Tải bản đầy đủ

Tiểu luận nguyễn văn nguyện

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Giới thiệu về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN.
- Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên nhằm cung
cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, giúp
cho người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà
nước trong đơn vị hành chính.
- Khóa học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp
luật, về quản lý hành chính, kỹ năng, công nghệ hành chính về quản lý Nhà
nước đối với ngành, lĩnh vực; từ đó giúp người học ý thức được những chức
trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp
phần nâng cao chất lượng và công bằng trong quản lý HCNN.
- Khóa học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và vận
dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách cho công chức, viên chức
làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời góp phần hình thành
các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản... Các kỹ năng chủ yếu được
hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khóa bồi dưỡng.
- Là Bí thư Đoàn thanh niên đang công tác tại UBND xã Việt Tiến, huyện
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bản thân với vốn hiểu biết về Nhà nước và quản lý
hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế. Tôi quyết định tham gia lớp bồi dưỡng
về quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên để nâng cao kiến thức

và năng lực thực hiện nhiệm vụ; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị
nhằm góp phần xây dựng nền hành chính tối ưu cho đất nước.
3. Giới thiệu về cấu trức nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng.
- Nội dung Chương trình khóa bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà
nước dành cho chuyên viên gồm 3 phần:
Phần I. Kiến thức chung.
1


Phần II. Quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ.
Phần III. Các kỹ năng.
- Chương trình Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước mở tại Trung
tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 05/5/2018 đến
ngày 07/7/2018 giúp cho tôi nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước và
áp dụng cho thực hiện nhiệm vụ về vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao ở địa
phương.
4. Giới thiệu vắn tắt cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống.
Gồm 4 phần:
- Phần I. Đặt vấn đề:
1. Giới thiệu về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN.
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khóa bồi dưỡng.
3. Giới thiệu về cấu trức nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng.
4. Giới thiệu vắn tắt cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống.
5. Mong muốn, cảm ơn.
- Phần II. Nội dung:
1. Nội dung tình huống.
2. Phân tích tình huống.
Phần III. Xử lý tình huống:
1. Mục tiêu xử lý tình huống
2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu
3. Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn
2


Phần IV. Kiến nghị và kết luận:
1. Kết luận
2. Kiến nghị
5. Mong muốn, cảm ơn.
Từ những kiến thức, lý luận đã được trang bị và thực tế công tác chỉ đạo
quản lý và igiả quyết các tình huống về chuyên môn và các hoạt động tại đơn vị.


Tôi luôn xác định xử lý tình huống trong quản lý là một việc làm khó.
Do thời gian có hạn, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do thời gian
ngắn, kinh nghiệm bản thân có hạn, nên bài viết này chắc chắn còn những hạn
chế, khuyết điểm nhất định. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô để bài viết của
em được hoàn chỉnh hơn.

Người viết tiểu luận

Nguyễn Văn Nguyện

3


PHẦN II. NỘI DUNG
1. Nội dung tình huống.
1.1. Địa điểm, điều kiện xảy ra tình huống.
Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bà Nguyễn Thị Hồng được
tuyển dụng về công tác tại Ban quản lý dự án huyện A. Trong quá trình công tác
bà Nguyễn Thị Hồng luôn có ý thức giữ kỷ luật tốt, hoàn thành tốt mọi công
việc được giao, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, là lao động tiên tiến...
Với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn tốt, bà Nguyễn Thị Hồng được cấp
trên luân chuyển sang làm phó Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện A, tỉnh B.
1.2. Hoàn cảnh ra đời.
Ngày 22 tháng 2 năm 2016, khi đang trong thời gian nghỉ phép bà Nguyễn
Thị Hồng bất ngờ viết đơn xin thôi việc, xin hưởng chế độ trợ cấp một lần với lý
do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn không thể tiếp tục công tác. Sau khi xem
xét đơn xin thôi việc và gặp trực tiếp bà Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo phòng Tổ
chức cán bộ đã tham mưu xin ý kiến Ban lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh B xem xét giải
quyết trường hợp cho bà Nguyễn Thị Hồng. Ban lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh B đã tổ
chức họp nhằm trao đổi, bàn bạc, xem xét và giải quyết cho bà Nguyễn Thị
Hồng được thôi việc theo nguyện vọng. Qua cuộc họp với đại diện Lãnh đạo Sở
Nội vụ, bộ phận Tổ chức cán bộ, Công đoàn cơ quan, Lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh B
đã đồng ý giải quyết cho bà Nguyễn Thị Hồng thôi việc. GIao phòng Tổ chức
cán bộ làm quyết định đồng ý cho thôi việc và trợ cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng
một khảon tiền theo chế độ hiện hành. Đồng thời làm các thủ tục hồ sơ gửi Bảo
hiểm xã hội giải quyết chế độ cho bà Hồng. Khi được cấp có thẩm quyền ra
quyết định thôi việc và trợ cấp thôi việc cho bà Nguyễn Thị Hồng thì ngày 01
tháng 5 năm 2016, Phòng Tổ chức cán bộ lại nhận được đơn xin trở lại cơ quan
công tác của bà Nguyễn Thị Hồng. Lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ sắp xếp thời
gian trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với bà Hồng, lúc này bà Hồng mới tâm sự thật với
4


lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ là trong thời gian nghỉ phép, bà Hồng bị ốm nặng
phải đi bệnh viện cấp cứu, các y bác sĩ cho biết bà mắc bệnh nan y khó có thể
qua khỏi được. Trước tình huống đó bà đã vội vàng chọn phương án viết đơn xin
thôi việc nhằm giải quyết phần nào kinh tế cho gia đình lúc đó. Tuy nhiên sau
một thời gian chữa trị, gia đình xin chuyển cho bà lên tuyến trên, lúc này bác sĩ
kết luận bệnh của bà không quá nghiêm trọng, có thể chữa trị được. Vì vậy, bà
mong muốn tiếp tục được cống hiến cho cơ quan nên bà mạnh dạn làm đơn xin
trở lại cơ quan tiếp tục công tác.
2. Phân tích tình huống.
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống.
Với tình huống đặt ra như vậy, bộ phận Tổ chức cán bộ với chức năng
nhiệm vụ của mình sẽ tham mưu giải quyết tình huống này như thế nào? Lãnh
đạo Sở Nội vụ tỉnh B sẽ giải quyết như thế nào? Chấp nhận hay không chấp
nhận đơn xin tiếp tục trở lại công tác của bà Nguyễn Thị Hồng? Căn cứ Luật
Bảo hiểm xã hội, Sở nội vụ tỉnh B đã hoàn tất hồ sơ thủ tục chuẩn bị gửi lên bảo
hiểm xã hội để giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho bà Nguyễn Thị Hồng.
Với tình huống đưa ra như ở phần trên, theo tôi các quyết định quản lý
đưa ra phải nhằm các mục tiêu sau:
- Cần giảiquyết các vấn đề d tình huống đặt ra nhưng không gây xáo trộn
nhiều trong việc tổ chức nhân sự, xử lý sự việc nhanh chóng, ngăn chặn làn sóng
dư luận trong nội bộ cơ quan;
- Giải quyết tình huống trên cơ sở bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức
nhà nước, tổ chức xã hội và công dânl bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người cán
bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục cống hiến. Động viên cán, công
chức, người lao động trong toàn cơ quan cống hiến hết khả năng, tích cực lao
động thực hiện quản lý có hiệu lực, hiệu quả các hoạt động công vụ trong cơ

5


quan, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, công chức, người lao động
trong cơ quan;
Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực của quản lý
nhà nước trong việc quản lý và sử dụng công chức trong điều kiện hiện nay;
Giải quyết hài hòa giữa tính pháp lý, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội; Bảo
đảm đúng quy định của pháp luật, có tính đến hoàn cảnh cụ thể.
Bảo đảm quyền lợi cá nhân của bà nguyễn Thị Hồng cả về vật chất lẫn
tinh thần;
Tạo ảnh hưởng tích cực đến các cá nhân khác trong cơ quan, làm mọi
người ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình;
Cách giải quyết tình huống phải vừa có lý, vừa có tình, vừa đảm bảo tối
đa quyền lợi, tạo điều kiện hết sức cho cán bộ, công chức, vừa dựa trên cơ sở
pháp lý, không được trái với Luật cán bộ công chức và với các văn bản pháp luật
hiện hành.
2.2. Cơ sở lý luận.
- Quản lý là sự tác động có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý lên
đối tượng quản lý bằng phương thức nhất định để đạt tới mục tiêu đã định.
- Quản lý nhà nước là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ
quan trong bộ máy nhà nước tiến hành đối với các quá trình xã hội trên các mặt
của đời sống xã hội, bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế
đơn phương nhằm mục đích phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, duy trì ổn
định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng thống nhất
của nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp,
nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các
quá trình xã hội và hành vi của công dân do các cơ quan trong hệ thống hành
6


chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng quản
lý, điều hành xã hội phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã
hội.
2.3. Phân tích diễn biến tình huống.
Thực chất lý do xin thôi việc của bà Nguyên Thị Hồng không phải như
trong đơn xin thôi việc của bà, mà do bị ốm và bác sĩ khám cho cô biết bà đã
mắc phải bệnh nan y không thể qua khỏi nên mới xảy ra việc Nguyễn Thị Hồng
xin nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp một lần. Sau khi cơ quan đã ra quyết định
thôi việc và quyết định trợ cấp thôi việc cho bà Nguyên Thị Hồng , Sở Nội vụ
tỉnh B đã hoàn tất hồ sơ để gửi Bảo hiểm xã hội. Trong thời gian đó bà Nguyên
Thị Hồng thấy tình hình sức khỏe bản thân khá dần lên, bệnh viện tuyến truyên
khám lại và cho kết quả không bị mắc bệnh nan y như kết luận của bệnh viện địa
phương thì bà Nguyên Thị Hồng quyết định nộp đơn xin trở lại cơ quan tiếp tục
công tác.
2.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống.
Qua diễn biến, ta thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống trên
nhưng có thể thấy những nguyên nhân chính sau:
- Do thiếu sót của phòng Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu lãnh đạo
giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, ở đây việc chấp thuận cho
cán bộ, công chức thôi việc khi trong thời gian có quyết định luân chuyển công
tác là chưa đúng với quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Nghị định số
46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Bên cạnh đó Phòng Tổ chức cán bộ làm việc còn dựa trên tình cảm nhiều,
chưa tìm hiểu sâu sắc nguyên nhân dẫn đến tình huống bà Nguyễn Thị Hồng viết
đơn xin thôi việc, mà mới chỉ xuất phát từ mong muốn đảm bảo yêu cầu, nguyện
vọng của bà Nguyễn Thị Hồng
7


- Nguyên nhân từ bà Nguyễn Thị Hồng: ở đây do bà Nguyễn Thị Hồng và
gia đình bà Nguyễn Thị Hồng đã quá vội vàng, chưa suy nghĩ thấu đáo đã viết
đơn xin thôi việc. Bà Nguyễn Thị Hồng và gia đình chưa bình tĩnh mà vội suy
nghĩ bi quan tiêu cực. Bà Nguyễn Thị Hồng cũng chưa hiểu biết đầy đủ nội dung
của Luật Cán bộ, công chức vàN ghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4
năm 2010 của Chính phủ. Cho nên đangtrong thời gian thi hành quyết định luân
chuyển mà bà Nguyễn Thị Hồng viết đơn xin thôi việc là chưa hợp lý. Điều
đáng trách nữa là khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, bà Nguyễn Thị Hồng có
thể nhờ công đoàn cơ quan giúp đỡ, nhưng ở đây bà Nguyễn Thị Hồng lại không
dám nói lên sự thật, giấu cơ quan và đã vội vàng làm đơn xin thôi việc. Từ đó
dẫn đến việc cơ quan quyết định cho bà Nguyễn Thị Hồng thôi việc là chưa hợp
lí, hợp tình.
Một nguyên nhân nữa là việc quan tâm đến đời sống cán bộ của Công
đoàn cơ quan chưa thực sự tốt, chưa tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa ẩn dấu
sau đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Hồng, không tạo được niềm tin nơi
người lao động, chưa là điểm tựa về tinh thần và vật chất khi công chức, đoàn
viên gặp khó khăn trong cuộc sống.
2.5. Hậu quả của tình huống.
Do không xem xét kỹ, điều tra xác minh đầy đủ sự việc, lý do xin thôi
việc của bà Nguyễn Thị Hồng, cơ quan quản lý đã đưa ra khỏi cơ quan của Nhà
nước một người có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản và vẫn còn khả
năng cống hiến. Hơn nữa,trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng yêu cầu phát triển
của đất nước, Đảng và nhà nước ta xác định con người là một trong những nhân
tố quan trọng, đặc biệt nguồn lực có trình độ chueyen môn, kỹ năng tốt, có nhiều
kinh nghiệm trong công tác. Quyết định cho thôi việc một người có trình độ lại
kinh nghiệm công tác như bà Nguyễn Thị Hồng là không phù hợp với chính
sách trên. Để đào tạo được một người như bà Nguyễn Thị Hồng phải chi phí
một khoản tiền và công sức không nhỏ. Bà Nguyễn Thị Hồng là một công chức
8


giàu kinh nghiệm công tác, do vậy rất cần thiết tạo điều kiện để cho bà Nguyễn
Thị Hồng tiếp tục cống hiến.
Đồng thời nếu hủy bỏ quyết định thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Hồng
thì phải tổ chức họp lại lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ quan để
tiếp tục quyết định nhận bà Nguyễn Thị Hồng trở lại làm việc. Như vậy trong
một thời gian ngắn, tại Sở Nội vụ tỉnh B đã có hai cuộc họp cùng một thành
phần dự họp và có hai quyết định trái ngược nhau đối với cùng một đối tượng.
Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến kỷ cương trật tự trong cơ quan, gây mất
uy tín trong cơ quan đối với cán bộ, công chức trong việc giải quyết chế độ
chính sách cho cán bộ, công chức.
Công đoàn cơ quan chưa tạo được niềm tin nơi người lao động, chưa là
điểm tựa về tinh thần và vật chất khi công chức, đoàn viên gặp khó khăn trong
cuộc sống
PHẦN III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
1. Mục tiêu xử lý tình huống
Sự việc xảy ra như đã trình bày ở trên, việc giải quyết thôi việc đối với cô
A là hết sức khó khăn và phức tạp. Để giải quyết tình huống này, với những kiến
thức đã học tôi xin mạnh dạn đưa ra một số phương án giải quyết cụ thể như sau.
2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu
+ Phương án 1: Không chấp nhận đơn đề xin trở lại cơ quan làm việc của
bà Nguyễn Thị Hồng, Phòng tổ chức cán bộ tiếp tục gửi hồ sơ lên Bảo hiểm xã
hội để giải quyết chế độ thôi việc và hưởng trợ cấp 1 lần cho bà Nguyễn Thị
Hồng.
Ưu điểm: Không tạo nên mâu thuẫn trong cácq uyết định của cấp lãnh đạo
Sở Nội vụ tỉnh B trong một thời gian ngắn cho cùng một đối tượng.
Nhược điểm: Quyết định như vậy sẽ dẫn đến việc làm mất đi một cán bộ
có trình độ chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm, thâm niên công tác lâu dài,
9


gắn bó, đã từng và có thể tiếp tục cống hiến cho cơ quan. Về mặt tình, lãnh đạo
cơ quan chưa thực sự quan tâm đến cán bộ, công chức, điều này ít nhiều ảnh
hưởng đến việc động viên toàn thể cán bộ, công chức cống hiến cho cơ quan. Về
mặt lý, việc đưa ra quyết định thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Hồng khi bà
Nguyễn Thị Hồng đang trong thực hiện luân chuyển công tác là không đúng với
quy định của pháp luật mặc dù bà Nguyễn Thị Hồng đã tự nguyện viết đơn xin
thôi việc và cũng đã được giải quyết đầy đủ các chế độ trợ cấp thôi việc. Tuy
nhiên, bà Nguyễn Thị Hồng vẫn có thể khiếu nại, khiếu kiện.
.

+ Phương án 2: Phòng tổ chức cán bộ tiếp tục chuyển hồ sơ của bà

Nguyễn Thị Hồng lên cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ thôi việc và
hưởng trợ cấp 1 lần. Sau một thời gian Sở Nội vụ tỉnh B chấp nhận đơn xin trở
lại làm việc của bà Nguyễn Thị Hồng và bố trí cho bà Nguyễn Thị Hồng được
tiếp tục làm việc.
Ưu điểm: Không tạo nên mâu thuẫn trong các quyết định của cấp lãnh đạo
Sở Nội vụ tỉnh B trong một thời gian ngắn cho cùng một đối tượng.
Cơ quan vẫn có được một cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh
nghiệm công tác. Mặt khác cơ quan đã giúp đỡ một con người đã từng nhiều
năm gắn bó với cơ quan. Một con người đã có nhiều kinh nghiệm như bà
Nguyễn Thị Hồng được trở lại làm việc và phục vụ cho cơ quan.
Nhược điểm: Việc thực hiện thủ tục tiếp nhận xếp lại lương đối với trường
hợp đặc biệt không qua thi tuyển như bà Nguyễn Thị Hồng theo quy định của
Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, điều này gây tốn thời
gian vì phải xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, nếu cơ quan không thống
nhất, không giải thích rõ ràng đầy đủ với cán bộ, công chức trong cơ quan sẽ tạo
dư luận không tốt, làm ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người sử dụng
lao động, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

10


Bên cạnh đó như đã nêu, việc đưa ra quyết định thôi việc đối với bà
Nguyễn Thị Hồng khi bà Nguyễn Thị Hồng đang trong thực hiện luân chuyển
công tác là không đúng với quy định của pháp luật, mặc dù bà Nguyễn Thị Hồng
đã tự nguyện viết đơn xin thôi việc và cũng đã được giải quyết đầy đủ các chế
độ trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hồng vẫn có thể khiếu nại, khiếu
kiện.

+ Phương án 3: Thu hồi quyết định thôi việc đối với bà Nguyễn Thị
Hồng. Đồng thời có văn bản gửi đến Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực hiện
chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định đối với bà Nguyễn Thị Hồng (để giữ thâm
niên đóng bảo hiểm xã hội cho bà Nguyễn Thị Hồng).
Ưu điểm: Hạn chế được những mâu thuẫn trong quyết định quản lý hành
chính của lãnh đạo đơn vị. Thu hồi quyết định hành chính (quyết định thôi việc
của bà Nguyễn Thị Hồng ban hành khi bà đang trong thời gian luân chuyển)
không đúng với quy định, đảm bảo kỷ cương;
Tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Hồng tiếp tục làm việc, cống hiến cho
cơ quan, cho Nhà nước, quá trình công tác và thâm niên đóng bảo hiểm xã hội
của bà Nguyễn Thị Hồng được bảo lưu;
Động viên bà Nguyễn Thị Hồng làm cho toàn thể cán bộ công chức trong
cơ quan thấy lãnh đạo cơ quan giải quyết sự việc có tình, có lý. Thể hiện sự quan
tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ, công chức. Đồng thời khích lệ toàn thể cán bộ,
công chức trong cơ quan tích cực cố gắng, đem hết sức mình để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao;
Quyết định theo phương án này là phù hợp với chủ trương và chính sách
của Đảng và nhà nước ta hiện nay về phát triển nguồn nhân lực.

11


Nhược điểm: Nếu trong Ban lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh B không thống nhất
quan điểm, nhất là lãnh đạo cơ quan và công đoàn không thống nhất thì không
thể giải quyết được. Đặc biệt nếu trong lãnh đạo cơ quan khôngthống nhất,
không giải thích rõ ràng, đầy đủ với toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan, sẽ
tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ của người lao động
với người sử dụng lao động, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
cơ quan. Ngoài ra thực hiện phương án này phải truy thu lại kinh phí đã trợ cấp
thôi việc của bà Nguyễn Thị Hồng.
* Lựa chọn phương án giải quyết.
Trên đây là quá trình phân tích 3 phương án giải quyết chế độ thôi việc
đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hồng. Qua mỗi phương án đề ra chúng ta
thấy có ưu điểm, nhược điểm. Nhưng theo tôi để lựa chọn một phương án tối ưu
cần phải dựa vào những yêu cầu, mục tiêu chủa chủ đề đặt ra, giải quyết vấn đề
phải có tình, có lý, đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Qua phân tích 3
phương án giải quyết ở trên đối chiếu với mục tiêu đề ra cần đạt được, nếu đặt
tôi ở địa vị những người giải quyết tôi sẽ chọn phương án 3 để giải quyết vấn đề.
3. Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn
Khi nhận được đơn đề nghị xin trở lại cơ quan công tác của bà Nguyễn
Thị Hồng, phòng Tổ chức cán bộ là cơ quan chuyên môn thuộc Sở nội vụ tỉnh B
có chức năng tham mưu, giúp ban Lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh B giải quyết chế độ
chính sách cho cán bộ, công chức trong Sở nội vụ tỉnh B . Lãnh đạo phòng Tổ
chức cán bộ phải lên kế hoạch cụ thể tham mưu giải quyết vụ việc theo các bước
cụ thể như sau:
Bước1: Sau khi phòng Tổ chức cán bộ nhận và thụ lý đơn xin trở lại cơ
quan làm việc của bà Nguyễn Thị Hồng, báo cáo lại với Ban lãnh đạo Sở nội vụ
tỉnh B. Phòng tổ chức cán bộ thực hiện chức năng tham mưu, sắp xếp, tiến hnahf
tổ chức cuộc họp gồm các thành phần: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở nội vụ, Ban
chấp hành công đoàn, phòng tổ chức cán bộ (Nếu có điều kiện thì nên mời toàn
12


bộ cán bộ công chức của cơ quan) tham dự để trao đổi việc ra quyết định đối với
bà bà Nguyễn Thị Hồng. trong quộc họp Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ trình
bày vụ việc để phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến tình huống trên để cán bộ,
công chức được rõ tránh tình trạng nghi ngờ mất lòng tin của mọi người, đồng
thời nghiêm túc kiểm điểm để rút ra kinh nghiệm. Xin ý kiến chỉ đạo của Ban
lãnh đạo Sở nội vụ và ý kiến xây dựng của cán bộ công chức, từ đó đi đến thống
nhất phương án giải quyết. Cuộc họp được ghi biên bản đầy đủ rõ ràng.
Bước 2: Trên cơ sở biên bản cuộc họp, lãnh đạo Sở nội vụ tỉnh B chỉ đạo
phòng tổ chức cán bộ tiến hành thu hồi lại tất cả các quyết định thôi việc đối với
bà Nguyễn Thị Hồng trước đó.
Bước 3: Làm văn bản gửi lên Bảo hiểm xã hội đề nghị không thực hiện
chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định. Đồng thời trao đổi với bà bà Nguyễn Thị
Hồng thu hồi các khoản trợ cấp bà Nguyễn Thị Hồng đã nhận.
Bước 4: Quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức, người lao động. Làm
các thủ tục cần thiết để Bà Nguyễn Thị Hồng yên tâm, ổn định công tác, tiếp tục
cống hiến cho cơ quan.
PHẦN IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kết luận
Việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động là một
vấn đề luôn được quan tâm của các cơ quan, đơn vị nói chung và của cá nhân
cán bộ công chức nói riêng. Trên đây là toàn bộ nội dung diễn biến của một
trong nhiều tình huống về vấn đề giải quyết chế độ, chính sáhc đối với cán bộ,
công chức đã và có thể tiếp tục xảy ra trong thực tế. Qua sự việc trên có thể rút
ra một số bài học trong công tác quản lý nhà nước về cán bộ công chức. Cần
thấy được rằng cán bộ công chức là một bộ phận đặc biệt trong nền hành chính
nhà nước. Khi giải quyết chế độ cán bộ công chức không nên quá cứng nhắc, xử
lý dựa trên nguyên tắc đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho cán bộ công chức,
13


đồng thời đảm bảo kỷ cương cơ quan, đảm bảo việc tuân thủ đúng, đầy đủ các
quy định pháp luật hiện hành. Xử lý tình huống phải đảm bảo trên cơ sở pháp
luật của nhà nước, đảm bảo có lý, có tình và đảm bảo chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng, nhà nước.
2. Kiến nghị
Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuyên truyền, vận
động cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước tích cực tham gia học tập, tìm
hiểu và chấm hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, cụ thể như Luật cán bộ công chức; Bộ Luật Lao động;
Luật công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác
liên quan trực tiếp đến chế độ chính sách, lao động, việc làm... đối với cán bộ
công chức.
Người quản lý cán bộ phải quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với cán bộ, công
chức, tăng cường hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan Nhà nước.
Người làm công tác tham mưu phải phân tích nhìn thấy được nguyên nhân
hậu quả của vụ việc để tham mưu đúng, đủ cho lãnh đạo để ban hành các quyết
định quản lý cho phù hợp, kịp thời.
Bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác quản lý hành chính Nhà nước. Tuyên truyền phổ biêtns
sâu rộng mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước cho đông đảo quần chúng, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và tự rác
thực hiện.
Trong khuôn khổ một bài tiểu luận tình huống, với tình huống cụ thể nêu
trên, thông qua nghiên cứu bản thân mới chỉ đưa ra được các phương án giải
quyết vấn đề như trên, các phương án giải quyết vấn đề của tôi có thể chưa thật
sự chặt chẽ, hợp lý, mới chỉ đưa ra một vài những vướng mắc, kiến thức nhất
định. Trong thời gian ngắn, tiếp cận chưa được nhiều và khả năng nghiên cứu có
14


hạn, kiến thức về quản lý Nhà nước của bản thân còn hạn chế, nhất là sự hiểu
biết sâu sắc về hệ thống văn bản pháp luật của nhà nước đã ban hành, cho nên
những phân tích nhận xét đánh giá của cá nhân không tránh khỏi những thiếu
sót, rất mong nhận được sự chỉ dẫn góp ý của thầy cô để tôi hoàn thành tiểu luận
này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

15


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008;
2. Luật Bảo hiểm xã hội số ngày 29/6/2006;
3. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CHính phủ hướng
dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội
4. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chươngtrình
chuyên viên;
5. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
6. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định
về việc thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

16


MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1
1. Giới thiệu về khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN........................................1
2. Trình bày lý do mà cá nhân quyết định tham dự khóa bồi dưỡng.....................1
3. Giới thiệu về cấu trức nội dung, chương trình khóa bồi dưỡng........................2
4. Giới thiệu vắn tắt cấu trúc, nội dung của Tiểu luận tình huống........................2
5. Mong muốn, cảm ơn..........................................................................................3
PHẦN II. NỘI DUNG...........................................................................................4
1. Nội dung tình huống..........................................................................................4
2. Phân tích tình huống..........................................................................................5
PHẦN III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG.......................................................................9
1. Mục tiêu xử lý tình huống.................................................................................9
2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu..........................................9
3. Các giải pháp thực hiện phương án đã chọn...................................................12
PHẦN IV. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN...........................................................13
1. Kết luận...........................................................................................................13
2. Kiến nghị.........................................................................................................14
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................16

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x