Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra tuyển sinh lớp 6 môn Văn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP……………

ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH LỚP 6
MÔN : TIẾNG VIỆT

Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)
I.LUYỆN TỪ VÀ CÂU: (5 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Gạch dưới những từ cùng âm khác nghĩa trong những câu sau :
-Bình đá phải hòn đá to.
-Xe chở đường chạy trên đường đất đỏ.
-Chiếc máy bay đang bay giữa bầu trời.
-Bé mặc áo lạnh vào đi, trời lạnh lắm.
Câu 2: (1,5 điểm)

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

a) Em hãy nêu nội dung của câu tục ngữ trên.
b) Em hãy viết thêm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự như câu trên.
Câu 3: (1,5 điểm) Có đoạn thơ sau đây :

“Những buổi sáng vầng hồng le lói chiếu
Trên non sông , làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng khắp trong giờ quốc sử”
Em hãy chọn và sắp xếp những danh từ, động từ, tính từ có trong bốn câu thơ trên vào ba cột.
Câu 4: (1,5 điểm) Dấu phẩy trong các câu sau có tác dụng gì ?
a) Bạn lớp trưởng lớp em học giỏi,chơi thể tao tốt, đánh đàn hay.
b) Ngày mai, con đường mới sẽ nối liền hai xóm vắng.
II.TẬP LÀM VĂN : (4 điểm)
Đề bài:

“Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Công ơn cha mẹ vô cùng to lớn. Em hãy tả lại người cha rất đổi kính trọng và thân yêu của
mình.
.........................................Hết............................................


Học sinh ghi tên vào đề trước khi làm bài
Họ và tên thí sinh…………………………………………………………………
báo danh :……………………………………… Phòng kiểm tra số:…………………….
Giám thị ký vào đề trước khi giao cho học sinh
Giám thị 1
Giám thị 2

SốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×