Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

BÀI 2
CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:
- Giúp hs rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho số có một chữ số.
- Giảm tải bài 1( dòng 3), bài 3
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ:
? Muốn chia một tổng ( một hiệu ) - 2 Hs trả lời, lấy vd minh hoạ.
cho một số ta làm ntn?
- Gv cùng hs nx chung.
B, Giới thiệu trực tiếp bài mới:
1. Trường hợp chia hết.
- Phép chia: 128 472 : 6
- Hs đọc phép chia.
? Để thực hiện phép chia làm như - Đặt tính.
thế nào?
- Chia theo thứ tự từ phải sang trái.
? Yêu cầu hs làm:
- 1 Hs lên bảng, lớp làm nháp.

? Nêu cách thực hiện phép chia?
128 472 6
- Mỗi lần chia đều tính theo 3 bước:
08
21412
chia, nhân, trừ nhẩm.
24
07
12
128 472 : 6 = 21 412
0


2. Trường hợp chia có dư: ( cách
làm tương tự ).
* Lưu ý: Trong phép chia có dư số
dư bé hơn số chia .
Cách viết: 230 859 : 5 = 46 171
(dư 4 ). 3. Thực hành:
Bài 1( dòng 1,2 ) Đặt tính rồi tính.
- Hs tự làm bài và chữa bài.
- Gv cùng hs nx, chữa bài.
Bài 2. Đọc đề toán.
? Đổ đều 128 610 l xăng vào 6 bể ta
làm phép tính gì?
- Làm bài:
- Gv cùng hs nx, chữa bài.
4. Củng cố, dặn dò.
? Muốn chia cho số có 1 chữ
số ta làm thế nào?
- Nx tiết học. Về nhà học bài và
chuẩn bị bài sau.

- 2 Hs lên bảng, lớp làm vào vở mỗi
câu 1 phép tính.
- 1, 2 hs đọc.
- Thực hiện chia 128 610 cho 6.
Cả lớp làm vào vở, 1 hs lên bảng
chữa.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×