Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

BÀI 11
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I. MỤC TIÊU:
- Giúp hs biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
- Giảm tải bài 2, bài 4
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động dạy
Hoat động học
A, Kiểm tra bài cũ:
? Muốn nhân với số có 2 chữ số - 1 số hs nêu, lớp làm ví dụ vào nháp.
ta làm thế nào? Lấy ví dụ minh
hoạ?
- Gv cùng hs nx, ghi điểm.
B, Bài mới.
* Giới thiệu bài.
1. Nhân nhẩm trường hợp tổng
hai chữ số bé hơn 10.
- Đặt tính và tính: 27 x 11
1 Hs lên bảng tính, cả lớp làm nháp.

kq: 297
? Nhận xét kết quả 297 và 27 ?
- Số xen giữa hai chữ số của 27 là tổng
của 2 và 7.
? Vận dụng tính: 23 x 11
- Hs tính và nêu miệng kq: 253.
2. Trường hợp tổng hai chữ số lớn
hơn hoặc bằng 10.
? Nhân nhẩm: 48 x 11
- Hs nhẩm theo cách trên ta thấy tổng
4 + 8 không phải là số có 1 chữ số mà
là số có 2 chữ số.
? Cả lớp đặt tính và tính?
- kq : 528
? Cách nhân nhẩm :
4 + 8 = 12. Viết 2 xen giữa 2 chữ số
của 48, đợc 428. Thêm 1 vào 4 của
428, đợc 528.
* Chú ý : Trường hợp tổng hai
chữ số bằng 10 làm giống hệt
như trên.
3. Thực hành
Bài 1: Tính nhẩm:
- Hs tự tính nhẩm và nêu miệng kết
quả:
a. 374; b. 1045;
c. 902.
Bài 3: Đọc đề bài, tóm tắt, phân - Hs cả lớp.
tích.
- Tự làm bài:
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 hs lên chữa
bài:


- Gv thu chấm 1 số bài, nx.

- Gv cùng lớp nx, chữa bài.

Bài giải
Số học sinh của khối lớp Bốn có là:


11 x 17 = 187 ( học sinh )
Số học sinh của khối lớp Năm có là:
11 x15 = 165 ( học sinh )
Số học sinh của cả khối lớp có là:
187 + 165 = 352 ( học sinh )
Đáp số: 352 học
sinh.

4. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11.
- Nx tiết học. Vn chuẩnbị bài 62.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×