Tải bản đầy đủ

Trình thự tác vệ sinh màng lọc RO

TRÌNH TỰ THAO TÁC VỆ SINH MÀNG LỌC RO
I: Chuẩn bị hóa chất.

-

Dung dịch NaOh 32%.

3

13

Axit Citric 99%

2


18

12

5


1

6
9
19

14
17

11 16

10

4

15

8

7
20


Chú thích:
Van số 1: Từ bơm RO feed pump đến RO Unit (thường mở)
Van số 2: Van sau bơm cao áp (điều chỉnh)
Van số 3: Van giữa 2 cấp màng (thường mở) ( khóa màng 1 tới màng 2 )
Van số 4: Van điều chỉnh đường brine (điều chỉnh) ( nước thải từ màng 1 đưa ra bể mặn )
Van số 5: Van điều chỉnh lưu lượng nước brine của màng cấp 2 về trước bơm cao áp (điều chỉnh)
Van số 6: Van điều chỉnh lưu lượng nước brine của màng cấp 1 về trước bơm cao áp (điều chỉnh)
Van số 7: Van đường nước brine về bể chứa nước Brine (thường mở)
Van số 8: Van xả về bể Equalization (thường đóng)
Van số 9: Van xả về bể Brine (thường mở)
Van số 10:
Van số 11: Van trộn hóa chất (thường mở)
Van số 12: Van đẩy hóa chất vào màng (thường đóng)
Van số 13: Van cấp hóa chất vào màng 1 (thường đóng)
Van số 14: Van cấp hóa chất vào màng 2 (thường đóng)
Van số 15: Van tuần hoàn hóa chất từ màng 1 về thùng chứa hóa chất rửa màng (thường đóng)


Van số 16: Van tuần hoàn hóa chất từ màng 2 về thùng chứa hóa chất rửa màng (thường đóng)
Van số 17: Van hóa chất chảy từ màng về thùng chứa hóa chất rửa màng (thường đóng)
Van số 18: Van đẩy hóa chất sau rửa màng về Equalization tank (thường đóng)
Van số 19: Van nước RO để pha hóa chất rửa màng (thường đóng)
Van số 20: Van xả hóa chất từ Cleaning Tank về bể Equalization.
II: Rửa màng số 1.
1. Rửa màng với NaOH
1.1. Xả sạch bề mặt màng lần 1.
Bơm áp suất cao tắt, đóng van tự động trên tủ điện điều khiển màng RO (như trong ảnh)


Điều chỉnh vị trí các van lúc này như sau:
V1: MỞ
V2: ĐIỀU CHỈNH
V3: MỞ
V4: MỞ
V5: ĐÓNG
V6: ĐÓNG
V7: MỞ
V8: ĐÓNG
V9: ĐÓNG
V10: ĐÓNG

V11: MỞ
V12: ĐÓNG
V13: ĐÓNG
V14: ĐÓNG
V15: MỞ
V16: ĐÓNG
V17: ĐÓNG
V18: ĐÓNG
V19: ĐÓNG
V20: ĐÓNG

Sau đó, sử dụng nước từ RAW WATER TANK để xả sạch bề mặt của màng (bật chế độ MAN bơm RAW
Waste pump). Thời gian khoảng 30 phút. Nước đưa về bể nước mặn Brine Water Tank
1.2. Rửa sạch Cleaning Tank
Sử dụng nước RO bằng cách mở van V19, sau đó loại bỏ hoàn toàn chất bẩn cũng như các hạt có trong
Tank (nếu có). Tháo Tank ra để làm sạch nếu cần. Chú ý Tank này luôn luôn để hở nắp tránh áp suất làm
biến dạng Tank.
1.3. Chuẩn bị dung dịch NaOH 0.1% để rửa màng.


Cấp 300 lít nước RO vào thùng RO Cleaning Tank.
Cho 0.95 lít dung dịch NaOH 32% vào thùng
Sử dụng Cleaning Pump để trộn hoá chất trong 10 phút: Đóng van V12 và V20, mở hoàn toàn van hồi
của bơm (V11).
1.4. Quá trình tuần hoàn dung dịch NaOH 0.1% vào màng lần 1.
Vị trí các van
V1: ĐÓNG
V2: ĐÓNG
V3: ĐÓNG
V4: ĐÓNG
V5: ĐÓNG
V6: ĐÓNG
V7: ĐÓNG
V8: ĐÓNG
V9: ĐÓNG
V10: ĐÓNG

V11: MỞ
V12: ĐÓNG
V13: MỞ
V14: MỞ
V15: MỞ (chú ý: van gắn hờ dễ bật nước ra ngoài)
V16: ĐÓNG
V17: ĐÓNG
V18: ĐÓNG
V19: ĐÓNG
V20: ĐÓNG

Mở van V12, V17, và đóng từ từ van V11 của Cleaning Pump đến khi thấy nước ra ở V17 và áp suất bơm
đạt khoảng 2.5-4kg/cm2.
Thời gian tuần hoàn NaOH lần 1 là 30 phút
Nếu dung dịch bẩn thì thay hóa chất mới và thực hiên lại bước tuần hoàn
1.5. Ngâm NaOH
Tắt bơm Cleaning Pump sau đó đóng từ từ V12 và V17
Thời gian ngâm là 30 phút
1.6. Quá trình tuần hoàn dung dịch NaOH 0.1% vào màng lần 2.
Tương tự lần 1
1.7. Quá trình thải NaOH sang bể Equalization
- Đóng dần V11 và V17 sau đó mở dần dần V18 để đẩy hết hóa chất sang bể Equalization.
- Sau đó mở V19 để thêm nước RO vào thùng rửa và tiếp tục tuần hoàn để giảm dần nồng độ hóa chất
tiếp tục đẩy hóa chất thải sang bể Equalization.
- Mở V1, V2, đóng V13, V17, mở V18, bật bơm Raw Water khoảng 3-5 phút để đẩy hết hóa chất cũ còn
lại trong màng sang bể Equalization.
- Quá trình trên làm ít nhất 3 lần trước khi chuyển sang loại hóa chất thứ 2.
- Nếu có thiết bị đo pH thì kiểm tra đến khi pH về dưới 7.5 thì chuyển sang loại thứ 2
2:Rửa màng với Axit Citric
2.1. Chuẩn bị dung dịch axit Citric 2%


Cấp 300 lít nước RO vào thùng RO Cleaning Tank.
Cho 06kg axit Citric vào thùng
Sử dụng Cleaning Pump để trộn hoá chất trong 10 phút: Đóng van V12 và V20, mở hoàn toàn van hồi
của bơm (V11).
Lặp lại các bước từ mục số 1.4 đến số 1.7 để rửa màng.
3. Đưa các Van về vị trí ban đầu
V1: MỞ
V2: ĐIỀU CHỈNH
V3: MỞ
V4: ĐIỀU CHỈNH
V5: ĐIỀU CHỈNH
V6: ĐIỀU CHỈNH
V7: MỞ
V8: ĐÓNG
V9: MỞ
V10: ĐÓNG

V11: MỞ
V12: ĐÓNG
V13: ĐÓNG
V14: ĐÓNG
V15: ĐÓNG
V16: ĐÓNG
V17: ĐÓNG
V18: ĐÓNG
V19: ĐÓNG
V20: ĐÓNG

III: Rửa màng số 2
Các bước tương tự như rửa màng 1 (vị trí các van có thay đổi)
Vị trí các van:


V1: ĐÓNG
V2: ĐÓNG
V3: ĐÓNG
V4: ĐÓNG
V5: ĐÓNG
V6: ĐÓNG
V7: ĐÓNG
V8: ĐÓNG
V9: ĐÓNG
V10: ĐÓNG

V11: MỞ
V12: ĐÓNG
V13: ĐÓNG
V14: MỞ
V15: MỞ
V16: MỞ
V17: ĐÓNG
V18: ĐÓNG
V19: ĐÓNG
V20: ĐÓNG

Sau khi rửa xong đưa vị trí các van như ban đầu
3. Đưa các Van về vị trí ban đầu
V1: MỞ
V2: ĐIỀU CHỈNH
V3: MỞ
V4: ĐIỀU CHỈNH
V5: ĐIỀU CHỈNH
V6: ĐIỀU CHỈNH
V7: MỞ
V8: ĐÓNG
V9: MỞ
V10: ĐÓNG

V11: MỞ
V12: ĐÓNG
V13: ĐÓNG
V14: ĐÓNG
V15: ĐÓNG
V16: ĐÓNG
V17: ĐÓNG
V18: ĐÓNG
V19: ĐÓNG
V20: ĐÓNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×