Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

BÀI 1
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
I. MỤC TIÊU:
Giúp hs:
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính
chất một hiệu chia cho một số ( thông qua bài tập ).
- Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính.
- Giảm tải :- Không yêu cầu HS phải học thuộc các tính chất này
- Không làm bài 3
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ:
- Chữa bài tập 2c (75).
- 2 hs lên bảng làm, lớp đổi chéo vở
- Gv chấm một số bài.
kiểm tra.
- Yêu cầu hs trình bày miệng bài 1. 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548
- Gv cùng hs nx, chữa bài, ghi
điểm.
B, Giới thiệu bài mới:1. Nhận biết tính chất một tổng chia
cho một số - Tính giá trị 2 biểu
thức:
( 35 + 21 ) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7.
? So sánh giá trị của hai biểu thức?
? Nhận xét gì về các số hạng của
tổng với số chia?
? Khi chia một tổng cho một số ta
làm như thế nào?
- Gv nx, chốt đung, ghi bảng.
2. Thực hành:
Bài 1.
? Nêu 2 cách tính?

- Hs tự làm bài, chữa bài.

- 2 hs lên bảng tính, lớp tính nháp,
đổi chéo kiểm tra nháp.
( 35 + 21 ) : 7 = 56 : 7 = 8
35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8.
( 35 + 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7.
- Các số hạng của tổng đều chia hết
cho số chia.
- Hs phát biểu.
- Nhiều hs nhắc lại.
- Hs đọc yêu cầu.
- C1: Tính theo thứ tự thực hiện các
phép tính.
- C2: Vận dụng tính chất 1 tổng
chia cho 1 số.
- 2 Hs lên bảng, lớp làm vào vở BT.
C1: ( 15 + 35 ) : 5 = 50 : 5 = 10
C2: ( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5
= 3 + 7 = 10
- Yêu cầu hs làm theo mẫu.

Câu b.
- Gv cùng hs nx, chữa bài.


Bài 2. ( cách làm giống như bài 1)
- Hs làm bài vào vở BT và chữa bài.
? Nêu cách chia một hiệu cho một - Hs phát biểu thành lời ( không yc
số?
học thuộc)
3. Củng cố, dặn dò:
- Nx tiết học.
- Vn học thuộc bài.


....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
........................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×