Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11
A. Mục tiêu:
- Giúp H biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11.
- Biết áp dụng vào thực tế đời sống.
B. Đồ dùng dạy-học:
- GV: Phiếu học nhóm
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ:
- 1H chữa bài trên bảng
4P
- H+G nhận xét đánh giá
Bài5 trang 70
II. Bài mới:
- G dẫn dắt giới thiệu
1. Giới thiệu bài:
1P
- G nêu phép tính, H đặt tính rồi

2. Hình thành kiến thức:
tính, 1em làm trên bảng.
a. Trường hợp tổng của 2 chữ số bé
- HD nhận xét KQ: 297 với 27, rút
hơn 10
ra KL:
27 x 11 = ?
- G cho H làm thêm một số VD
4P
* để có 297 ta đã viết số 9 là
(tổng của 2 và 7 ) xen kẽ giữa 2
- H đặt tính nhân thực hiện rồi nêu
chữ số của 27
KQ.Sau đó cho H thử nhân nhẩm
48 với 11 theo cách trên.Vì tổng 4
b. Trường hợp tổng của 2 chữ số
+ 8 không phải là số có một chữ
bằng 10 hoặc lớn hơn 10:
số nên không thực hiện theo cách
5P
đó được
48 x11 = ?
cho H thử nêu cách làm đúng
4 cộng 8 bàng 12, viết 2 xen vào giữa - G nhấn mạnh 2 cách nhẩm
2 chữ số của 48, được 428.
Thêm 1 vào 4 của 428, được 528
- Cả lớp tự làm rồi chữa
3H


3.Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:
a. 34 x 11
c. 82 x 11
Bài3:
1 hàng: 11em
Khối4: 17 hàng
Khối 5:15 hàng
Tất cả:… học sinh?


19P - G giúp đỡ những em yếu
b. 11 x 95

- 1H đọc bài toán, nêu cách giải
Làm bài theo nhóm , chữa, nhận
xét 6N
- G chốt

Đáp số: 352 học sinh
4.Củng cố - dặn dò:
2P
Bài 4 trang71

- 2H nêu lại cách nhân nhẩm
nhẩm số có 2 chữ số với 11.
- G nhận xét tiết học, giao bài về
nhàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×