Tải bản đầy đủ

Phát triển plug in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐỖ THỊ KIM LINH

1556100037

PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO
PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN

Tp. Hồ Chí Minh, 2018


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐỖ THỊ KIM LINH

1556100037


PHÁT TRIỂN PLUG-IN TRONG WORDPRESS CHO
PHÉP CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Chuyên ngành: Quản Trị Thông Tin

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGÀNH QUẢN TRỊ THÔNG TIN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

NGUYỄN TẤN CÔNG

Tp. Hồ Chí Minh, 2018


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Khóa luận đáp ứng yêu cầu của đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành
quản trị thông tin học.
Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2018
Giáo viên hướng dẫn


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Khóa luận đáp ứng yêu cầu của đề tài NCKH cấp trường chuyên ngành
quản trị thông tin học.
Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2018
Giáo viên phản biện


LỜI CÁM ƠN
Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Thư Viện – Thông Tin Học, trường Đại
Học Khoa Học Xã Hội Và Nhận Văn Tp. HCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em
thực hiện đề tài này. Bên cạnh đó, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, củng cố kiến thức chuyên môn cho
chúng em.
Đặt biệt, chúng em xin cảm ơn người hướng dẫn trực tiếp: Thầy Nguyễn Tấn
Công.Với sự chỉ bảo tận tình và kiên nhẫn của Thầy đã giúp đỡ chúng em hoàn
thành đề tài NCKH và có thêm nhiều hiểu biết bổ ích trong quá trình nghiên cứu và
học tập.
Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã ủng hộ, động viên và
chia sẻ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Chúng em đã cố gắng hoàn thành đề tài NCKH trong khả năng cho phép,
nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự thông cảm và
tận tình chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
Sinh viên thực hiện
Đỗ Thị Kim Linh


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Tên Đề Tài: Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên
mạng xã hội.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Tấn Công
Thời gian thực hiện: từ ngày 12/06/2017 đến ngày 01/4/2018.
Sinh viên thực hiện:
Đỗ Thị Kim Linh (1556100037)
Loại đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống, chọn giải pháp và xây dựng ứng dụng.

Nội Dung Đề Tài:
– Tìm hiểu mô hình thương mại diện tử
– Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress và các phân hệ của Wordpress
– Triển khai xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên mô hình thương mại
điện tử dựa trên mã nguồn mở Wordpress
– Chỉ dừng lại ở phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết
trên mạng xã hội, không phát triển rộng hơn
Kế Hoạch Thực Hiện:
STT

Nội dung

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc

1

Xác định đề tài

28/05/2017

01/06/2017

2

Tra cứu các tài liệu cần thiết

02/06/2017

25/07/2017

3

Xây dựng đề cương

26/07/2017

03/08/2017

4

Lập kế hoạch nghiên cứu

04/08/2017

25/09/2017

5

Thu thập và xử lý thông tin

26/09/2017

26/11/2017

6

27/11/2017

05/12/2017

7

Cài đặt nền tảng website trên
localhost, thiết lập các chức năng
website
Xây dựng website

06/12/2017

25/01/2018

8

Cài đặt, thiết lập giỏ hàng

26/01/2018

24/02/2018


9

Viết báo cáo đồ án
Xác nhận của GVHD

25/02/2018

15/03/2018

Ngày 15 tháng 04 năm2018
Sinh Viên Thực hiện

Nguyễn Tấn Công

Đỗ Thị Kim Linh


MỤC LỤC


BẢNG MÔ TẢ CÁC THUẬT NGỮ
STT

Thuật ngữ tiếng Anh

Thuật ngữ tiếng Việt

1

Server

Máy chủ

2

Client

Máy khách

3

Plug-in

Mô-dun chức năng tích hợp mở rộng

4

Social Networking

Mạng xạ hội

5

Online Marketing

Quảng bá trực tuyến

6

E-Commerce

Thương mại điện tử

7

Database (DB)

Cơ sở dự liệu (CSDL)

8

Content Management System (CMS)

Hệ quản trị nội dung trang web

9

Administrator (Admin)

Người quản trị hệ thống

10

Theme

Giao diện trang web


DANH MỤC CÁC HÌNH


ANH MỤC CÁC BẢNG


TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Báo cáo đề tài trình bày những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu được và thực
hiện xây dựng website thương mại điện tử Đầm đẹp trên nền tảng Wordpress. Các
bước thực hiện bao gồm: Thực hiện khảo sát đặc tả yêu cầu để nắm rõ các yêu cầu
về mô hình xây dựng website Đầm đẹp cũng như các diễn giải chi tiết để phân tích
làm rõ vấn đề cần nghiên cứu và thực hiện, sau đó tìm hiểu về Wordpress. Dựa trên
kết quả phân tích và hiểu biết sau khi tìm hiểu Wordpress chung tôi tiến hành xây
dựng và chương 5 là kết quả của chúng tôi đã thực hiện xây dưng website
thienthanh.org chạy trên môi trường localhost và host.
Luận văn bao gồm 6 chương, nội dung chính từng chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan
Chương 1 trình bày những vấn đề tổng quan về đồ án xây dựng website thương
mại điện tử trên nền tảng Wordpress như: lý do chọn đề tài, phạm vi - chức năng –
đối tượng của đề tại, ý nghĩa thực tiễn và nội dung tổng quát từng chương.
Chương 2: Khảo sát và đặc tả hệ thống
Chương 2 với những nội dụng giới thiệu về website thương mại thương mại
điện tử thienthanh.org với các yêu cầu được dặc tả tổng quát đến chi tiết. Hệ thống
website được phân chia thành 4 phân hệ chính, với các yêu cầu và chức năng khác
năng khác nhau đảm bảo hoạt động website diễn ra tối ưu.
Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
Từ những vấn đề được trình bày rõ ràng ở chương 1 và chương 2, chương 3
diễn giải các yêu cầu được đặc tả thành các lược đồ cụ thể và diễn giải chi tiết ý
nghĩa của các hoạt động diễn ra trong hệ thống website. Phần này gồm các sơ đồ:
usecase, lược đồ tuần tự, lược đồ trạng thái, lược đồ lớp.
Chương 4: Nền tảng lý thuyết và kỹ thuật áp dụng
Nội dung này chúng tôi trình bày các phương pháp cũng như kỹ thuật chúng
tôi đề xuất cho việc xây dựng hệ thống: nền tảng Wordpress, các bước xây dựng
website, các hoạt động trên trang quản trị và sử dụng website đã xây dựng
Chương 5: Kết quả thực nghiệm
Với những nội dung chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện, chương
này chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm website thienthanh.org bao gồm các
nội dung: hướng dẫn cài đặt đồ án, các kết quả đạt được và kết luận.
Chương 6: Kết luận và kiến nghị
Chương này trình bày về các kết quả đạt được của hệ thống đề xuất, những mặt
hạn chế còn gặp phải và hướng phát triển của đề tài trong tương lai.


Chương 1
Giới thiệu tổng quanNội dung chương này trình
bày sơ lược nhu cầu giải
quyết vấn đề xây dựng website
thương mại điện tử trên nền
tảng Wordpress . Đồng thời,
trình bày về lý do chọn đề tài,
phạm vi - chức năng – đối
tượng của đề tại, ý nghĩa thực
tiễn và nội dung tổng quát
từng chương.

1.1. Xu hướng quảng bá thông tin trên mạng xã hội
Website - Sản phẩm của hoạt động trí tuệ nhân tạo, mang đến những trải nghiệm
thú vị cho người dùng trong quá trình tương tác với nguồn tài nguyên vô tận từ
internet. Website đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh doanh, giáo
dục, văn hóa, giải trí, … với nhiều mục đích, nhiệm vụ, chức năng khác nhau nắm
giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội thông tin. Hiện nay những
website được xây dựng với mục đích mua – bán, giới thiệu, trưng bày sản phẩm…
trong hoạt động kinh doanh của thị trường thương mại điện ngày càng nhiều và có
xu hướng tăng đã đáp ứng một lượng không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu mua
sắm và lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
Trong những năm vừa qua, thị trường thương mại điện tử và nhu cầu thông tin
ngày càng phát triển. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp thành đạt đều trang bị cho mình một
hay nhiều website thương mại điện tử, thông tin để quảng bá, phát triển doanh thu
hằng năm. Website có vai trò rất quan trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh

13


nghiệp. Tính đến nay, một số Start up thương mại điện tử hàng đầu thế giới có thể
kể đến như:


Coca-cola-france.fr: Coca-cola là website cung cấp thông tin có
được đông đảo người dùng tin cậy và sử dụng để cập nhật cũng như chia sẻ
những thông tin liên quan đến thức uống mới của Coca-cola cũng như đánh
giá về các thức uống đó.Edition.cnn.com: CNN là trang web chuyên kênh truyền hình tin tức,
CNN luôn cập nhật tới khán giả những bản tin kịp thời và nóng hổi nhất.
Website này nhằm phục vụ cho khoảng 24 trạm phóng viên thường trú ở
nước ngoài và 9 trạm phóng viên thường trú ở trong nước luôn luôn kịp thời
cập nhật thông tin, vì thế website CNN được xem là một trong những
website tin tức có độ uy tín hàng đầu trong làng truyền thông thế giới.Bbcamerica.com: BCC America là một website tin tức giải trí bao
gồm những nội dung: lịch sử tự nhiên, phim ảnh, khoa học viễn tưởng và
phim truyền hình. Rất nhiều nội dung trên trang web chủ yếu là về chương
trình truyền hình gồm nhiều thể loại khác nhau. Ngoài ra, thông tin trong
website có độ bao phủ rất lớn, có rất nhiều nội dung video dưới nhiều hình
thức từ blog, chương trình truyền hình cho đến các kiến thức về kinh doanh
giải trí.

Trong cộng đồng thương mại điện tử trực tuyến, họ thường sử dụng một số giải
pháp có sẵn để xây dựng các ứng dụng web nhanh tích hợp thương mại điện tử, và
Wordpress là một trong nhưng phần mềm rất được ưa chuộng trong lĩnh vực này.
Wordpress CMS là một phần mềm nguồn mở (Open Source Software) được viết
bằng ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản
trị cơ sở dữ liệu MySQL. Wordpress được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/5/2003
bởi tác giả Matt Mullenweg và Mike Little. Hiện nay Wordpress được sở hữu và
phát triển bởi công ty Automattic có trụ sở tại San Francisco, California thuộc hợp
chủng quốc Hoa Kỳ. Năm 2015, Wordpress đã được xem như là một hệ quản trị nội
14


dung (CMS – Content Management System) vượt trội để hỗ trợ người dùng tạo ra
nhiều thể loại website khác nhau như blog các nhân, website tin tức/tạp chí, giới
thiệu doanh nghiệp, bán hàng – thương mại điện tử, thậm chí với các loại
website có độ phức tạp cao như đặt phòng khách sạn, thuê xe, dự án bất động sản,
ngân hàng thanh toán…

Hình 1.1 – Logo Wordpress.
Theo như đánh giá của cộng đồng mã nguồn mở, Wordpress là ứng cử viên hàng
đầu được lựa chọn trong danh sách các CMS để xây dựng các ứng dụng web liên
quan đến quản trị nội dung Web cũng như việc tích hợp thương mai điện tử. Và sau
đây là một số ưu điểm vượt trội của Wordpress CMS: Dễ sử dụng: Giao diện trực
quan và thao tác thực hiện đơn giản; Được công đồng hỗ trợ đông đảo: CMS phổ
biến khắp thế giới và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng người sử dụng Wordpress từ
các diễn đàn, nhà phát triển… Hỗ trợ các gói giao diện; Hỗ trợ gói giao diện tính
phí và không tính phí; Giao diện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; Hỗ trợ customize
(tính phí); Thay đổi diện mạo website dễ dàng; Hỗ trợ các plugin cần thiết cho
website, dễ dàng cài đặt và sử dụng các plugin này; Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác
nhau trên toàn thế giới và đặc biệt có hổ trợ ngôn ngữ tiếng Việt; Tối ưu hóa SEO
cho website dễ dàng.
15


Với những ý nghĩa thực tiễn của thương mại điện tử và ưu điểm mạnh mẽ trên
của Wordpress thì nhóm em đã quyết định chọn đề tài “Phát triển plug-in trong
wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội”. Sử dụng nền tảng Wordpress
để xây dựng website thương mại điện tử với các tính năng sẵn có và phát triển plugin đáp ứng yêu cầu về hoạt động Content Marketing .

1.2. Mục tiêu và nội dung đề tài
Phát triển plug-in trong wordpress cho phép chia sẻ bài viết trên mạng xã hội
đảm bảo hai yêu cầu: đơn giản và hiệu quả.
Website tập trung vào tùy chỉnh, thiết kế và vận hành hiệu quả các chức năng
plug-in của Wordpress để chia sẻ bài viết trên mạng xã hội.

1.3. Phạm vi, chức năng, đối tượng của đề tài
Website thương mại điện tử bán hàng Đầm đẹp dựa trên nền tảng Wordpress
CMS thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng hóa. Để đáp ứng cho việc phát triển
Wordpress CMS thì hệ thống phải đáp ứng đủ một số phần mềm nền tảng và sau
đây là danh sách các phần mềm nền tảng:
− Apache Webserver: là chương trình máy chủ http chạy trên các hệ điều
hành: Unix, Microsoft Windows, Novell Netware,… Apache là một phần
miền tự do và miễn phí.
− PHP: là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng để phát triển các ứng
dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở được sử dụng cho nhiều dụ án web và
được dử dụng phổ biến trên khắp thế giới.
− Hệ quản trị CSDL MySQL: là hệ quản trị tư do nguồn mở phổ biến trên
khắp thế giới, được các nhà phát triển sử dụng trong việc phát triển các ứng
dụng và tin dùng. Với các đặc điểm như: tốc độ cao, ổn định, dễ sử dụng,
hoat động linh hoạt trên nhiều hệ điều hành.
− Mã nguồn Wordpress: Wordpress sử dụng mã nguồn mở PHP và cơ sở dữ
liệu mySql. Wordpress giúp cho việc xây dụng website trở nên dễ dàng hơn,
để download mã nguồn mở Wrodpress truy cập tại Wordpress.org
− Sublime Text 3, NotePad++: là môi trường biên tập và chỉnh sửa mã nguồn
tiện dụng cho việc chỉnh sửa các đoạn code và update nội dung nhanh chóng,
hiệu quả.
16


Tuy nhiên, đễ tiện lợp cho việc cài đặt, chúng ta có thể sử dụng để thiết lập môi
trường thực thi Wordpress. Xampp gói phần mềm tích hợp hỗ trợ sẵn Apacher
Webserver, PHP và MySQL. Ngoài ra do Wordpress xây dựng trên nền tảng ngôn
ngữ PHP và sử dụng HTML là ngôn ngữ giao diện web, do đó để có thể tùy biến
cao Wordpress chúng ta phải đáp ứng một số ngôn ngữ như: PHP, HTML,
JavaScript, XML, CSS.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
− Giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm
và doanh nghiệp.
− Cho phép người dùng có thể đặt hàng thông qua giỏ hàng và thanh toán trực
tuyến nhanh chóng. Đáp ứng yêu cầu của một Website thương mại điện tử.
− Website đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả: giao diện trực quan - thân thiện
với người dùng, dễ dàng quản lý, truy cập dễ dàng…

17


Chương 2
Khảo sát và đặc tả hệ thống

Nội

dung của phần này sẽ

trình bày tổng quan và chi tiết
yêu cầu của hệ thống website
Đầm đẹp. Hệ thống website
được phân chia thành 4 phân
hệ chính, với các yêu cầu và
chức năng khác năng khác
nhau đảm bảo hoạt động
website diễn ra tối ưu.

2.1. Giới thiệu về dự án
Đầm đẹp là cửa hàng chuyên cung cấp các mẫu mã đầm váy mới và đẹp nhất
trên thị trường, sang trọng và lộng lẫy. Khách hàng của Đầm đẹp là các cửa hàng
nhỏ hơn hoặc đại đa số là các bạn trẻ nữ. Họ là đối tượng tiềm năng tăng doanh số
cho cửa hàng. Bên cạnh đó, Đầm đẹp muốn các bạn nữ luôn đẹp và thoải mái nhất.
Đầm đẹp mong muốn tạo điều kiện mua sắm thuận tiện cho khách hàng ở mọi lúc
mọi nơi bằng việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng kênh bán hàng trong khu vực
TP.HCM và các tỉnh thành.
Website Đầm đẹp được xây dựng nhằm thực hiện các hoạt động giới thiệu các
sản phẩm. Hệ thống website đảm bảo thực hiện các giao dịch mua bán 24/24, tương
tác trên mọi thiết bị: laptop, tablet, smartphone đáp ứng kịp thời các yêu cầu mua
sắm và trải nghiệm của khách hàng. Đầm đẹp ngoài việc cung cấp các loại đầm váy
còn cập nhật các xu hướng, mẫu mã mới nhất và các bài viết chia sẻ kinh nghiệm
mua sắm, chọn lựa của các ngôi sao thời trang hàng đầu.
Đầm đẹp xây dựng trên nền tảng Wordpress CMS và hoạt động theo mô hình
C2C của hệ thống website thương mại điện tử. Để đảm bảo hoạt động giao dịch
18


được diễn ra thuận lợi, khách hàng được cấp tài khoản thành viên khi đăng ký thành
viên và thực hiện giao dịch.

Hình 2.2 – Dự án website dầm đẹp.

2.2. Mô hình dự án xây dựng website Đầm đẹp trên nền tảng Wordpress CMS

Hình 2.3 – Mô hình hoạt động của hệ thống.
Mô hình hoạt động của hệ thống bao gồm:
− Client: máy khách. Khách hàng sử dụng máy khách để truy cập vào website
để mua hàng và thực hiện các giao dịch
19


− Website Đầm đẹp: Website Đầm đẹp ngoài cung cấp và giới thiệu các sản
phẩm đầm váy còn tư vấn mặc đẹp, cập nhật xu hướng thời trang trong tuần
của các model.
− Buyer information: Thông tin khách hàng. Khách hàng đăng ký thông tin
trở thành thành viên của hệ thống website để hỗ trợ đặt hàng và thanh toán
các sản phẩm của Đầm đẹp.
− Online store: nơi chứa các thông tin về hàng hóa, sản phẩm khách hàng đã
chọn và muốn mua
− Payment gate: cung cấp hai hình thức thanh toán: Online (thanh toán trực
tuyến trên hệ thống website); Offline (thanh toán qua đường bưu điện hoặc
shipper).

2.3. Đặc tả chi tiết đề tài
2.3.1. Các thành phần và hoạt động trong hệ thống website Đầm đẹp
− Sever: Máy chủ đặt tại một khu vực trong một quốc gia. Server là nơi để
quản lý toàn bộ hệ thống website tại khu vực đó. Server có tên, mô tả, địa chỉ
khu vực đặt server.
− Thông tin người dùng:
Username: chỉ được phép mang các ký tự a-z, A-Z, và số 0-9; có ít nhất 6 ký tự
hoặc số; ký tự phải đứng trước số; bắt buộc phải có.
Password: chỉ được phép mang các ký tự a-z, A-Z, và số 0-9; có ít nhất 5 ký tự hoặc
số; bắt buộc phải có.
Số điện thoại di động liên lạc (thông tin quan trọng để xác định người dùng).
Địa chỉ hiện tại (thông tin quan trọng để xác định người dùng).
Email: kiểm tra hợp lệ.
Ngày tháng năm sinh: điền dưới dạng số.
Giới tính: Nam hoặc nữ.
Loại người dùng (xác định các chương trình ưu đãi, khuyến mãi kèm theo).
− Thông tin sản phẩm:
Hình ảnh: hình ảnh sản phẩm
Tên sản phẩm: tên sản phẩm
Mô tả ngắn gọn: mô tả ngắn gọn
Mô tả chi tiết: mô tả chi tiết
Xuất xứ: xuất xứ của sản phẩm
Giá: giá gốc của sản phẩm
20


• Thông tin khuyến mãi: giá hoặc ưu đãi khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm
2.3.2. Phân hệ người dùng hệ thông
2.3.2.1. Phân hệ Manager
Đóng vai trò như một người cộng tác viên, biên tập nội dung và xử lý các nội
dung được Admin Super cấp quyền:
− Quản trị tin tức/bài đăng: thực hiện các thao tác: cập nhật tin mới; quản lý
bài/tin (thêm – xóa – sửa – tìm kiếm); upload
− Tìm kiếm: tìm kiếm thông tin bài viết (sử dụng từ khóa)
− Quản lý user: thêm – xóa –sửa – tìm kiếm
− Quản lý hàng hóa: tương tự quản trị tin tức/bài đăng
− Quản lý giao dịch: xử lý các phiên giao dịch, bao gồm các hoạt động hàng
hóa, check đơn hàng, báo các các hoạt động hàng hóa.
2.3.2.2. Phân hệ Admin super
Người quản trị cấp cao của toàn hệ thống website, có toàn quyền trong hệ thống
website: thêm – xoá- sửa – quản trị, cũng như xử lý các hoạt động liên quan đến
hoạt động của toàn bộ hệ thống:
− Thêm quyền – xóa quyền – sửa quyền của các manager.
− Quản trị tin tức/bài đăng: thực hiện các thao tác: cập nhật tin mới; quản lý
bài/tin (thêm – xóa – sửa – tìm kiếm); upload.
− Tìm kiếm: tìm kiếm thông tin bài viết (sử dụng từ khóa).
− Quản lý user: thêm – xóa –sửa – tìm kiếm.
− Quản lý hàng hóa: tương tự quản trị tin tức/bài đăng.
− Quản lý giao dịch: xử lý các phiên giao dịch, bao gồm các hoạt động hàng
hóa, check đơn hàng, báo các các hoạt động hàng hóa.
2.3.2.3. Phân hệ khách hàng
Khách hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của trang
web. Khách hàng có những quyền này trong hệ thống website: xem sản phẩm, nội
dung trang web, đăng kí thành viên, đặt mua sản phẩm, đánh giá, bình luận và góp ý
về sản phẩm, thái độ của nhân viên cửa hàng.
-

Xem sản phẩm, nội dung trang web : Khi khách hàng có nhu cầu mua sắm tại
Đầm đẹp, khách hàng có quyền xem các sản phẩm từ trang chủ, danh mục

21


của trang web. Ngoài ra khách hàng còn được tư vấn cách mặc đẹp và tham
-

khảo cách mặc từ các bài báo của các ngôi sao thời trang hàng đầu.
Đăng kí thành viên, đặt mua sản phẩm : Khi khách hàng chắc chắn muốn là
thành viên của cửa hàng muốn nhận những thông báo giảm giá từ cửa hàng

-

và mua hàng sẽ được quyền đăng kí là thành viên của cửa hàng.
Đánh giá, bình luận và góp ý về sản phẩm, thái độ của nhân viên cửa hàng :
Trong quá trình mua hàng, khách hàng có quyền đánh giá, bình luận hay
khiếu nại, nhận xét về sản phẩm, thái độ của nhân viên để cửa hàng khắc
phục ưu, nhược điểm.
2.3.3. Phân hệ chức năng của hệ thống
2.3.3.1. Xem hàng hóa

Xem thông tin về hàng hóa (hình ảnh, tên hàng hóa, giá, mô tả chi tiết, mô tả
ngắn gọn, xuất xứ, khuyến mãi (khuyến mãi, tình trạng hàng hóa). Người dùng nhấp
vào hình ảnh hoặc mã sản phẩm hoặc thông tin liên kết để xem chi tiết sản phẩm,
các thông tin về: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, kiểu/loại, giá, mô tả
(ngắn/chi tiết), ưu đãi kèm theo,…
2.3.3.2. Tìm kiếm thông tin sản phẩm
Tìm kiếm theo mã hàng hóa, giá tiền, từ khóa hoặc tags…


− Yêu cầu đầu vào:
Một ô text để điền từ khóa (text dạng số/ký tự/từ/cụm từ…)
Một nút “tìm kiếm”
− Yêu cầu xử lý và thông báo:
Người dùng điền nội dung cần tìm kiếm vào ô text và nhấn nút “tìm kiếm”
Nếu nội dung yêu cầu tìm kiếm phù hợp với dữ liệu được lưu trữ trong csdl của hệ
thống website sẽ hiển thị nội dung.
Nếu nội dung yêu cầu tìm kiếm không có trong csdl của hệ thống website sẽ hiển
thị thông báo “không tìm thấy nội dung theo yêu cầu” hoặc quay về trang chủ
website.
2.3.3.3. Đặt hàng:

22


người dùng nhấp vào nút “mua ngay” trên trang hiển thị sản phẩm để đặt mua
sản phẩm. Sản phẩm được chọn sẽ lưu vào trang giỏ hàng của khách với các thông
tin sau:
− Số lượng sản phẩm:
− Giá: giá này là tạm tính, sẽ tiếp tục tính thêm khi khách hàng chọn mua sản
phẩm kế tiếp
− Hình ảnh sản phẩm đã chọn
− Tên sản phẩm đã chọn
− Giá gốc và giá ưu đãi
− Nút “đặt hàng”: khách hàng chỉ mua một sản phẩm đã chọn hoặc muốn kết
thúc việc lựa chọn và mua sắm
− Liên kết “tiếp tục mua sắm” để dẫn khách hàng quay về trang hiển thị sản
phẩm và tiếp tục lựa chọn sản phẩm khác
2.3.3.4. Thanh toán/kiểm tra đơn hàng:


− Khi khách hàng nhấp vào nút “đặt hàng” sẽ chuyển đến trang thực hiện thanh
toán. Tại đây, khách hàng lựa chọn hai tùy chọn: “Đặt hàng mà không cần
đăng ký” hoặc “Tôi đã có tài khoản tại thienthanh.org”
Nếu “Đặt hàng mà không cần đăng ký”: Khách hàng điền thông tin vào ô email và
chọn “tiếp tục” để thực hiện thanh toán.
Nếu khách hàng đã có tài khoản thì nhấp chọn: “Tôi đã có tài khoản tại Đầm đẹp”
và chọn “tiếp tục” để thực hiện thanh toán.
Nếu không, khách hàng có thể đăng ký cho mình một tài khoản để trở thành viên
của hệ thống website và tiếp tục thực hiện các giao dịch
− Chuyển đến phần thông tin giao hàng: khách hàng điền thông tin vào form
với các nội dung sau:
Tên (hoặc họ tên) người nhận
Địa chỉ: yêu cầu điền chính xác: số phòng hoặc số tầng, số nhà, đường, phường,
quận, thành phố, tỉnh
Số điện thoại người nhận
Thông tin giao hàng khác: ngoài địa chỉ chính thức, khách hàng có thể cung cấp
một địa chỉ giao nhận khác để nhận hàng.
− Kiểm tra thông tin giao dịch: Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đã cung
cấp và nhấn nút “thanh toán” để kết thúc giao dịch.
2.3.3.5. Xem thông tin tài khoản:
− Xem thông tin về tài khoản thành viên, hiện trạng tài khoản, các thông tin về
đơn hàng.
23

− Xem các hàng hóa đã chọn, áp dụng mã khuyến mãi, mã khách hàng thành
viên có ưu đãi.
− Sau khi thành viên đăng nhập có thể vào trang profile của mình để theo dõi
hồ sơ cá nhân. Các thông tin hiển thị:
Hình ảnh (nếu có)
Username: tên hiển thị đã được đăng ký trước đó
Email: email đã đăng ký trước đó
Số điện thoại: số điện thoại đã đăng ký trước đó
Địa chỉ: địa chỉ giao nhận hàng hóa đã đăng ký rước đó
Sản phẩm đã chọn: hiển thị sản phẩm khách hàng đã chọn
2.3.3.6. Đăng xuất:

− Thoát khỏi hệ thống. Chức năng này giúp cho người dùng (không dùng cho
Customer) có thể thoát khỏi quyền thành viên của hệ thống.
• Yêu cầu đầu vào: Không được có nút đăng nhập, Người dùng lựa chọn nút “Đăng
xuất” trên trình thực đơn về thông tin tài khoản.
• Yêu cầu xử lý: Sau khi nhấn nút đăng xuất, xóa thông tin trong session và quay về
trang chủ của Customer.
• Yêu cầu đầu ra: Thông báo “Bạn đã thóat khỏi hệ thống”. Sau đó chờ 3 giây rồi trở
về trang chủ của Customer.

2.4. Đặc tính kỹ thuật thiết kế và lập trình
Mô tả
Thiết kế đồ họa (hình ảnh được sử
dụng cho hệ thống website)

Công cụ
Photoshop, AI

Nền tảng

Wordpress CMS

Ngôn ngữ lập trình

Html, php, jquery, ajax

CSDL

mySQL

Công cụ hỗ trợ

Xampp

Giao diện (layout)

Widesreen (1024 x 758)

Trình duyệt (browser)

Website tương thích với
tất cả trình duyệt

Bảng 2.1 – Những công cụ sử dụng để phát triển Wordpress

24


2.5. Kết luận
Kết quả chương 2 là có được những yêu cầu được đặc tả tổng quát đến chi tiết.
Mô hình hóa thể hiện cơ bản cách thức vận hành của hệ thống website. Nội dung
chương này trình bày rõ ràng và phân chia thành 4 phân hệ chính: customer, user,
admin supe và manager, với các yêu cầu và chức năng khác năng khác nhau đảm
bảo hoạt động website diễn ra tối ưu. Các yêu cầu được thể chi tiết trong từng phân
hệ. Ngoài ra, chúng tôi còn trình bày các đặc tính về kỹ thuật thiết kế và lập trình
đối với Đầm đẹp.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x