Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

BÀI 10
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Nhân với số có hai chữ số.
- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 4 của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

Hoạt động 1: . Tìm cách tính 36  23

Mục tiêu : Nhân với số có hai chữ số.
Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích
thứ hai.
Tiến hành :
a) GV ghi bảng 36  20 và 36  3
Gọi 2 HS lên bảng làm bài , HS ở dưới
làm bài vào bảng con.
GV gợi ý để HS nhận thấy 23 = 20 + 3
nên
36  20 + 36  3 = 36  23
GV cho HS nêu tính chất mà mình đã
áp dụng để thực hiện phép tính.
b) Hướng dẫn đặt tính và tính:

- Quan sát .
- Làm bài .
- Nghe .
- Nêu.
- Theo dõi.


+ Hướng dẫn đặt
GV gọi HS nêu cách đặt tính
+ hướng dẫn cách tính.
Gọi HS nêu để GV ghi ( GV cần kết
hợp cho HS thấy ró tích riêng thứ nhất
và tích riêng thứ hai. Sau khi nhân
xong, GV cho HS Nhận xét cách ghi
tích riêng thứ nhất có gì khác với cách
ghi tích riêng thứ hai).
GV cho cả lớp làm thêm 1 ví dụ khác:
46  53

- Nêu
- Theo dõi để phân biệt.

- làm bài .
- Nêu

Kết luận :.


GV gọi nhiều HS nêu cách đặt tính và
cách thực hiện phép tính.
Hoạt động 2: .Thực hành.
Mục tiêu :HS biết áp dụng kiến thức đã
học để làm Bài tập .
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Cho HS làm Bài tập này vào bảng con.
Mỗi dãy làm một phần.
GV yêu cầu HS trình bày cách làm.
Gọi HS khác Nhận xét, góp ý.
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài.
Nhắc HS cần áp dụng cách trình bày
bài tính giá trị biểu thức để làm bài .
GV gọi 2 HS lên bảng làm bài .
Cả lớp làm vào vở.

- Đọc
- Làm bài và trình bày
bài.
- Nêu ý kiến .
- Đọc.
- Nghe .
- Làm bài
- Trình bày .
- Nghe


GV gọi HS trình bày bài.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .

- Làm bài .

Bài tập 3:
GV cho HS tự đọc đề bài và làm bài .
GV chấm chữa bài cho HS .

- Nghe

Kết luận :
Qua bài học này em đã học được
những gì?
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×