2,3 hs nêu: ( 7-5) x3 = 6
? Từ đó nêu cách nhân một hiệu với
một số ?
1 số hs phát biểu.
4. Củng cố, dặn dò.
- Muốn nhân một số với 1 hiệu ta
làm thế nào?
1 số hs phát biểu.
Nx tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×