Tải bản đầy đủ

GIAO AN THXH LOP 2 VNEN t 5,6

Ngày soạn: 21/09/2017
Ngày dạy: 27/09/2017
04/10/2017

TUẦN: 5, 6
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

BÀI 3: THỨC ĂN ĐƯỢC TIÊU HOÁ NHƯ THẾ NÀO?
( 2 Tiết )
Mục tiêu:
Sau bài học, em:
- Chỉ đúng vị trí và nói được tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá.
- Nêu được sơ lược sự biến đổi thức ăn tại các bộ phận của cơ quan tiêu
hoá.
- Có ý thức ăn chậm, nhai ki
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Liên hệ thực tế.
a) Kể tên những thức ăn em thường ăn hằng ngày.
b) Khi ăn, thức ăn đi vào cơ thể qua những bộ phận nào?
2. Quan sát hình 2
a) Đọc tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá trong các ô chữ.

( Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn)
b) Chỉ vị trí, nói tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá.
c) Chỉ và nói đường đi của “miếng táo” trog ống tiêu hoá.
3. Đọc và Trả lời câu hỏi:
a) Bạn Trí và bạn Thư đang nói gì về cơ quan tiêu hoá?
Cơ quan tiêu hoá gồm có: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột
già, hậu môn
Ngoài ra cơ quan tiêu hoá còn có các tuyến tiêu hoá như: tuyến
nước bọt, gan, tuỵ.
b) viết vào vở tên các bộ phận cơ quan tiêu hoá.
c) Chỉ vị trí và đọc tên các tuyến tiêu hoá trên hình 4.
4. Đọc bài và trao đổi.
a) Lần lượt đọc thông tin trong ô chữ:
b) Nói với bạn về sự tiêu hoá thức ăn ở:
- Miệng: Thức ăn vào miệng được răng nghiền nhõ, lưỡi nhào trộn,
nước bọt tẩm ướt.


- Dạ dày: Thức ăn vào dạ dày tiếp tục được nhào trộn, một phần thức ăn
biến thành chất bổ dưỡng.
- Ruột non: Thức ăn vào ruột non và phần lớn biến thành chất bổ
dưỡng, thấm qua thành ruột non vào máu, đi nuôi cơ thể.
- Ruột già: Chất cặn bã được đưa xuống ruột già, biến thành phân, rồi
được đưa ra ngoài qua hậu môn.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Làm việc với phiếu bài tập.
a) Lấy phiếu bài tập: “Sơ đồ cơ quan tiêu quá)
b) Thực hiện theo yêu cầu của phiếu bài tập.
c) Hãy nối ác bộ phận của cơ quan tiêu hoá với hình vẽ cho phù hợp

Tuyến
nước bọt

Gan

Túi mật

Tuỵ

Sơ đồ cơ quan tiêu hoá


2. Thảo luận và trả lời câu hỏi.
a) Trưởng nhóm đọc tình huống:
Sinh đang ăn cơm thì Long gọi đi đá bóng. Sinh vội vàng ăn thật
nhanh.


Sinh nói: Tớ ăn xong sẽ ra chơi ngay.
- Long nói: Tớ ăn xong lâu rồi mới đi đá bóng.
- Sinh nói: Không sao! Ớ ăn xong chơi ngay được mà.
- Long: Cậu
b) Trả lời câu hỏi:
- Nếu sinh đá bóng ngay, điều gì có thể xảy ra với Sinh?
(Nếu sinh đá bóng ngay thì sẽ bị nặng bụng và sốc hông do thức ăn
chưa tiêu hoá kịp)
- Nếu em là Long, em sẽ khuyên Sinh cần làm gì?
(Nếu em là Long, em sẽ khuyên Sinh cần nghỉ ngơi sau khi ăn no.)
- Tại sao cần nghỉ ngơi sau khi ăn?
(Chúng ta cần nghỉ ngơi sau khi ăn để dành thời gian cho cơ quan tiêu
làm việc để hoá tiêu hoá thức ăn.)
c) Phân vai và đóng vai nhân vật trong thình huống trên.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
1. Viết vào vở 2 điều cần chú ý khi ăn để dễ tiêu hoá thức ăn.
2. Em cùng gia đình đọc và giải thích câu tục ngữ sau:
“ Nhai kĩ no lâu
Cày sâu, tốt lúa”
-

DUYỆT CỦA TRƯỞNG KHỐI
Hiếu Trung, ngày….tháng….năm…..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×