Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả ở lớp 3 dan toc khmer

Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả ở lớp 3
Ở tiểu học, chính tả là một phân môn đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu của
môn học “Tiếng Việt” là rèn luyện kĩ năng viết chính tả và kĩ năng nghe cho học sinh.
kết hợp rèn luyện một số kĩ năng sử dụng tiếng Việt và phát triển tư duy cho học sinh.
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

PHẦN I : MỞ ĐẦU....................................................................... 2
1. Lí do chọn đề tài......................................................................... 2
2. Mục đích nghiên cứu................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu............................................... 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu................................................................... 4
5. Phương pháp nghiên cứu............................................................. 4
6. Giả thuyết khoa học..................................................................... 5
PHẦN II : NỘI DUNG.................................................................. 6
Chương 1: Cơ sở lí luận................................................................... 6
1. Cơ sở tâm lí học......................................................................... 6
2. Cơ sở thực tiễn............................................................................ 6
Chương 2: Nội dung nghiên cứu....................................................... 7

1. Thực trạng của việc dạy và học.................................................... 7
2. Nguyên nhân học sinh mắc lỗi chính tả......................................... 9
3. Biện pháp giải quyết................................................................... 10
Chương 3: Kết quả nghiên cứu....................................................... 16


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................... 18
1.Bài học kinh nghiệm.................................................................... 19
2. Kết luận..................................................................................... 19
3. Kiến nghị................................................................................... 19
Tài liệu tham khảo......................................................................... 20


MỞ ĐẦU
1/ Lí do chọn đề tài:
Đảng ta đã nhận định “Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc
dân”, nền tảng có vững chắc thì toàn hệ thống mới tạo nên cấu trúc bền vững và phát
triển hài hòa
Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm hình thành cho học sinh cơ sở ban đầu cho sự phát
triển đúng đắn và lâu dài về trí tuệ, thể chất tình cảm và các kĩ năng cơ bản.
Giáo dục tiểu học tạo tiền đề cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan
trọng để đào tạo thế hệ trẻ trở thành người có ích trong giai đoạn mới.
Ở tiểu học, chính tả là một phân môn đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu của
môn học “Tiếng Việt” là rèn luyện kĩ năng viết chính tả và kĩ năng nghe cho học sinh.
kết hợp rèn luyện một số kĩ năng sử dụng tiếng Việt và phát triển tư duy cho học sinh.
Mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con
người mới. Phát triển tiếng mẹ đẻ cho học sinh trong đó có năng lực chữ viết. Dạy tốt
chính tả cho học sinh tiểu học là góp phần rèn luyện một trong bốn kĩ năng cơ bản mà
các em cần đạt tới. Đó là kĩ năng viết đúng, muốn viết đúng được câu văn, đoạn văn thì
trước hết học sinh cần viết đúng đơn vị từ .
Việc rèn luyện các quy tắc chính tả sẽ hình thnh kĩ năng viết đúng đơn vị từ của học
sinh, khi các em đã viết đúng, viết chính xác thì mới có điều kiện học tốt các môn học
khác và trên cơ sở đó, các em rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt có hiệu quả. Trong
suy nghĩ và giao tiếp đặc biệt là giao tiếp bằng ngôn ngữ viết, người xưa thường nói
“ Nét chữ nết người - Văn hay chữ tốt”. Quả thật khi viết chữ đã không tốt thì văn
không thể hay được .
Do vậy, việc nghiên cứu phương pháp để dạy tốt môn chính tả là một việc làm hết sức
cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần vào việc thực hiện mục tiêu môn
tiếng Việt ở trường tiểu học .
Chính tả được hiểu là hệ thống quy tắc về cách viết thống nhất cho các từ của một ngôn


ngữ. Nói cách khác, Chính tả là những chuẩn mực của một ngôn ngữ được thừa nhận
trong ngôn ngữ toàn dân. Mục đích của nó là làm phương tiện cho việc giao tiếp bằng
ngôn ngữ, đảm bảo cho người viết và người đọc thống nhất những điều đã viết.
Trong thực tế hiện nay, thói quen và kĩ năng viết đúng Chính tả của học sinh tiểu học
chưa tốt. Đặc biệt là đối tượng học sinh tiểu học ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa do
điều kiện học tập ở nhà trường còn hạn chế. Các em ít được rèn luyện về ngôn ngữ qua
các phương tiện sách báo .


Một trong những nguyên nhân đưa đến thực trạng học sinh sai chính tả hiện nay là do
các em đọc như thế nào viết như thế ấy.
Các em chưa nắm vững quy tắc ngữ âm của chữ quốc ngữ và ít được biết đến một số
mẹo luật chính tả cơ bản.
Riêng với giáo viên việc dạy chính tả chỉ dừng lại ở mức độ truyền đạt hết nội dung của
sách giáo khoa qua bài viết nhưng chưa chú ý đến đặc điểm ngôn ngữ vùng miền đang
ở. Hơn nữa việc nắm các lỗi chính tả cần dạy cho học sinh chưa được giáo viên quan
tâm đúng mức đã dẫn đến hạn chế kết quả giảng dạy của phân môn chính tả hiện nay.
Từ thực tế, qua hai năm theo đi trong khối và trực tiếp đứng lớp giảng dạy tôi đã chọn
đề tài : “Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả ở lớp 3 dân tộc khmer”. Nhằm
nâng cao chất lượng dạy học Chính tả ở trường Tiểu học.
2. Mục đích nghiên cứu :
2.1. Điều tra lỗi chính tả cơ bản thường hay mắc phải của học sinh; nguyên nhân của
các lỗi đó để tìm ra biện php khắc phục.
2.2. Vận dụng các nguyên tắc dạy trong phân môn Chính tả hình thành kĩ năng viết
đúng chính tả cho học sinh tiểu học.
2.3. Soạn giáo án theo hướng đổi mới, phương pháp và nội dung bài dạy cho sát thực
với việc rèn chính tả cho học sinh địa phương.
3/ Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ của người giáo viên ngoài việc nâng cao chất lượng toàn diện mà còn phải
quan tâm đến chữ viết của học sinh.Chữ viết có đẹp , đúng chính tả thì mới hấp dẫn
được người đọc. Chữ viết có đúng thì người đọc mới dễ dàng hiểu rõ nội dung của bài
văn mà mình muốn diễn đạt. Do đó dạy môn chính tả trong trường Tiểu học là rất quan
trọng mà giáo viên cần phải quan tâm.
4/ Phương pháp nghiên cứu:
Qua nhiều năm dạy lớp 3 tôi nhận thấy được những mặt tồn tại của học sinh khi viết
chính tả là: chữ viết không cẩn thận, sai rất nhiều lỗi chính tả, những chữ rất đơn giản
và gặp thường xuyên mà có em vẫn viết sai các tiếng có âm đầu tr/ch; s/x;d/gi; th/kh;
ng/ngh;g/gh. Sở dĩ các em thướng viết sai là do không nắm vững quy tắc viết chính tả
hoặc do ảnh hưởng cách phát âm của địa phương. Vậy muốn học sinh viết đúng chính
tả, trước tiên giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu nghĩa các từ khó, phân tích kĩ


những từ học sinh thường viết sai trên lớp, có như thế thì mới khắc phục lỗi chính tả
cho các em .
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài đề ra, tôi xây dựng nhóm
phương pháp như sau:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
+ Nghiên cứu tài liệu và các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến đề tài.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
+ Phương pháp điều tra.
+ Phương pháp quan sát.
+ Phương pháp trò chuyện.
+ Phương pháp thu thập thông tin.
- Nhóm phương pháp hỗ trợ.
+Thống kê

PHẦN II: NỘI DUNG


NỘI DUNG

Chương 1: Nội dung và phương pháp dạy học phân môn chính tả lớp 3
1/ Nội dung dạy học phân môn chính tả lớp 3
Dạy chính tả là rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết thành thạo chữ tiếng Việt theo các
chuẩn chính tả và làm bài tập, qua đó rèn các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, cung cấp cho
học sinh vốn từ, vốn hiểu biết về các mảng khác nhau của đời sống.Có thể dạy Chính tả
theo hai cách : có ý thức và không có ý thức
+ Cách không có ý thức : ( phương pháp máy móc, cơ giới )
Dạy chính tả không cần biết đến sự tồn tại của các quy tắc chính tả, dựa trên sự lặp lại
không cần biết lí do, quy luật của hành dộng.
Phương pháp này củng cố trí nhớ một cách máy móc, không thúc đẩy sự phát triển của
tư duy.
+ Cách có ý thức : ( phương pháp dạy học có tính tự giác ).
Bắt đầu từ việc nhận thức quy tắc, mẹo luật chính tả. Trên cơ sở đó tiến hành luyện tập
và từng bước đạt tới các kĩ xảo chính tả. Việc hình thành các kĩ xảo chính tả bằng con
đường có ý thức sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức. Đó là con đường ngắn nhất và có
hiệu quả cao.
Mỗi tuần có 2 bài chính tả, mỗi bài học trong 1 tiết. Cả năm học sinh được học 62 tiết
chính tả.
Chương trình của phân môn chính tả ở khối lớp 3 gồm các dạng sau:
* Chính tả đoạn, bài:
Học sinh nhìn – viết ( tập chép) hoặc nghe – viết một đoạn hay một bài có độ dài trên
dưới 60 chữ (tiếng). Phần lớn các bài chính tả này được trích từ bài tập đọc vừa học
trước đó hoặc là nội dung tóm tắt của bài tập đọc.
* Chính tả âm, vần :
Nội dung cụ thể của chính tả âm, vần là luyện viết các tiếng có âm vần dễ viết sai chính
tả do không nắm vững quy tắc của chữ quốc ngữ (c /k, g/gh, ng/ngh, ia/ya, i/y,…)
Hoặc do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương ( l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi, an/ang, ac/
at, dấu hỏi, dấu ngã)
Các bài tập luyện viết những tiếng dễ viết sai do cách phát âm địa phương bao giờ cũng
là loại bài tập lựa chọn, dành cho một vùng phương ngữ nhất định. Giáo viên sẽ căn cứ


vào đặc điểm phát âm và thực tế viết chính tả của mỗi lớp hoặc mỗi học sinh mà chọn
bài tập thích hợp cho các em.
Nhìn chung phần lớn các bài viết đều có số lượng chữ viết tương đối phù hợp với học
sinh lớp 3.
Sau mỗi bài viết đều có phần luyện tập để rèn luyện, củng cố cho học sinh viết đúng
chính tả.
Khi nghiên cứu sách giáo viên, tôi thấy có gợi ý gồm một số từ viết đúng được sách
giáo khoa đưa ra, giáo viên nên chọn thêm các từ khác cho phù hợp với phương ngữ,
hoặc trong các bài tập phân biệt có thể chọn hình thức phân biệt cho phù hợp với ngôn
ngữ từng vùng miền.
2/ Phương pháp dạy học phân môn học vần lớp 1
- Phương pháp phân tích ngôn ngữ
- Phương pháp rèn luyện theo mẫu
- Phương pháp giao tiếp
- Phương pháp trò chơi học tập
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp dạy học nêu vấn đề
Chương 2: Thực trạng dạy phân môn Chính tả lớp 2
1/ Dự giờ đồng nghiệp
- Để có kết quả khảo sát thực tế tôi đã tiến hành dự giờ đồng nghiệp một số tiết
dạy Chính tả lớp 3.
2/ Nội dung và kết quả khảo sát
2.1. Mục đích khảo sát.
Khảo sát tìm hiểu việc dạy học chính tả và tìm hiểu nguyên nhân học sinh mắc
lỗi sai khi viết chính tả lớp 3. Hạn chế tối đa học sinh mắc lỗi chính tả ở lớp 3.
2.2. Đối tượng khảo sát
Tiến hành thể nghiệm trên 2 lớp 3/1, 3/2 Trường tiểu học Hiếu Trung A, huyện
Tiểu Cần Tỉnh Trà Vinh.
2.3. Nội dung khảo sát
- Các phương pháp dạy chính tả trong các tiết chính tả ở lớp 2
- Một số lỗi của học sinh dẫn đến việc học chưa tốt chính tả.
2.4. Kết quả khảo sát


3/ Thực trạng dạy và học Tiếng Việt
1. Thực trạng của việc dạy và học :
1.1. Dạy chính tả của giáo viên
Qua các tiết dự giờ tham khảo, hầu hết các tiết dạy chính tả chưa được giáo viên đầu tư
cao mà chủ yếu dựa vào sách giáo khoa và sách giáo viên là chính.
Một số giáo viên chưa chú ý đến đặc điểm phương ngữ vùng miền đang ở, không xác
định rõ các lỗi chính tả cơ bản của học sinh trong lớp nên việc rèn chính tả không đi vào
trọng điểm, giáo viên ít củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm các quy tắc, mẹo luật
chính tả qua bài viết hoặc qua bài tập. Hơn nữa việc phát âm của giáo viên chưa được
chuẩn dẫn đến hạn chế về học và viết chính tả của học sinh.
Bên cạnh đó còn tồn tại một thực trạng phổ biến hiện nay là: Nhiều giáo viên chưa
nghiên cứu kĩ về chính tả cho bản thân mình và cho học sinh trong giờ dạy các môn học
khác. Hầu hết giáo viên chỉ phát âm đúng trong giờ tập đọc, chính tả còn các môn khác
phát âm theo kiểu bình thường của người địa phương.Ta vẫn biết rằng việc phát âm
không đúng chuẩn cũng ảnh hưởng rất lớn đến chính tả.
Ví dụ:
Phát âm“con tầm”mà thực chất là “con tằm”.
Phát âm “mái tốc’’mà thực chất là “mái tóc”.
Phát âm “mầu sắc’’mà thực chất là “ màu sắc ’’.
Chính vì thế, nếu ta không hiểu nghĩa từ thì khó mà viết đúng. Việc phát âm chưa chuẩn
ấy luôn diễn ra trước học sinh trong lớp, trong trường và ngoài xã hội.
1.2. Học chính tả của học sinh .
Mấy năm gần đây các trường tiểu học trong huyện Bù Đốp nói chung và trường Tiểu
học Thiện Hưng A nói riêng, phong trào chữ viết đã được chú trọng và ngày càng nâng
cao.
Tuy nhiên, qua khảo sát bài viết của học sinh khối lớp 3 còn hạn chế. Nhiều em chưa
nắm vững các quy tắc, mẹo luật chính tả, có em phát âm sai dẫn đến bài viết sai nhiều
lỗi chính tả.


Mặt khác một số em do thiếu cẩn thận nên để thừa hoặc thiếu một số nét, thiếu dấu dẫn
đến sai lỗi chính tả ( chủ yếu thiếu dấu thanh do học sinh dân tộc phát âm không chuẩn
đặc biệt là dân tộc S’tiêng
1.3. Lỗi chính tả của học sinh ở trường
Qua dự giờ một số tiết chính tả ở khối lớp 3 của trường, sau khi khảo sát một số bài chính tả ở các lớp,
tôi thống kê được một số lỗi của học sinh mắc phải như sau :

PHỤ ÂM ĐẦU
Số âm
tiết sai
90

VẦN

THANH

SL

TL(%)

SL

TL(%)

32

35,6

27

30

SL

31

TL(%)
34,4

+ Về lỗi âm đầu:
HS thường viết sai các cặp phụ âm : l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi, ng/ngh, g/gh. Trong đó lỗi
chính tả tập trung ở r/d/gi, ch/tr , l/n, s/x. ( khoảng 70%)
+ Về lỗi phần vần:
HS vẫn còn lẫn lộn các cặp vần : ui/ uơi , in/inh, ăn/anh, ưu/ươu, iêu/iu (chiếm 80%)
hoặc viết sai ở các vần khó như : uya, uyn, uyt, ươt (chiếm 20%)
+ Về lỗi dấu thanh:
Chủ yếu là sai thanh hỏi / thanh ng, đặc biệt do các từ láy hoặc từ Hán – Việt, các em
thường không phân biệt thanh hỏi- thanh ngã.
2. Nguyên nhân học sinh mắc lỗi chính tả
- Qua nghiên cứu phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc viết sai lỗi chính tả của
học sinh là do phát âm sai thanh hỏi/ thanh ngã lẫn lộn.
Ví dụ :
suy nghĩ / suy nghỉ
nghĩ ngợi / nghỉ ngợi
cũ kĩ / củ kỉ
+ Do đặc điểm phương ngữ của học sinh còn phát âm sai các tiếng có phụ âm đầu tr/ch,
s/x, d/r/gi, l/n, nên dẫn đến việc phát âm sai các tiếng có phụ âm này:
Ví dụ : giải phóng / dải phóng; rì rào/dì dào
xúc động / súc động
truyền thống / chuyền thống
là nếp / nà nếp.


Theo thống kê số âm tiết sai về vần cũng chiếm tỉ lệ đáng kể. Nguyên nhân của hiện
tượng này là do HS chưa nắm vững cấu tạo nên còn viết lẫn lộn
- Ở một số cặp vần khó phân biệt hay do phát âm sai ( không chuẩn ) dẫn đến viết sai:
Ví dụ : ươu / ưu ; con hươu / con hưu
ưu / iu : nghỉ hưu / nghỉ hiu
ươi / ui : quả chuối / quả chúi
- Với các cặp vần có âm ă, â học sinh thường hay nhầm lẫn như sau:
Ví dụ : bà cháu / bà chấu
gặp gỡ / gập gỡ
thứ sáu / thứ sấu
Vậy nguyên nhân chính dẫn đến mắc lỗi chính tả của học sinh là :
- Thứ nhất, do ảnh hưởng của cách phát âm tiếng địa phương
- Thứ hai, do chưa hiểu biết đầy đủ về các quy tắc chính tả và nội dung ngữ nghĩa của
các từ.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy chính tả lớp 3
I/ Các giải pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy chính tả lớp 3
*Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 3:
- Muốn học sinh viết đúng chính tả giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho bản thân
mình để từ đó luyện cho học sinh phát âm đúng và chính xác như với những tiếng có
thanh ngã thì ta phải đọc nặng giọng và hơi ngân dài hơn so với những tiếng có thanh
hỏi. Những tiếng có âm cờ thì ta phải đọc nặng giọng hơn so với những tiếng có chứa
âm tờ. hoặc những tiếng có chứa âm cuối là âm ngờ thì khi đọc ta phải ngân dài hơn so
với những tiếng có chứa âm cuối là âm nờ …
- Là giáo viên dạy lớp phải bổ sung, điều chỉnh mục đích của môn chính tả sao cho phù
hợp với lớp mình phụ trách, cũng như trong việc lựa chọn để cho học sinh làm bài tập
chính tả. Vì bài tập chính tả có phân định rõ: một là phần bài tập bắt buộc; hai là bài tập
lựa chọn dành cho các vùng có phương ngữ khác nhau . Nên nhắc nhở phân tích các từ
ngữ mà học sinh viết sai và thường gặp trong các môn học khác để các em hiểu nghĩa từ
và luôn viết đúng.
- Rèn học sinh viết đúng chính tả là rất quan trọng và cần thiết. Nên ngay từ đầu năm
học tôi đã điều tra và cập nhật các thông tin về học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm
năm trước, phụ huynh học sinh và bạn đồng nghiệp.
+ Sai âm: tr/ch; l/n; s/x (5em)


+ Sai vần: an/ang; uôn/ uông; iêc/ iêt (8 em)
+ Sai về luật chính tả: g/gh; ng / ngh (6em)
* Dựa vào điều tra, cập nhật và phân loại học sinh. Tôi đưa ra một số biện pháp thực
hiện như sau:
- Đọc mẫu - Hướng dẫn cách viết :
Việc đọc đúng, rõ rang rành mạch, mạch lạc, đọc hay, đọc chuẩn của giáo viên là quan
trọng nhất. Không những đọc đúng mà còn phải viết đúng, đẹp, đúng quy cách chữ hiện
hành do Bộ Giáo dục quy định. Trình bày khoa học trong dạy học (nhất là ghi trên bảng
lớp vì chữ viết chính là dụng cụ trực quan hữu hiệu mà các em có thể dựa vào đó để bắt
chước, rèn luyện).
Như chúng ta đã biết muốn viết đúng thì phải đọc đúng. Vì vậy khi hướng dẫn học sinh
viết chính tả phải hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ nhất là khi phân tích từ khó , tiếng khó. Giáo
viên vừa cho học sinh viết vừa đánh vần kết hợp với đọc để khi các em viết đỡ bị sai.
Hướng dẫn viết chữ đầu câu ta phải viết như thế nào?( Viết hoa chữ cái đầu tiếng ) .
Danh từ riêng phải viết như thế nào?( Viết hoa ) .
Tùy từng bài cụ thể mà giáo viên hướng dẫn học sinh viết hoa danh từ riêng cho đúng
với quy tắc.
- Sau dấu câu phải viết như thế nào? (Viết hoa chữ cái đầu câu).
- Đối với bài văn ta viết và trình bày như thế nào? (Viết thụt vào một ô li chữ đầu bài và
sau khi hết một đoạn so với lề vở).
- Đối với bài thơ ta viết và trình bày như thế nào? Bài thơ có 4,5 tiếng thì các chữ đầu
dòng thơ phải viết hoa chữ cái đầu của tiếng và viết bằng nhau. (các chữ đầu dòng thơ
phải viết thẳng hàng ) .
- Bài thơ lục bát phải trình bày theo thể thơ: Dòng 6 tiếng viết thụt lùi vào 2 ô li so với
lề vở. Dòng thơ 8 tiếng dịch ra 1 ô li so với lề vở và cứ như thế cho đến hết bài thơ. Các
chữ đầu dòng thơ đều phải viết hoa.
-Thông qua phân môn Tập đọc và các môn học khác…..Hoặc giờ ra chơi hằng ngày tôi
gọi một vài em hay mắc lỗi để tìm hiểu nguyên nhân mà các em sai về từ, chữ, âm, vần
thường mắc phải. Cùng trò chuyện trao đổi giúp các em đọc đúng luyện thanh từ đó sẽ
nhớ lâu hơn. Rồi dần dần đọc đúng, đến viết đúng.


Ví dụ: Các em đọc sai l/n
“Lính leo lên lầu
Lính lấy lưỡi lê
Lính lấy lộn lưỡi liềm”
Nếu học sinh đọc âm l thành âm n thì dẫn đến tình trạng viết sai chính tả rất nhiều.Vì
các em đọc sao viết vậy. Do vậy giáo viên cần phải luyện đọc cho thật chuẩn, chính xác.
Với cách luyện đọc đúng thường xuyên dần dần các em sẽ khắc sâu hơn và hình thành
viết đúng chính tả. Như câu nói “Mưa dầm thấm đất”
- Phân tích từ khó:
Khi viết chính tả bài: “ Bàn tay cô giáo’’ đến phần phân tích từ khó giáo viên phải phân
tích cách hiểu nghĩa từ “ Bàn tay’’ để khi viết học sinh viết đúng không lẫn lộn với từ
“tai’’. Giáo viên phân tích: bàn tay, ngón tay luôn viết y (dài) nói chung “cái tay” dùng
để cầm, nắm một vật gì đó thì luôn viết y (dài) mới đúng. Còn cái “tai” để nghe có
nghĩa là lỗ tai thì viết i (ngắn) và chữ “tai” đi với chữ khác tạo thành từ có nghĩa không
tốt thì viết i (ngắn) như: tai nạn, tai ương…
Với cách giải thích như thế tôi chắc rằng khi viết chính tả ở bất kỳ môn học nào thì học
sinh dần dần có thói quen viết đúng chính tả. Ở phần lên lớp trong bước hướng dẫn học
sinh viết đúng từ khó, giáo viên nên chú ý giải thích nghĩa của từ và có sự so sánh phân
tích kĩ để học sinh hiểu được nghĩa của từ đã học thì học sinh mới viết đúng từ ấy ở mọi
lúc mọi nơi.
- Giúp học sinh hiểu ý nghĩa của từ :
Khi dạy chính tả giúp học sinh hiểu nghĩa của từ là rất quan trọng.Các em hiểu nghĩa
từ thì sẽ viết đúng.Thông qua các môn học Tập đọc, luyện từ và câu. Tôi còn giúp các
em có vốn từ rất phong phú thông qua các trò chơi học tập như “ Bộ sưu tập từ của
em”.
Ví dụ :
Dạy bài chính tả nghe viết: Một nhà thông thái
Qua bài tập 3a tìm những tiếng bắt đầu bằng r/d/ gi.
Tôi cho các em tìm những từ theo nội dung bài tập yêu cầu (theo nhóm).Sau đó cho các
em tổng hợp từ vào bảng nhóm theo cột (làm bộ sưu tập từ) của nhóm cho các em trình
bày nhóm nào có nhiều từ hơn và giải nghĩa đúng là nhóm thắng cuộc-tuyên dương.
Sau khi các bạn trình bày học sinh dưới lớp đặt câu hỏi cho đội bạn giải nghĩa từ.
Bạn cho biết thế nào là dỗ dành?
- Chấm chữa bài:


+Việc chấm chữa bài cho học sinh sau khi viết chính tả, cũng không kém phần quan
trọng thường giáo viên thu tất cả vở học sinh để tự mình chấm.Như vậy giáo viên đã bỏ
qua bước cho học sinh tự sửa lỗi trên vở của mình hoặc của bạn ( học sinh đổi vở cho
nhau để bắt lỗi). Bằng cách này giáo viên chỉ có một điểm lợi là giảm bớt thời gian trên
tiết dạy. Nhưng có điểm bất lợi rất lớn là học sinh không được tiếp xúc với bài mình
vừa viết, không tự phát hiện ra những lỗi viết sai với sự hướng dẫn sữa chửa của giáo
viên. Như vậy việc tự bản thân học sinh sửa lỗi chính tả cho mình hoặc sửa lỗi cho bạn
sẽ giúp học sinh khắc sâu và nhớ lâu hơn những lỗi chính tả mà mình mắc phải.
+Bản thân giáo viên luôn luôn phát âm chuẩn ở mọi lúc, mọi nơi, trong lớp, trong
trường tạo thành một thói quen để cho học sinh có ý thức viết đúng chính tả. Ngoài việc
phát âm chuẩn tôi còn kết hợp giải nghĩa từ giúp học sinh hiểu nghĩa từ và phân biệt
nghĩa từ của các chữ cần viết.
Ví dụ:
Cháu (cháu nội, cháu ngoại) cháu có nghĩa là người thuộc thế hệ sau không phải là
con.
Cháo (cháo gà, cháo lòng) cháo có nghĩa là thức ăn lỏng.
+Đối với học sinh thường viết sai thanh hỏi, thanh ngã tôi thường hướng dẫn các em
phân biệt cách phát âm hai dấu thanh này. Ngoài ra tôi còn cho học sinh học thuộc luật
chính tả với thanh hỏi, thanh ngã là: ngang-sắc-hỏi ( có nghĩa là tiếng không có dấu
thanh hoặc có thanh sắc thì thường đi với tiếng có thanh hỏi) huyền-ngã -nặng( có nghĩa
là tiếng có thanh huyền hoặc thanh nặng thường đi chung với tiếng có thanh ngã).
Nhưng luật trên chỉ tương đối thôi chứ không tuyệt đối.
Ví dụ:
Vất vả, chăm chỉ, sư tử, số lẻ.
Buồn bã, giã gạo, gìn giữ, giữa đường.
Hoặc để viết đúng thanh ngã tôi cho học sinh học thuộc 13 chữ thường gặp đó
là: cũng, chỗ, đã, giữ (gìn), giữa (đường), lẽ (phải), mãi mãi, mỗi, (một), nỗi
(niềm),học (nữa), những, sẽ (làm), vẫn (còn).
Hoặc để viết đúng dấu hỏi tôi cho thuộc 13 chữ sau: hất hủi, đắt đỏ, tất cả, lẻ lôi, lơ
lửng, trẻ trung, niềm nở, bền bỉ, vỏn vẹn, câu hỏi, sửa bài tập, ở lớp, kiểm tra.
Sau đó tôi cho học sinh làm bài tập điền thanh hỏi, thanh ngã các từ sau đây:
Câu hỏi thì điền dấu gì? ( dấu hỏi)
Giữa đường thì điền dấu gì?(dấu ngã)
+Viết đúng chính tả không chỉ là cách viết đúng tiếng từ mà gồm cả cách viết hoa, cách
dùng dấu câu.Vì thế tôi luôn nhắc nhở học sinh không viết hoa tuỳ tiện và kết hợp với
giảng dạy phân môn luyện từ và câu để hướng dẫn học sinh cách sử dụng dấu câu.


+Điều quan trọng nhất là lúc nào giáo viên cũng trang bị cho học sinh, nhắc nhở học
sinh viết đúng chính tả ở tất cả các phân môn khác và chú ý chữa lỗi chính tả cho học
sinh mặc dù đang học phân môn khác và rèn luyện chữ viết cho học sinh.
+Giáo viên phải hoà mình gần gũi với học sinh khuyến khích động viên các em học tập,
khen thưởng kịp thời, phê bình đúng lúc.
+Tổ chức trò chơi cho các em hứng thú học tập.
+Tạo cho học sinh niềm vui, niềm tin trong học tập. Các em cảm nhận nhà trường là
mái ấm là nguồn vui không thể thiếu.Các em ngày càng yêu trường mến lớp và ham
thích học tập hơn.
nâng cao chất lượng, giúp học sinh học tốt hơn.
II. Dạy thực nghiệm
1. Giới thiệu:
- Giáo viên dạy Thạch Sách dạy lớp 1/1 Trường Tiểu học Hiếu Trung A, Tiểu Cần, Trà
Vinh.
2. Thiết kế bài dạy
3. Kết quả thực nghiệm
Chương III : Kết quả nghiên cứu
1.Kết quả đạt được :
Với những biện pháp trên cộng với lòng tận tụy của bản thân và sự nỗ lực học tập của
thọc sinh lớp tôi chủ nhiệm ngày càng tiến bộ đạt kết quả khả quan hơn .
Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng tại lớp và trong khối. Kết quả đạt được tăng
lên rõ rệt theo từng năm cụ thể như sau:
* Học lực môn Tiếng Việt : Lớp 3A1
Năm học
2009-2010
2010-2011

TSHS
26
30

Giỏi
9
13

%

Khá %

TB

%

34,6

12

46,2

5

19,2

43,3

15

50,0

2

6,7

Yếu %


2011-2012(cuối
HKI)

36

18

50,0

16

44,4

2

5,6

Thực tế lúc ban đầu học sinh ở 3 lớp 3A1 , 3A2 và 3A3 có trình độ hoàn toàn tương
đương nhau. Nhưng sau một thời gian thực nghiệm được tiến hành ở lớp 3A1, với nội
dung bài dạy sát với trọng điểm chính tả của lớp. Kết hợp với việc đổi mới phương
pháp dạy học đã thu được kết quả như bảng thống kê trên. Điều này chứng tỏ khi dạy
chính tả cần nắm vững trọng điểm chính tả của lớp và đặc điểm phương ngữ nơi mình
dạy để giúp học sinh rèn luyện , khắc phục sửa lỗi chính tả. Việc cung cấp các mẹo luật
chính tả cho học sinh lớp 3 là cần thiết giúp các em viết đúng chính tả.
Đối với giáo viên, cần nắm vững phương pháp giảng dạy của bộ môn để phối hợp vận
dụng vào thực tế lớp mình đang dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng phân môn
chính tả nói riêng và môn Tiếng Việt ở tiểu học nói chung
Khi bài chính tả viết đúng, trình bày đẹp cũng như các môn học khác cũng tăng lên rõ
rệt .
Đặc biệt trong các lần kiểm tra sau thì điểm khá đã tăng lên nhiều.
Khi chữ viết tiến bộ thì các em sẽ cẩn thận hơn, đua nhau chăm học hơn và ham học
nhiều hơn.
Chữ viết tiến bộ thì chất lượng đạo đức cũng tăng lên.
Đây là một trong những thành công lớn của quá trình vận dụng nghiên cứu trên.

PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.Bài học kinh nghiệm:
Từ thực tiễn việc rèn “Chính tả” trong phân môn Chính tả ở tiểu học nói chung, ở lớp
tôi phụ trách năm học 2011 - 2012 nói riêng. Tôi rút ra một số bài học sau:
- Để dạy tốt phân môn chính tả, rèn chữ viết cho học sinh giáo viên cần phải nắm vững
chương trình của lớp mình dạy.


-Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp về phương pháp dạy môn
chính tả nhằm giúp học sinh nhận thức được viết đúng, viết đẹp là rất quan trọng. Ông
bà xưa thường nói: “Nét chữ nết người”.
- Tìm hiểu đặc điểm tính cách của từng em.
- Rèn cho học sinh ngồi đúng tư thế.
- Rèn cho học sinh có ý thức chuẩn bị bài ở nhà.
- Tập cho học sinh có thói quen ghi chép những điều cần lưu ý vào sổ tay.
- Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Tạo không khí sôi nổi trong giờ học phát huy tính tích cực của học sinh.
2.Kết luận:
Thực tế hiện nay, học sinh chúng ta kể cả học sinh Trung học trong quá trình tạo lập văn
bản còn viết sai nhiều lỗi chính tả. Vì vậy người giáo viên cần thấy được vai trò và vị trí
quan trọng của phân môn Chính tả. Cần sử dụng quỹ thời gian dành cho môn Chính tả
một cách triệt để và có hiệu quả
Tiến hành soạn giảng có đổi mới nội dung và lựa chọn phương pháp sát hợp với trọng
điểm chính tả của lớp và bổ sung thêm các dạng bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy
phân môn chính tả. Vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy của phân môn. Chú
trọng phương pháp dạy học có ý thức sẽ rèn cho các em kĩ xảo viết đúng tạo tiền đề cho
HS học tốt các môn học khác và đặc biệt là trong giao tiếp bằng văn bản được chính xác
hơn.
Giáo viên tiểu học cần trang bị cho bản thân các kiến thức về ngôn ngữ học, ngữ âm
học, ngữ nghĩa học, chuẩn chính tả, các mẹo luật, các ngoại lệ của việc viết chính tả.
Ngoài ra giáo viên còn phải là người nắm vững cơ sở tâm lí học trong giảng dạy chính
tả.
Đề tài này được thực hiện ở địa bàn nông thôn vùng sâu vừng xa nhưng đã thu được kết
quả khả quan. Vì vậy việc xác định trọng điểm chính tả theo ngôn ngữ vùng để xây
dựng bài giảng là việc cần thiết cần được vận dụng và nhân rộng ở một số nơi khác.
3. Kiến nghị:


- Các cấp quản lí chuyên môn tạo mọi điều kiện, khuyến khích giáo viên chủ động trong
việc khai thác nội dung, sáng tạo và xây dựng các kiểu bài tập phù hợp để giúp học sinh
khắc phục lỗi chính tả cho học sinh.
- Cung cấp các tài liệu về Nghiên cứu Tiếng Việt, từ điển Tiếng Việt.
- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy phân môn Chính tả.
- Cung cấp kịp thời các phương tiện dạy học phục vụ cho môn học.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do những yếu tố khách quan và khả năng lí luận có
hạn, thời gian lại eo hẹp. Bởi vậy đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự
đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin
chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×