Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính
chất một hiệu chia cho một số ( thông qua Bài tập ).
- Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: bảng phụ,
- HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức: Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài 5a của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH


Hoạt động 1: Nhận biết tính chất một
tổng chia cho một số,
Mục tiêu : HS nhận biết tính chất một
tổng chia cho một số, tự phát hiện tính
chất một hiệu chia cho một số ( thông qua
Bài tập)
Tiến hành :
GV ghi bảng: ( 35 + 21) :7
GV gọi HS lên bảng tính, cả lớp tính
nháp.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
Tương tự trên GV cho HS làm tiếp ví dụ

-

Tính nháp.
Làm bài
Nghe
Làm bài

-

trình bày bài.

-


sau:
35 : 7 + 21 : 7
GV gọi HS trình bày bài, gọi HS khác
Nhận xét bài của bạn.
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
GV cho HS đọc biểu thức tổng 35 + 21
GV cho HS Nhận xét 35 và 21 có đặ
điểm gì giống nhau?
( cùng chia hết cho 7)
khi cả hai số cùng chia hết cho một số ta
có thể làm như thế nào?-

Nghe .

-

Nêu Nhận xét .

-

Nêu ý kiến .

-

Nêu quy tắc.

-

Đọc .
Làm bài .

-

trình bày và giải thích.

-

Nghe .

-

Đọc .

-

Nêu ý kiến .
làm bài .

-

Đọc .

-

Tóm tắt và làm bài .

Kết luận :.
GV cho HS rút ra kết luận bằng lời.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu : Tập vận dụng tính chất nêu
trên trong thực hành tính
Tiến hành :
Bài tập 1:
GV gọi một HS đọc đề bài.
GV cho HS tự làm bài vào vở. ( khuyến
khích HS làm nhiều cách).
GV gọi HS trình bày .
Yêu cầu HS giải thích đã vận dụng kiến
thức nào để làm bài .
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải
đúng .
Bài tập 2:
GV gọi một HS đọc đề bài.
GV yêu cầu HS phát hiện Bài tập này
giống Bài tập nào đã làm?


Cho HS làm vào vở.

( bằng nhiều cách).

Bài tập 3:
s
GV gọi một HS đọc đề bài.
- Nêu .
GV yêu cầu HS nêu tóm tắt bài toán sau
đó cho HS làm bài vào vở.
( GV khuyến khích HS tìm thêm cách giải
khác).
Kết luận :
GV gọi HS nêu lại quy tắc chia một tổng
cho một số.
4. Củng cố dặn dò:
GV nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×