Tải bản đầy đủ

công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã viên an huyện ứng hòa hà nội

BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nội dung

UBND

Ủy ban nhân dân

HĐND

Hội đồng nhân dân

CLB

Câu lạc bộ

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa- hiện đại hóa


HĐND

Hội đồng nhân dân

TW

Trung Ương


MỤC LỤC


Phần 1
KHÁI QUÁT VỀ BAN VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VIÊN AN HUYỆN ỨNG HÒA-HÀ NỘI
1.1. Thời gian, địa điểm kiến tập
• Địa điểm kiến tập
Ban Văn hóa và Thông tin Ủy Ban nhân dân xã Viên An Huyện Ứng
Hòa –Hà Nội
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 429, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà
Nội, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3377 1140
1.2. Giới thiệu chung về xã Viên An huyện Ứng Hòa- Hà Nội
Viên An là một xã nằm ở phía bắc huyện Ứng Hòa, cách trung tâm thành
Huyện khoảng 15km, phía Bắc có đê là sông đáy bao quanh, bên kia sông là xã
Hòa Chính của huyện Chương Mỹ, phía Tây giáp xã Phúc Lâm của huyện Mỹ
Đức,phía Nam giáp xã Hoa Sơn huyện Ứng Hòa, phía Đông giáp Xuân Dương
huyện Thanh Oai.
-Tổng diện tích tự nhiện là: 447,15ha
- Tổng diện tích đất nông nghiệp là : 322,94ha
- Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là: 177,06ha
- Tổng diện tích đất chưa sử dụng là: 04,02ha
- Tổng dân số hiện nay là 6,011 nhân khẩu.
- Được phân bố thành 2 thôn: Thôn Phù Yên và thôn Viên Ngoại.
- Hệ thống truyền thanh của xã đã được củng cố và hòa mạng trong toàn

- Giao thông nông thôn: 100% đường giao thông xã được bê tông hóa.
Với phương tram Nhà nước và nhân dân cùng làm.
3- Trường học và trạm y tế cơ bản đã được hoàn thiện.
• Kinh tế :
Viên An là một xã thuần nông sống phụ thuộc vào nông nghiệp là chính ,
ngoài ra còn phát triển các nghề phụ như đan lát, khâu nón, nghề mộc, chăn
nuôi, dịch vụ,thương mại.v..v
• Lịch sử hình thành:
Viên An là vùng đất có lịch sử hình thành từ lâu đời, theo truyền thuyết
lưu truyền trong dân gian và thần phả còn lưu giữ được thì từ cuối đời các vua
Hùng, tổ tiên người dân Viên An đã về tụ cư sinh sống lập lên những trang ấp
đầu tiên ở nơi đây. Trải qua hàng nghìn năm vật lộn với thiên nhiên, lao động vất
vả, người dân Viên An đã xây dựng nên một vùng quê màu mỡ, trù phú như
ngày nay. Địa dư hành chính và tên gọi của Viên An có nhiều thay đổi, trước
cách mạng tháng Tám hai thôn Phù Yên và Viên Ngoại thuộc tổng Viên Nội,
Phủ Ứng Hòa. Năm 1946 sáp nhập các thôn Viên Nội vào xã Viên An gọi là xã
Viên An, đến năm 1956 xã Viên An lại tách ra làm 2 xã là Viên An và Viên Nội
như ngày nay
• Kinh tế- văn hóa- xã hội:
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm là
11,32% (theo giá cố định năm 94). Tổng giá trị sản xuất năm 2015 (theo giá so
sánh 2010) ước đạt 93,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế
đạt 18 triệu đồng/năm ( mục tiêu Đại hồi đề ra 15,42 triệu đồng ). Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực.
Xã Viên An có 1/2 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; toàn xã có 83% số
hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát
triển, 3 nhà trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2014. Làm tốt
công tác chăm sóc sức khỏe nhân, duy trì xã chuẩn Quốc gia về Y tế.
An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân đã được cải thiện nâng
cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay chỉ còn 3,6%. An ninh - quốc phòng,
4


công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân cũng đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp trên khen thưởng.
1.3. Tìm hiểu về Ban Văn hóa và thông tin Ủy ban nhân dân xã Viên
An- huyện Ứng Hòa- Hà Nội
1.3.1. Vị trí
Ban văn hóa và thông tin Ủy ban nhân dân xã Viên An thuộc hệ thống
thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở của cả nước, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra
về nghiệp vụ của Phòng văn hóa thông tin huyện, Sở văn hóa thể thao và du lịch
cấp trên.
1.3.2. Cơ cấu tổ chức
Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã Viên An tổ chức bầu chọn trưởng ban văn hóa và ban văn hóa.
Trưởng ban văn hóa hoặc Ban văn hóa xã hoạt động theo nguyên tắc kiêm
nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân
sách xã. Cụ thể hiện nay, các chức vụ như sau:
Đỗ Anh Tuấn- Công chức văn hoá, trưởng ban văn hoá
Đặng Chung Việt- Phó ban văn hoá xã
Hoàng Văn Trực- Cán bộ văn hoá xã
Ngoài ra, có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không
chuyên trách.
1.3.3. Chức năng.
Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng,
đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn xã.

5


Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,
nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn xã.
Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.
13.4. Nhiệm vụ
• Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể
thao, du lịch, thông tin, truyền thông.
• Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
-Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao,
du lịch, y tế và giáo dục trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã
hội ở địa phương;
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ
chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở xã.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc
giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy
trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng
khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho
trẻ em.
- Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa,
xây dựng nông thôn mới.
- Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, quản lý, khai thác và sử
dụng hiệu quả công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành
và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
1.3.5. Cơ sở vật chất
6


Ban văn hóa và thông tin Ủy ban nhân dân xã Viên An đã xây dựng được
sân khấu ngoài trời phục vụ cho các hoạt động văn hóa của người dân. Không
gian xung quanh ban văn hóa và thông tin có trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ từ
cổng đi vào, ngoài ra, dưới các gốc cây có ghế đá phục vụ nhu cầu của người
dân.
Hiện nay, hệ thống ánh sáng âm thanh còn chưa được đầy đủ và đúng
chất lượng, bàn ghế đáp ứng được nhu cầu của người dân, một số sách báo còn
hạn chế, các áp phích, cổ động tuyên truyền còn hạn chế.
Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất được Trung ương hỗ trợ một phần, Uỷ
ban nhân dân xã hỗ trợ và một phần từ các doanh nghiệp trong xã.
Kinh phí cho các hoạt động thường xuyên như: giao lưu văn nghê, tổ
chức các chương trình vui chơi giải trí, ngày chào mừng, khánh thành,…được xã
hỗ trợ và nhân dân tự nguyện đóng góp.

7


Phần 2
NHẬT KÝ VÀ KẾT QUẢ KIẾN TẬP
NHẬT KÝ KIẾN TẬP
Thời gian
(2018)

Đánh giá
mức độ
hoàn thành

Nội dung công việc
-Chào cờ và giao bạn,

tiếp Khá

Nội dung tự nghiên
cứu
-Tìm hiểu nhiệm vụ

nhân một số công việc

và chức năng của

- Gặp mặt cơ quan kiến tập,

gia đình văn hóa

báo cáo lãnh đạo, Ban Văn hóa
thông tin về kế hoạch và thời
14/5/2018 gian kiến tập,nghe lãnh đạo ban
văn hóa thông tin giới thiệu về
cơ quan ủy bạn nhân dân và bạn
văn hóa thông tin,phân công
cán bộ phụ trách sinh viên
kiếntập
-Dọn dẹp vệ sinh,

đánh văn Tốt

bản

-Tìm hiểu về gia
đình văn hóa

15/5/2018 - Thực hiện nhiệm vụ được giao
của cơ quan kiếntập
Trao đổi với người hướng dẫn
kiến tập về nội dung kiến tập
-Dọn dẹp vệ sinh

16/5/2018

Tốt

-Tìm hiểu sơ lược về

- Tham gia cùng đoàn thanh

gia đình văn hóa tại

niên xã Viên An đi treo cờ,

xã Viên An huyện

băng dôn dọn dọn dẹp đường

Ứng Hòa- HàNội

phố trào mừng 128 năm ngày
sinh nhật chủ tịch HồChí Minh
8


Thời gian
(2018)

17/5/2018

Đánh giá
mức độ
hoàn thành

Nội dung công việc

Nội dung tự nghiên
cứu

-Dọn dẹp vệ sinh, in một số Khá

-Tìm hiểu về công

văn bản được giao

tác xây dựng gia

Thu thập nội dung phụcvụ cho

đình văn hóa

chuyên đề cần tìm hiểu

18/5/2018

-Tham gia văn nghệ cùng hội Tốt

-Tìm hiểu về công

phụ nữ xã Viên An chào

tác xây dựng nếp

mừng128 nằm ngày sinh của

sống văn hóa

chủ tịch Hồ Chí Minh
-Chào cờ, họp giao ban

21/5/2018

Tốt

-Tìm hiểu về xây

- Thực hiện theo sự phân công

dựng làng, thôn ấp

của người hướng dẫn kiến tập

văn hóa

tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của
Ban Văn hóa
- Xác định đề cương, chuyên đề
kiến tập
-Dọn dẹp vệ sinh,

đánh văn Tốt

-Tìm hiểu một số tài

bản được giao

liệu về xây dựng gia

- Nhận quyết đi tập luyện văn

đình văn hóa tại xã

23/5/2018 nghệ nhằm phục vụ đại lễ Phật

Viên An

Đản
- Tìm hiểu nội dung chuyên đề
đã chọn
25/5/2018 -Dọn dẹp vệ sinh, sửa văn bản, Tốt

-Tìm hiểu nội dung

in một số văn bản được giao

vềxây dựng gia đình

- Hoàn thiện đề cương báo cáo

văn hóa

chuyên đề
9


Thời gian
(2018)

Đánh giá
mức độ
hoàn thành

Nội dung công việc

Nội dung tự nghiên
cứu

- Tập luyện cho đại lễ Phật Đản
27/5/2018

-Gửi giấy mời tham gia lễ phật Tốt
Đản đến từng địa phương
-Chào cờ, họp giao ban

Tốt

-Tìm kiếm tài liệu

- Nhận đánh máy một số văn

phục vụ cho việc

28/5/2018 bản
Tham gia lễ Phật Đản vào tối

làm báo cáo kiến tập
vềcông tác xây dựng

ngày 28/5

gia đình văn hóa

-Tham gia vào buổi lễ Phật Đản Tốt

-Tìm hiểu sâu hơn

29/5/2018 tại chùa Hoa và chùa Gìa

về gia đình văn hóa
tại xã Viên An

- Dọn dẹp vệ sinh, đánh báo Khá

-Tìmhiểu sơ lược về

cáo, văn bản, sửa văn bản, đi

công tác quản lý lễ

30/5/2018 xin chữ ký, đưa giấy tờ qua

hội

những nơi được giao
- Đọc tài liệu về quản lý lễ hội.

01/6/2028

-Tham gia phát kẹo cho các Tốt

-Tìm hiểu về gia

cháu thiếu nhi nhân ngày lễ

đình văn hóa phục

thiếu nhi 1/6 cùng đoàn thành

vụ cho bài báo cáo

niên và trường mầm non xã

kiến tập

Viên An

Làm báo cáo kiến
tập

06/6/2018 -Dọn dẹp vệ sinh, sửa văn bản, Khá

-Tìm hiểu về công

photo tài liệu, đọc sách báo tự

tác xây dựng gia

do

đình văn hóa để
phục vụ cho việc
10


Thời gian
(2018)

Đánh giá
mức độ
hoàn thành

Nội dung công việc
- Tiếp thu,

thu thập tài liệu

Nội dung tự nghiên
cứu
làm báo cáo

phục vụ cho báo cáo chuyên đề

08/6/2018

-Dọn dẹp vệ sinh, đưa giấytờ Tốt

-Tìm hiểu về công

qua UBND xã, xin chữ ký

tác xây dựng gia

- Trao đổi, xin ý kiến của cán

đình văn hóa.

bộ về báo cáo chuyên đề
-Chào cờ, họp giao ban
11/6/2018

Tốt

-Tìm hiểuvề công

Thực hiện theo sự phân công

tác xây dựng gia

của cơ quan kiến tập

đình văn hóa

-Chỉnh sửa nội dung chuyên đề

13/6/2018

-Dọn dẹp vệ sinh, đánh một số Tốt

-Chỉnh sửa lại nội

văn bản

dung báocáo,

- Chỉnh sửa nội dung chuyên đề

hiểu thêm về nhà

tìm

văn hóa
-Dọn dẹp vệ sinh

Tốt

- Xin ý kiến đánh giá, xác nhận
của cán bộ hướng dẫn và địa
14/6/2018 phương kiến tập
- Họp với bạn lãnh đạo và cán
bộ hướng dẫn để cảm ơn và kết
thúc kỳ kiến tập của bản thân
tại địa phương

Ý NGHĨA SO VỚI LÝ LUẬN ĐÃ HỌC

11

-Hoàn thiện báo cáo
kiến tập


Kỳ kiến tập mang lại cho sinh viên những kinh nghiệm và cơ hội tiếp xúc
công việc thật nhất, gần nhất. Cũng là cơ hội thử lửa, rèn nghề cho sinh viên, và
là phép thử ban đầu xem sinh viên đó có đủ năng lực và tố chất với nghề đã
chọn hay không. Cũng nhờ quá trình kiến tập này mà em có cơ hội được tiếp cận
với công việc của một người quản lý văn hóa, được tìm hiểu sâu rộng, được trực
tiếp tham gia vào những công việc mà em chỉ đọc qua sách báo. Sau quá trình
kiến tập em cảm thấy tự tin hơn trong quá trình thực hiện về chuyên ngành của
mình.Từ quá trình đi kiến tậpnày em nhận thấy việc quan sát cách làm, đúc kết
kinh nghiệm thực tế cho bản thân là rất cần thiết . Trong các khóa, các buổi kiến
tập là lúc để cách tiếp thêm niềm đam mê, niềm yêu công việc từ việc đi thực
tế.
Chuyến kiến tập cũng mở ra cho em những góc nhìn mới về công việc,
những mối quan hệ mới mà trước kia em chưa hề có. Việc đi kiến tập đối với các
bạn sinh viên thực sự rất bổ ích, nó giúp mọi người cũng như em có thêm rất
nhiều những kỹ năng mềm, từ giao tiếp với đồng nghiệp, cách ứng xử với những
người đến cơ quan làm việc như thế nào …Rất may em được kiến tập tại một cơ
quan mà ở đó các anh chị đều nhiệt tình giúp đỡ em những vấn đề mà em chưa
hiểu.
Lúc mới vào cơ quan tìm hiểu về ngành quản lý văn hóa và tìm hiểu về
nội dung mà mình lựa chọn kiến tập em còn bỡ ngỡ lắm, không biết gì cả. Điều
làm em bất ngờ nhất và chưa nghĩ ra trước đó là làm công tác văn hóa phải rất
nhiều báo, các văn bản quy phạm pháp luật, những thông tư, nghị định. Qua một
tháng đi kiến tập vào môi trường thực tế, điều đọng lại trong em là đã học được
cách làm việc đúng giờ (7h30-11h30 và 13h30-17h), tuân thủ các nội quy, qui
đinh, cách đi đứng, tác phong trong cơ quan làm việc. Và ở đó còn có cả những
cách xưng hô đôi lúc cũng làm em khó xử như thưa “chú” hay “anh” với những
người đứng tuổi. Sau hai tuần đầu thực tập nhận thức, em thấy mình “nhận thức”
được nhiều điềuhơn. Do mới vào cơ quan kiến tập lần đầu và chưa có kinh
nghiệm nhiều nên khi tiếp xúc vào môi trường làm việc thấy điều gì cũng mới,
12


cũng lạ và cũng học hỏi được nhiều điều. Chuyến đi kiến tập giúp em hiểu rõ
hơn về môi trường làm việc mà mình sẽ gắn bó sau này.
Ngoài việc biết môi trường làm việc, thời gian này cũng giúp sinh viên
chúng em xác định lại bản thân có phù hợp với ngành này hay không, có thật sự
yêu thích và muốn gắn bó với ngành không. Kỳ kiến tập tuy ngắn ngủi nhưng
thật sự rất có ý nghĩa với sinh viên chúng em, nhưng quan trọng nhất là chúng
hiểu thêm về ngành mà mình đang theo học.

Phần 3
CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Xây dựng gia đình văn hóa từ lâu đã là một phong trào thi đua không chỉ
giữa các gia đình mà còn trong các huyện, thị xã, thành phố với nhau. Để xây
dựng gia đình văn hóa thì mỗi cá nhân trong một gia đình phải sống lành mạnh,
tránh xa các tệ nạn xã hội, bài trừ những hiện tượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến
cộng đồng. Đặc biệt mỗi người cần thực hiện các nếp sống văn minh, thực hiện
tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, làm những việc trong
khả năng của mình để giúpích cho gia đình, cộng đồng xung quanh
Xây dựng gia đình văn hóa không phải là việc chạy theo những lối sống
mới, tân thời và bỏ quên những giá trị cũ. Xây dựng gia đình văn hóa cũng là
13


việc phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống từ bao năm
nay, đi đôi với việc tiếp thu có nhận thức những phong trào, những xu hướng
mới có chất lượng và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xã hội.
3.1. Công tác lãnh đạo.
Để quản lý và nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng
văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (kèm theo Quyết định số
62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin
thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 2/1/2002 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình
văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa).
Thực hiện nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/2/2006 và nghị quyết
10/2007/NQQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND Tỉnh Hà Tây( cũ) về việc sửa
đổi bổ sung quy chế công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu
phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Quyết định số: 3012/QĐUBND ngày 18/06/2009 của UBND Thành phố Hà Nội và việc ban hành quy
chế công nhận danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “ Làng văn hóa”, “ Tổ dân phố
văn hóa”, “ Đơn vị văn hóa”, “ Khu dân cư văn hóa’ Thành phố Hà Nội
Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế Công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa",
"Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Nhận thức rõ vai trò của gia đình trong việc xây dựng con người, xây
dựng xã hội mới, những năm qua huyện Ứng Hòa luôn quan tâm đến công tác
xây dựng gia đình góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện đề ra.Theo đó, hàng năm huyện đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động
về ngày gia đình như: Tổ chức thi nấu ăn, tọa đàm và biểu dương, khen thưởng
các gia đình văn hóa tiêu biểu, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua bình xét
năm 2015, toàn huyện có 46.980 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa, đạt 90,7%.
14


Đáng chú ý, đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 153 câu lạc bộ
(CLB) Gia đình văn minh- hạnh phúc, 100 CLB không sinh con thứ 3, 128 CLB
sức khỏe sinh sản,42 CLB phòng chống tệ nạn xã hội…
Với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối
sống trong gia đình”, ngày hội là dịp để huyện kịp thời tôn vinh và biểu dương
các gia đình có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, học
tập. Đồng thời, tạo điều kiện cho các gia đình trong toàn huyện được giao lưu,
trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đời sống. Từ đó, nâng cao trách
nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình văn hóa Việt
Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững” trong thời kỳ CNHHĐH và hội nhập quốc tế. “Trong thời gian tới, ngày hội biểu dương các gia
đình văn hóa tiêu biểu sẽ được tổ chức 1 lần/năm và ấn định vào ngày 28/6”
Cũng tại ngày hội, huyện Ứng Hòa đã tổ chức Tọa đàm với 2 gia đình văn
hóa tiêu biểu tại xã Hồng Quang và thị trấn Vân Đình. Nhân dịp này, huyện đã
biểu dương, khen thưởng cho 57 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho trên
55.000 hộ gia đình trong toàn huyện.
Nhằm nâng cao trình độ tự giác xây dựng những quan hệ tình cảm, đạo
đức trong từng gia đình, đảm bảo sinh đẻ có kế hoạch và nuôi dạy con ngoan, tổ
chức cuộc sống vật chất, văn hóa của gia đình” . Đến Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ VII Đảng, tiếp tục khẳng định: “Xây dựng gia đình văn hóa mới có ý
nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, góp phần phát triển lực lượng sản
xuất vật chất, ổn định và cải thiện đời sống, thực hiện kế hoạch hóa dân số, giữ
gìn và phát huy những truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi lớp người. Kết hợp và
phát huy vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà trường, tập thể lao động và tập thể
dân cư trong việc chăm lo bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân
cách cao đẹp và nếp sống có văn hóa”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VIII: “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, làm cho
gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Phát
15


huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu truyền những giá trị văn hóa dân
tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác, thực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình,
phát huy người tốt việc tốt. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới
phù hợp với truyền thống, bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đạị” Trước mắt
“ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” chính là những chuẩn mực cần vươn
tới của gia đình mới ở nước ta. Sự ấm no là kết quả của lao động cần cù, sáng
tạo và chính đáng của gia đình. Sự bình đẳng vừa thể hiện dân chủ vừa đảm bảo
tính nề nếp và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình. Gia đình tiến bộ
trên cơ sở sự tiến bộ của mọi thành viên và không tách rời sự tiến bộ chung
của xã hội. No ấm, bình đẳng và tiến bộ tạo nên hạnh phúc cho gia đình. Gia
đình hạnh phúc không phải là cái gì trừu tượng mà là tổng hòa những nét đẹp
thường ngày của cuộc sống gia đình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X,
XI tiếp tục khẳng định: “Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây
dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hóa, làm cho gia
đình thực sự là một tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Đẩy
mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, ngày
04 tháng 05 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ dã ban hành Quyết định số
72/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hằng năm làm “ Ngày gia đình Việt Nam”
nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của văn hóa gia đình, đồng thời
hướng tới xây dựng những chuẩn mực đạo đức, gia phong mới phù hợp với sự
phát triển của xã hội hiện đại. Việc tổ chức ngày Gia đình Việt Nam hằng
năm, chứng tỏ Đảng ta, Nhà nước ta, dân tộc ta rất quan tâm tới việc tôn tạo
những giá trị gia đình, nêu lên tầm quan trọng của gia đình trong quá trình
phát triển đất nước, thực hiện tiến bộ xã hội. Đây chính là một trong những
nhân tố cơ bản để phát triển xã hội và bảo tồn giá trị của nền văn hóa dân tộc
một cách bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế.
3.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Viên An
huyện Ứng Hòa- Hà Nội.

16


3.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của xã Viên An huyện
Ứng Hòa-Hà Nội
Khi đời sống được nâng lên thì sự quan tâm về sức khỏe, học tập, thỏa
mãn các nhu cầu về tình cảm - tinh thần của từng thành viên cũng được nâng
lên. Từ đó người dân sẽ tham gia tích cực, hưởng ứng các cuộc vân động , các
phong trào thi đua yêu nước do các tổ chức chính trị, đoàn thể, chính quyền
các cấp khởi xướng. Do đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát
triển ở cả nông thôn và thành thị. Bên cạnh đó, năng lực xã hội của từng cá nhân
cũng được nâng lên. Đặc biệt ý thức tôn trọng, chấp hành tốt các chủ trương,
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, của cá nhân, gia đình đã tạo sự ổn
định về mặt kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh - quốc phòng, là cơ sở vững
chắc để củng cố và phát triển gia đình. Kết cấu và qui mô của gia đình trong
toàn xã hiện nay phản ánh sự biến đổi của hình thức gia đình từ gia đình
nhiều thế hệ thành gia đình hạt nhân, với hai thế hệ là chủ yếu. Vừa giữ gìn
được bản sắc riêng, tích cực của gia đình truyền thống, vừa kết hợp với tính chất
hiện đại của gia đình mới phù hợp với xu hướng phát triển tiến bộ của xã hội
trong quá trình đổi mới. Trong gia đình hạt nhân ở xã Viên An huyện Ứng HòaHà, đôi vợ chồng có toàn quyền quyết định cuộc sống, song xu hướng truyền
thống không vì thế mà bị xem nhẹ, trái lại vẫn tiếp tục được tôn trọng, đó là, con
cái có nhu cầu được ở gần cha mẹ, ông bà để các thế hệ giúp đỡ lẫn nhau, gần
gũi hơn về mặt tình cảm.
3.2.2. Thực trạng công tác xây dựng gia đình văn hóa ở xã Viên An
huyện Ứng Hòa- Hà Nội.
• Về xây dựng gia đình văn hoá.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng”, những năm qua dưới sự chỉ
đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn
xã Viên An đã tích cực xây dựng gia đình văn hóa theo các tiêu chí cụ thể: "ấm

17


no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ", chấp hành tốt các chủ trương chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước, các qui định của địa phương.
Hàng năm, Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia
đình văn hóa” cùng các thành viên là trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể của
xã đã thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức
tới tất cả nhân dân trong xã, cùng nhau xây dựng và thực hiện nếp sống văn
minh- gia đình văn hóa. Đây là cuộc vận động thường xuyên, liên tục và việc
xây dựng gia đình văn hóa cũng là một tiêu chuẩn bắt buộc trong việc xét đạt
danh hiệu thôn- xóm văn hóa. Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ
quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, xã
Viên An đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng
của phong trào xây dựng gia đình văn hóa tới toàn thể nhân dân bằng các hình
hình thức: Thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, các hoạt
động văn nghệ, phát thanh truyền hình, cùng các phương tiện thông tin đại
chúng, nhất là vai trò của Ban vận động xóm, thôn và tổ an ninh tự quản với
phương thức “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” quan tâm động
viên tạo mọi điều kiện cho nhân dân phấn đấu cộng đồng.
Nội dung xây dựng gia đình văn hóa cũng được triển khai thường xuyên
thông qua hoạt động tích cực của tổ nhân dân tự quản, các câu lạc bộ không
sinh con thứ ba, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, câu lạc bộ
gia đình nông dân văn hóa, thanh niên với hạnh phúc gia đình. Từ khi phong
trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã văn hóa xã VIên An phát triển
mạnh, từng bước đi vào nội dung, chất lượng, đã tạo cho đời sống văn hóa xã
VIên An khởi sắc, phát triển trên nền tảng kinh tế tăng trưởng khá, đời sống
nhân dân từng bước được cải thiện, tỉ lệ hộ giàu ngày càng tăng lên, tỉ lệ hộ
nghèo ngày càng giảm xuống.
Kết quả phong tràoquần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chương
trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh: Chương trình giải quyết
việc làm, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa: Cuộc vận động đã khơi dậy
18


truyền thống đoàn kết nhân ái, thuỷ chung tình làng nghĩa xóm, tạo thêm
nhiều tấm gương về người tốt việc tốt. Kết quả nổi bật do tác động của cuộc vận
động ấy là do tác động của cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính
sách xã hội giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh
hùng cả về vật chất và tinh thần, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Công tác xây dựng gia đình văn hóa được Đảng chính quyền cơ sở quan
tâm, đặc biệt là văn hóa và dịch vụ văn hóa được tiến hành có trọng điểm và
hiệu quả, công tác thanh tra kiểm tra văn hóa thông tin được thực hiện thường
xuyên, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa thông tin trên địa bàn xã.
Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì và tổ chức vì đây là sân chơi bổ ích,
lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Chỉ đạo tổ chức các buổi giao
lưu văn hóa, văn nghệ tại xã cũng như ở các thôn nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày
tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Nhằm phát huy, giữ gìn bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống được nhân
dân nhiệt tình hưởng ứng. Tính đến nay toàn xã có 100% hộ gia đình được nghe
phát thanh trên 98% hộ gia đình được xem truyền hình đạt trên 98% nghị quyết
đề ra. Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được triển khai có hiệu quả, trong nhiệm kỳ
qua số thôn đạt thôn văn hóa mơi năm một tăng, năm 2005 có 10 thôn và 1.450
gia đình đạt gia đình văn hóa, thì đến năm 2010 có 17/17 thôn và 2.050 hộ gia
đình đạt gia đình văn hóa đạt 79% trong tổng số hộ dân trong toàn xã. Từ những
việc làm thiết thực trong năm đã xoá được 50 hộ nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ
nghèo toàn xã xuống còn 20% năm 2005) xuống đến nay còn (hiện còn 18%).
• Về hoạt động văn hoá - thể thao.
- Hoạt động văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ, trong nhiệm kỳ qua được
sự quan tâm của cấp trên, đã đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh của xã bằng
toàn bộ hệ thông loa FM không giây với số tiền gần 200 triệu gồm 24 cụm thu
phát trải đều trên 17 thôn đã góp phần nâng cao trình độ dân trí và nhu cầu nắm
bắt thông tin của người dân. Xã đã quan tâm đầu tư xây dựng hội trường thôn,
19


đội bóng đá của xã, củng cố chính sách các thôn, nâng cao hoạt động các
trạm truyền thông xã, thôn đảm bảo hoạt động phục vụ tốt cho cuộc bầu cử Đại
biểu HĐND các cấp. Như vậy, qua 5 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và đặc biệt là phong trào xây dựng
gia đình văn hoá, chất lượng xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá có chuyển
biến tích cực đi vào thực chất. Xây dựng hộ gia đình văn hoá ở thôn đạt tỉ lệ khá
cao, chất lượng hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, an toàn, sức khoẻ, xanh sạch đẹp
ngày càng tăng, nhất là tiêu chí làm tròn nghĩa vụ công dân, xây dựng cảnh quan
môi trường, các công trình của hộ, hàng rào, cột cờ, bảng hiệu, các công trình vệ
sinh... không ngừng được nâng lên. Trong quá trình triển khai thực hiện xây
dựng gia đình văn hoá, đạo đức gia đình được củng cố, ngày càng xuất hiện
nhiều tấm gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Hiện tượng
ngược đãi người cao tuổi, sống thiếu trách nhiệm với gia đình đã giảm hẳn. Các
hộ gia đình có ý thức hơn trong việc chăm lo học hành cho con em của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, trong quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn
nhiều hạn chế, khiếm khuyết cần phải sớm khắc phục trong thời gian tới.
• Những hạn chế, khiếm khuyết.
- Dù rằng ngày càng có nhiều gia đình mức sống được cải thiện, nâng
cao, thì cũng còn không ít những gia đình đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
Những thành tựu và kết quả đạt được trong lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa
còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ mạnh để tác động có hiệu
quả đối với lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức
lối sống , chất lượng đời sống văn hóa còn nhiều mặt hạn chế cụ thể là: Nhiệm
vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa có
đầy đủ 5 đức tính như nghị quyết TW 5 khóaVIII đề ra chưa tạo được sự chuyển
biến rõ rệt.
- Chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng. Nếu tính theo chỉ số của
Ngân hàng thế giới về sử dụng mức chi tiêu cần thiết để đạt 2.100 calo/ người/

20


ngày thì nhiều gia đình sẽ rơi vào mức dưới nghèo, có sự khác biệt lớn giữa gia
đình người kinh và gia đình người dân tộc.
- Thu nhập của các hộ gia đình trong xã tuy có khá hơn trước nhưng chưa
phải là cao, cơ cấu thu nhập chuyển biến chậm và mức chênh lệch thu nhập
giữa các nhóm, vùng có xu hướng gia tăng. Nếu lấy thu nhập bình quân của một
người trong tháng ở nông thôn là 1 thì thu nhập của người ở thị trấn (thành thị)
gấp 2,55 lần. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do thu nhập ở khu vực nông thôn chủ
yếu là nông nghiệp.
- Tốc độ gia tăng của sản xuất nông nghiệp thường chỉ bằng 1/2 đến 1/3
tốc độ tăng của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Việc vận dụng tăng thu nhập
vào mục đích phát triển kinh tế hộ gia đình còn hạn chế.
- Khi nền kinh tế phát triển, thay đổi về cơ cấu sản xuất và điều kiện lao
động cũng có ảnh hưởng nhất định đến các mối quan hệ truyền thống và sự bền
vững của gia đình. Mối quan hệ vợ chồng của một số gia đình có nguy cơ bị phá
vỡ do họ thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, con cái thiếu tôn kính đối với
cha mẹ, có tâm lý ỷ lại, thích đua đòi, thích hưởng thụ do cha mẹ thiếu
quan tâm, thiếu phương pháp giáo dục đúng đắn. Đây cũng chính là môi trường
thuận lợi cho các tệ nạn xã hội có cơ hội thâm nhập vào gia đình.
- Vấn đề bình đẳng giới chưa được xã hội quan tâm và nhận thức đầy đủ,
tư tưởng “gia trưởng”, “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại ở nhiều thôn trong
xã. Tình trạng bạo lực trong gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
vẫn còn xảy ra đã gây nên bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ra tình trạng vi
phạm pháp luật như: trộm cắp, cướp giật, mê tín dị đoan, cờ bạc… gây mất trật
tự cũng là những vấn đề đặt ra hết sức gay gắt cho các cấp, các ngành.
- Với tâm lý muốn sinh nhiều con để có con trai nối dõi tông đường vẫn
còn tồn tại ở nhiều thôn trong xã. Nhiều gia đình sinh con đông không đủ khả
năng nuôi dạy con, con cái bị thất học hay phải nghỉ học sớm, ngược lại, cũng
không ít gia đình tuy sinh ít con nhưng cha mẹ lại buông lỏng quản lý do chỉ chú
tâm đến việc làm kinh tế cho gia đình, thiếu sự quan tâm giáo dục toàn diện
21


dẫn đến tình trạng trẻ em bỏ học, làm ảnh hưởng đến mục tiêu nâng cao chất
lượng dân số và phát triển nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
- Tình trạng suy thoái về đạo đức, tha hóa trong lối sống như chạy theo
đồng tiền, ảnh hưởng bởi tệ nạn xã hội, lối sống thực dụng, đề cao tự do cá nhân
dẫn đến gia đình tan vỡ, tác động tiêu cực đến xã hội. Đó chính là những thách
thức to lớn trong việc xây dựng gia đình.
• Nguyên nhân của những hạn chế, khiếm khuyết.
+ Nguyên nhân chủ quan:
- Mặc dù công tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng,
với sự tham gia của cả hệ thống chính trị của xã nhưng việc triển khai thực hiện
có lúc, có nơi còn thụ động, hình thức, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các
bộ phận; thiếu sự đôn đốc, kiểm tra.
- Việc tổng kết phong trào qua từng năm được tiến hành thường xuyên tuy
nhiên, hiệu quả không cao, những giải pháp đưa ra chưa sát với thực tế.
- Cán bộ làm công tác văn hóa chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu là cán
bộ kiêm nhiệm; đời sống còn nhiều khó khăn, phụ cấp ít không đáp ứng được
yêu cầu công việc...
- Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế dẫn đến chưa làm cho nhân
dân thấy được vai trò, vị trí trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn
hóa...do vậy, chưa tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã, chưa thấy được
trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình văn hóa.
- Sự eo hẹp về ngân sách dẫn đến một số hoạt động văn hóa bị lãng quên.
Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thường dàn trải và lãng phí, các hoạt động văn hóa
ít được quan tâm đến hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Đội ngũ cán bộ văn
hóa trở nên bị động.

22


- Khoảng cách trong hưởng thụ văn hóa giữa các đối tượng ngày càng
tăng. Nhân dân là đối tượng thụ động trong hưởng thụ văn hóa, không phát huy
được khả năng sáng tạo trong hoạt động văn hóa.
+ Nguyên nhân khách quan:
- Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập quốc tế
tạo nhiều cơ hội và điều kiện, đồng thời cũng đặt gia đình và công tác gia đình
trước nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực
dụng tác động mạnh tới các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh.
Sự phân hoá giàu nghèo sẽ tiếp tục tác động vào số đông các gia đình.
- Đời sống của nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn; lạm phát kéo
dài, thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh… thường xuyên xảy ra đã tác
động không nhỏ đến việc sản xuất của người dân, đến việc thực hiện các chức
năng của gia đình, đặc biệt là chức năng kinh tế.
3.3. Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Viên An huyện Ứng Hòa- Hà
Nội.
3.3.1. Phương hướng mục tiêu.
- Xây dựng khu dân cư văn hoá: Để phong trào đạt được kết quả tốt thì
cần phải xem xét vai trò quan trọng của từng gia đình trong sự đóng góp chung.
Do đó, xây dựng văn hoá sẽ là cái nền, là nội dung cốt lõi trong cuộc vận
động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cuộc sống mới ở khu dân
cư. Ngược lại, cuộc sống mới ở khu dân cư chính là môi trường lành mạnh tác
động đến việc xây dựng đời sống văn hoá. Trong năm, việc tập trung xây dựng
khu dân cư văn hoá có nhiều cố gắng.
- Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa gia đình là một trong những nhân tố
quan trọng quyết định sự thành công của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; sự thành công của công tác xây dựng văn hóa chính là yếu tố quan
trọng thúc đẩy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát
23


triển. Việc xây dựng gia đình văn hóa là trách nhiệm của mỗi gia đình, của
tòan xã hội, các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể mà trực tiếp là Ban chỉ đạo
các cấp.
- Tập trung chỉ đạo và kiểm tra, củng cố nâng cao chất lượng gia đình
văn hóa. Đây là một trong những công tác trọng tâm; thường xuyên, lâu dài, vì
vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể
và các thôn
trong xã để chỉ đạo toàn diện đạt hiêu quả. Thường xuyên kiểm tra, thu
hồi danh hiệu Gia đình văn hóa nếu vi phạm các tiêu chí quy định. Đẩy mạnh
công tác tuyên
truyền, triển khai tích cực chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất
nước và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ chính trị đẩy mạnh chính sách dân số kế
hoạch hóa gia đình; triển khai chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trên địa
bàn xã. Việc họp mặt biểu dương, khen thưởng cần gắn kết với các hoạt động
văn hóa văn nghệ phong phú tại địa phương.
- Ngoài việc vận động xây dựng gia đình văn hóa, Ban chỉ đạo các cấp
cần quan tâm đến việc xây dựng thôn văn hóa phải được công nhận đúng thực
chất. Đồng thời, cần quan tâm đến việc cấp giấy công nhận kịp thời đối với
những gia đình, những thôn đã đạt danh hiệu thôn văn hóa, tiếp tục cuộc vận
động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; làm cho mỗi người, mỗi
gia đình và các ngành các cấp nhận thức được việc xây dựng đời sống văn hóa
không chỉ đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần, mà đó là việc thể hiện trách
nhiệm công dân trong xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống, ý thức chấp hành
luật pháp; tập trung phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; xây
dựng tình tương thân thân thương ái trong cộng đồng; phát huy tinh thần tự
quản của từng gia đình, thôn xóm để đảm bảo an ninh trật tự và phònh chống tệ
nạn xã hội.

24


3.3.2. Những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng
gia đình văn hoá ở xãViên An huyện Ứng Hòa- Hà Nội
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình văn hóa ở xã Viên
An trong giai đoạn hiện nay, cần hướng vào những giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất: Xây dựng gia đình văn hoá trong xã phải gắn liền với kế
hoạch xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trong xã. Các
tổ chức trong hệ thống chính trị của xã cần phải tuyên truyền, phổ biến cho
các tầng lớp nhân dân trong xã thấy rằng: xây dựng gia đình văn hoá phải gắn
liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong xã. Đồng thời cần
chỉ ra cho nhân dân trong xã thấy được tầm quan trọng của mỗi gia đình trong
nền kinh tế nhiều thành phần như hiện nay. “Mỗi gia đình trở thành một đơn vị
kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần”. Tạo điều kiện cho các gia đình
trong xã phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng.
Thứ hai: Nâng cao nhận thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa cho
tầng lớp nhân dân trong xã. Để cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minhgia đình văn hóa ngày càng được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng thì
Ban lãnh đạo xã Tân Hòa cần phải từng bước nâng cao nhận thức về xây dựng
gia đình văn hóa đối với các tầng lớp nhân dân trong địa bàn xã. Giúp đỡ, tạo
điều kiện để các gia đình trong xã thực hiện tốt các chức năng của gia đình như:
Chức năng kinh tế, chức năng thõa mãn nhu cầu tâm sinh lý, chức năng giáo
dục, chức năng tái sản xuất...
Thứ ba: Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia
đình trong xã. Cần có những chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo cho mỗi người dân trong xã có được một
cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, những chính sách đó là:
- Thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho mỗi gia đình phát
triển kinh tế: Cho nhân dân vay vốn với lãi suất thấp, điều kiện dễ dàng, thời
gian hợp lý cho việc đầu tư sản xuất nông nghiệp của nông dân nhằm tạo điều
kiện và khuyến khích cho các gia đình trong việc phát triển kinh tế, vươn lên
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×