Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
MỤC TIÊU: Giúp HS:
- Biết cách th/h chia một số cho một tích.
- Áp dụng cách th/h chia một số cho một tích để giải các bài tốn có
liên quan.
I.

II.

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1) KTBC:

- GV: Gọi 2HS lên sửa BT
ltập thêm ở tiết trc, đồng
thời ktra VBT của HS.
- GV: Sửa bài, nxét & cho

điểm.
2) Dạy-học bài mới:

- 2HS lên bảng làm
bài, HS dưới lớp theo
dõi, nxét bài làm
của bạn.

*Gthiệu: GV nêu mtiêu giờ - HS: Nhắc lại đề bài.
học & ghi bảng đề bài.
*Gthiệu t/chất một số chia
cho một tích:
- HS: Đọc b/thức.
a. So sánh gtrò các biểu - 3HS lên bảng làm,
thức:
cả lớp làm nháp.
- Viết lên bảng 3 b/thức:
- Gtrò 3 b/thức này
24 : (3 x 2) ; 24 : 3 : 2 & 24 : 2 : bằng nhau.
3
- GV: Y/c HS tính gtrò của 3
b/thức trên & so sánh gtrò
của 3 b/thức.
- Vậy ta có: 24 : (3 x 2) = 24 : - 1 số chia cho 1 tích.


3 : 2 = 24 : 2 : 3

- Tính tích 3 x 2 = 6 rồi
b. Tính chất một số chia cho lấy 24 : 6 = 4
- Lấy 24 chia cho 3 rồi
một tích:
- Hỏi: + Bthức 24 : (3 x 2) có chia tiếp cho 2 (lấy 24
chia cho 2 rồi chia tiếp
dạng ntn?
+ Khi th/h tính gtrò của b/thức cho 3).
này em làm thế nào?
+ Có cách tính nào khác - Là các thừa số
của tích (3 x 2).
mà vẫn tìm đc gtrò của


24 : (3 x 2) = 4 (dựa vào cách - HS: Nghe & nhắc lại
tính gtrò của b/thức 24 : 3 : 2 kluận.
& 24 : 2 : 3).
- GV: 3 & 2 là gì trg b/thức
24 : (3 x 2)?
- GV: Vậy khi th/h tính một số
chia cho một tích ta có thể
lấy số đó chia cho một
thừa số của tích, rồi lấy
kquả tìm đc chia cho thừa số
kia.
*Luyện tập-thực hành:
Bài 1: - Hỏi: BT y/c ta làm gì?
GV: Khuyến khích HS tính gtrò
của mỗi b/thức trg bài theo
3 cách khác nhau.
- GV: Gọi HS nxét bài làm
của bạn.
- GV: Nxét & cho điểm HS.

- HS: Nêu y/c.
- 3HS lên bảng làm,
cả lớp làm VBT.
- HS: Nxét sau đó đổi
chéo vở ktra nhau.
- HS: Nêu y/c.
- HS: Th/h y/c.
- HS: 60 : 15 = 60 : (3 x
5).

Bài 2: - GV: Gọi HS đọc y/c - HS: Tính.


của bài.
- GV: Viết 60 : 15 & y/c HS đọc
b/thức.
- Y/c HS suy nghó để chuyển
thành phép chia một số
chia cho một tích (g/ý: 15
bằng mấy nhân mấy)
- Nêu: Vì 15 = 3 x 5 nên ta
có 60 : 15 = 60 : (3 x 5)
- Y/c HS tính gtrò của 60 : (3 x
5).
- GV: Nxét bài làm của HS.
- Hỏi: Vậy 60 : 15 bằng bn?
- Y/c HS: Tự làm các phần
còn lại.
- GV: Nxét & cho điểm HS.
Bài 3: - GV: Gọi 1HS đọc đề.
- GV: Y/c HS nêu tóm tắt.
- Hỏi: + Hai bạn mua bn
quyển vở?
+ Vậy giá của mỗi quyển
vở là bn tiền?
+ Ngoài cách giải trên còn
có cách giải nào khác?
- GV: Nxét & y/c HS tr/b bài
vào vở.
- GV: Y/c HS đổi chéo vở ktra
nhau.
- GV: Chấm VBT của một số

- Bằng 4.
- 3HS lên bảng làm,
cả lớp làm VBT.
- 2HS đổi chéo vở
ktra nhau.
- HS: Nêu y/c.
- 1HS tóm tắt trc lớp.
- HS: TLCH.
- HS: Phát biểu ý
kiến.
- HS: Làm bài vào
VBT.


HS.
3) Củng cố-dặn dò:

- Hỏi: Củng cố bài.
- GV:Tổng kết giờ học, dặn
HS làm BT & CBB.

---------------------- o0o ----------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×