Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I.Mục tiêu:
-Biết cách nhân với số có hai chữ số.
-Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số.
II.Bảng phụ ghi bài tập KT.
III.Các hoạt động dạy học:
T
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
L
5’ 1.Bài cũ:
Yêu cầu cả lớp làm bảng con, HS đặt tính vào bảng con cả hai
một em làm bảng lớp:
bài
36 x 20 ; 36 x 3
2.Bài mới:
33 a)Tìm cách tính 36 x 23:

Dựa vào bài cũ yêu cầu HS HS nhận ra 36 x 23 = 36 x (20 +
nhận xét giá trị của hai biểu 3)

thức trên với biểu thức: 36 x 23
= 36 x 20 + 36
x3
b)Giới thiệu đặt tính và
=720 + 108
tính:
= 828
-GV: Để tìm 36 x 23 = ? ta phải HS lắng nghe
thực hiện phép nhân36 x20 và
36 x 3; và một phép cộng (720
+ 108); ta có thể viết gộp:
HS nhân lần lượt các tích riêng,
ghi nhớ cách viết các tích riêng đó
x 36
23
VD: 3 nhân 6 bằng 18 viết 8 nhớ 1
108
36 x 3
3 nhân 3 bằng 9 với 1 bằng
72
36 x 2 10, viết 10
(chục)
……………………………


2’

828
108 + 720
-Gv giới thiệu: 108 là tích riêng
thứ nhất ; 72 gọi là tích riêng
thứ hai. Tích riêng thứ hai được
viết lùi sang bên trái một cột vì
nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ
là 720
-Cho HS làm ví dụ: 125 x 24 ;
2417 x 35
c)Thực hành:
*Bài 1a, b, c:
Cho HS làm bảng con từng bài


-Chú ý cách tìm các tích riêng
*Bài 3:
-Yêu cầu Hs nêu đề bài
-Cho HS tự tóm tắt rồi tính
-Chú ý tên đơn vị và cách nhân
đối với HSY
*HSKG: Làm thêm bài 2/69
SGK
3.KT: Bài 4/69 VBT

………

HS cùng tham gia nhân ở bảng,
Gv viết .

HS làm bảng con

HS đọc đề bài , tự giải
1 em giải bảng, lớp làm vở
HSKG tự làm bài
Chọn ý c, giải thích vì sao ý a, b
saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×