Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn tắt TÍNH NĂNG QUÉT VIRUS TRƯỚC KHI gửi EMAIL

HƯỚNG DẪN TẮT TÍNH NĂNG QUÉT VIRUS TRƯỚC KHI GỬI EMAIL
TRONG OUTLOOK
CÁCH 1:
Bước 1: chọn file/ option

Bước 2: Chọn Addin

Bước 3:
Trong cửa sổ các ứng dụng đã add chọn Kaspersky hoặc bất kỳ phần mềm diệt virus nào đang
sử dụng


Bước 4: Chọn add in option

Bước 5:
Bỏ tích trong ô quét khi gửi email/ Apply /OK


CÁCH 2:
Bước 1: chọn cấu hình trên giao diện phần mềm KAS


Bước 2: chọn bảo vệ/ chống virus cho thư điện tử


Bước 3: chọn cấu hình nâng cao

Bước 4: Tích chọn vào mục chỉ thư đến sau đó thoát ra ngoài là OK


CÁCH 3: tạm dừng KAS tạm thời trong thời gian từ 1-5 phút
Bước 1: Chuột phải vào biểu tượng KAS trên khay hệ thống/ chọn tạm dừng bảo vệ

Bước 2: Chọn 1-5 phút tùy ý


Bước 3: chọn tạm dừng bảo vệ

Bước 4: cảnh báo hiển thị chọn tiếp tụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×