Tải bản đầy đủ

XỬ LÍ KĨ THUẬT BIG 2 BIG FRENCH GUI TRAM

0


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1. Tháo panô ngăn mát
Bước 2. Tháo và thay thế damper
Bước 3. Tháo và dán băng keo panel quạt ngăn đông
Bước 4. Dán băng keo đường gió hồi ngăn lạnh
Bước 5. Lắp lại panô ngăn mát mới để hoàn tất

1


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 1. THÁO PANÔ NGĂN MÁT

Vít

2PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER
Tháo nắp đậy damper
Vị trí tháo

3


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER

Tháo xốp che damper

Tháo damper

4


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER

Tháo jack damper cũ và gắn vào damper mới
Giữ chặt damper và kéo dây theo hướng mũi tên
Đồng thời nâng dây lên phía trên kéo nó ra.

5


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER

Tháo panel ngăn đông để luồn dây điện trở damper

Dùng vít dẹp đẩy 2 ngàm lên đồng thời dùng tay kéo panel ra

6


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ


BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER
Luồn dây mồi

Buộc dây điện trở vào dây mồi kéo lên

Luồn dây mồi xuống vị trí cửa gió ngăn mát

Buộc dây điện trở vào dây mồi để kéo lên

7


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER

B1. Góc đi dây

B2. Tháo rắc cắm điện trở

B4.Cố định bằng băng keo nhôm

B3. Kết nối rắc cắm điện trở damper với 8
rắc cắm điện trở sưởi


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER
Đấu nối dây điện trở vào dây điện trở sưởi

9


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 2. THÁO VÀ THAY THẾ DAMPER
Lắp nắp đậy damper

Lắp xốp + nắp đậy mới

10


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 3. THÁO VÀ DÁN BĂNG KEO PANÔ NGĂN ĐÔNG
Lột toàn bộ miếng dán xốp cũ
(màu đen)

Dán miếng dán xốp
(màu trắng)

MIẾNG DÁN 3
MIẾNG DÁN 2
MIẾNG DÁN 1

 MIẾNG DÁN 1
 MIẾNG DÁN 2
 MIẾNG DÁN 3

11


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 3. THÁO VÀ DÁN BĂNG KEO PANO NGĂN ĐÔNG
Lột toàn bộ miếng dán xốp cũ
(màu đen)

Sau khi dán xốp trắng dán lại toàn bộ xốp đen như ban đầu
12


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 4. DÁN BĂNG KEO ĐƯỜNG GIÓ HỒI NGĂN LẠNH

Dùng vít dẹp bẩy 4 ngàm phía trước

Lấy tấm chụp đèn ra

13


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 4. DÁN BĂNG KEO ĐƯỜNG GIÓ HỒI NGĂN LẠNH

Hình ảnh họng gió

B3: Hình ảnh khi dán xong

B1: Miếng keo nhôm

B2: Dán băng keo
14


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
BƯỚC 5. LẮP LẠI PANÔ NGĂN MÁT ĐỂ HOÀN TẤT

- Gắn panô ngăn mát mới vào
- Dán nhãn sơ đồ mạch điện mới
- Hoàn tất quá trình rework

15
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×