Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
A. Mục tiêu:
Giúp H:
- Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một
chữ số.
- Áp dụng phép chia cho số có một chữ số để giải các bài toán có liên
quan
B. Đồ dùng dạy-học
- GV: Phiếu học nhóm
- HS : SGK, vở ô li
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ:
4P
Bài 1 b trang 76
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
1P
2. Hướng dẫn thực hiện phép chia
12P

a. Trường hợp chia hết: 128472 : 6

b. Trường hợp chia có dư: 230859 : 5

Cách thức tiến hành
- H chữa bài tập trên bảng
2H
- H+G nhận xét, đánh giá
- G nêu mục tiêu của bài
- G viết lên bảng phép chia , yêu
cầu H dặt tính để thực hiện phép
chia
- G hỏi: + Chúng ta phải thực
hiện phép chia như thế nào?
(theo thứ tự từ trái sang phải )
- 1H lên bảng làm bài, cả lớp
làm vào nháp
- G Hướng dẫn H thực hiện
tương tự phép tính trên và lưu ý


H số dư phải nhỏ hơn số chia

3. Thực hành:
* Bài1:
Đặt tính rồi tính:
a. 278157 : 3
304968 : 4
* Bài2:

- H làm bài trên bảng, vào vở
4H
( những em yếu chỉ làm 1 hoặc 2
phép tính)

16P

b. 158735 : 3
475908 : 5


- H đọc yêu cầu của đề bài
Bài giải:
- G hỏi:+ Để biết mỗi bể chứa
Số lít xăng ở mỗi bể là:
bao nhiêu lít xăng ta phải làm
128610:6 = 21435 ( lít)
tính gì?
Đáp số: 21 435 lít xăng - H chọn phép tính thích hợp
- Làm bài theo nhóm
6N
- đại diện nhóm trìnhbày, nhận
4.Củng cố - dặn dò:
2P
xét
Bài 3 trang77
- H nêu cách thực hiện phép chia
2H
- G nhận xét tiết học, hướng dẫn
bài vềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×