Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

BÀI 3
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I.MỤC TIÊU:
Giúp hs:
- Nhận biết cách chia một số cho một tích.
- Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện hợp lí.
- Giảm tải bài 3
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A, Kiểm tra bài cũ:
- Chữa bài 4b. Tính bằng 2 cách:
C1: ( 403 494 - 16 415 ) : 7 = 387
079 : 7
= 55 297
C2: Tự làm.
- Gv cùng hs nx, ghi điểm.
B, Giới thiệu bài mới.
1. Tính và so sánh giá trị của 3 biểu
thức:
- 3 hs lên bảng tính, lớp làm vào nháp.

24 : (3 x 2 ) =
= 24 : 6 = 4
24 : 3 : 2 =
=8:2 =4
24 : 2 : 3 =
= 12 : 3 = 4
? So sánh các giá trị với nhau?
- Các giá trị đó bằng nhau.
Vậy 24 : ( 3 x 2 ) =
24 : ( 3 x 2 ) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3
? Kết luận :
- Hs phát biểu.


2. Thực hành:
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức.

- Hs đọc yc.
- Hs tự làm bài, 3 hs lên bảng chữa
bài.
- Mỗi bài tính bằng 3 cách khác 50 : ( 2 x 5 ) = 50 : 10 = 5
nhau:
72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 72 = 1.
c/28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2.
( Các cách khác hs tự làm, chữa)
- Gv cùng hs nx, chữa bài.
Bài 2.
- Đọc yc
- GV cùng hs làm mẫu. Mỗi hs thực
hiện 1 cách tính theo mẫu.
80 : 40 = 80 : ( 4 x 10 ) = 80 : 4 : 10
= 20 : 10 = 2.
150 : 50 = 150 : ( 5 x 10 )
= 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3.
Hs tự làm.
- GV cùng hs nx, chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò.
- Nx tiết học.
- Học thuộc bài và chuẩn bị bài chia
một tích cho một số.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×