Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
Nhân một số có 2 chữ số
A. Mục tiêu:
- Biết cách nhân với số có 2 chữ số
- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ 2 trong phép nhân với
số có 2 chữ số
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV: Phiếu học nhóm
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
4P
Bài3 trang 68
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hình thành kiến thức:
10P
36 x 23 = ?
- tách 23 = ( 20 + 3)
36 x 23 = 36 x( 20 + 3)

= 36 x 20 + 36 x 3
……………………………
36 x 23 = 828
* Giới thiệu cách đặt tính –
tính

3.Thực hành:
* Bài1: đặt tính rồi tính:

Cách thức tiến hành
- 3H chữa bài trên bảng
- H+G nhận xét đánh giá
- G dẫn dắt từ phép nhân với số có
một chữ số
- G nêu phép tính và gợi ý H tính theo
cách 1 số nhân với 1 tổng.
- 1H nêu qui tắc nhân 1 số nhân với 1
tổng.
- Cả lớp thực hiện phép tính, 1em làm
trên bảng
- G nêu để tìm 36 x23 ta phải thực
hiện 3 phép tính: 36 x20 và 36 x 3
rồi cộng 720
với 108
Để không phải đặt tính nhiều lần ta
có thể làm như sau:
- G vừa viết vừa giải thích và giới
thiệu:
108 là tích riêng thứ nhất
720 là tích riêng thứ hai ( tích riêng
thứ hai phải viết lùi sang bên trái 1


a. 86 x 53

c. 157 x 24

* bài2. Tính giá trị của biểu
thức:
45 x a (với a = 13,


26,
39)
* Bài3.
1quyển vở: 48 trang
25 quyển vở: … trang?
Đáp số: 1200 trang
4.Củng cố - dặn dò:
2P
Bài 1 b, d trang 69

cột)
- H tự đặt tính, làm vào vở, chữa trên
bảng
2H
Cả lớp + G nhận xét đánh giá.
- H nêu yêu cầu, nêu cách làm và thực
hiện theo nhóm đôi. G nhắc các em
cách trình bày, chữa, nhận xét.
- 1H đọc đề bài, nêu cách giải
làm theo nhóm ( 6N) ;
trình
bày, nhận xét
- G Chốt:
- 2H nêu cách nhân số có 2 chữ số. G
NX tiết học, giao bài vềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×