Tải bản đầy đủ

Bài 31. Tập tính của động vật

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐẾN VỚI BÀI HỌC HÔM NAY


Bài 30: TẬP TÍNH


I. Khái niệm
1. Hiện tượng

Nhện giăng tơ
Công đực khoe bộ lông sặc sỡ mùa


a. Cóc rình bắt mồi
b. Cóc nhỏm người lên và phóng lưỡi ra để bắt mồi
c. Cóc nhả mồi ra và thu mình lại
Đàn ngỗng chạy theo người mà chúng trông thấy
đầu tiên khi mới nở2. Định nghĩa


II. Các loại tập tính
LOẠI TẬP TÍNH

ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC


LOẠI TẬP TÍNH

TẬP TÍNH BẨM SINH

ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc
trung cho loài.

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC
LOẠI TẬP TÍNH

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra Là loại tập tính được hình thành trong
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc quá trình sống của cá thể thông qua
trung cho loài
học tập và rút kinh nghiệm.


LOẠI TẬP TÍNH

1. Khái niệm
ĐIỂM PHÂN BIỆT

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra Là loại tập tính được hình thành trong
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc quá trình sống của cá thể thông qua
trung cho loài
học tập và rút kinh nghiệm.
- Mang tính bản năng, được di truyền
từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân
tố di truyền.
- Không thay đổi và không chịu ảnh
hưởng của điều kiện và hoàn cảnh
sống
- Đặc trưng cho loài


LOẠI TẬP TÍNH
ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc
trung cho loài
- Mang tính bản năng, được di truyền
từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân
tố di truyền.
- Không thay đổi và không chịu ảnh
hưởng của điều kiện và hoàn cảnh
sống
- Đặc trưng cho loài

Là loại tập tính được hình thành trong
quá trình sống của cá thể thông qua
học tập và rút kinh nghiệm.
- Không phải do di truyền.
- Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của
điều kiện và hoàn cảnh sống
- Mang tính cá thể


LOẠI TẬP TÍNH
ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

TẬP TÍNH BẨM SINH

TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC

Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc
trung cho loài
- Mang tính bản năng, được di truyền
từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân
tố di truyền.
- Không thay đổi và không chịu ảnh
hưởng của điều kiện và hoàn cảnh
sống
- Đặc trưng cho loài
- Nhện giăng tơ
- Ngỗng con chạy theo mẹ
- Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.
- Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Là loại tập tính được hình thành trong
quá trình sống của cá thể, thông qua
học tập và rút kinh nghiệm.
- Không phải do di truyền.
- Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của
điều kiện và hoàn cảnh sống
- Mang tính cá thể


Loại tập
tính
ĐIỂM PHÂN BIỆT

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Ví dụ

Tập tính bẩm sinh
Là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra
đã có, được duy truyền từ bố mẹ, đặc
trung cho loài.
- Mang tính bản năng, được di truyền
từ bố mẹ, được quyết định bởi nhân
tố di truyền.
- Không thay đổi và không chịu ảnh
hưởng của điều kiện và hoàn cảnh
sống
- Đặc trưng cho loài
- Nhện giăng tơ
- Ngỗng con chạy theo mẹ
- Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.
- Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Tập tính học được

Là loại tập tính được hình thành trong
quá trình sống của cá thể thông qua
học tập và rút kinh nghiệm.
- Không phải do di truyền.
- Dễ thay đổi và chịu ảnh hưởng của
điều kiện và hoàn cảnh sống
- Mang tính cá thể

- Hổ rình bắt mồi
- Sáo học tiếng người
- Khỉ làm xiếc


Hình 8: a. Cóc rình bắt mồi
b.Cóc nhỏm người lên và phóng lưỡi ra để bắt mồi
c. Cóc nhả mồi ra và thu mình lại


Mèo bắt chuột

Chim làm tổ


III. Cơ sở thần kinh của tập tính


Kích thích bên
ngoài

Cơ quan thụ cảm

Hệ thần kinh
trung ương

Các cơ quan thực
hiện

Kích thích bên
trong


 Ở động vật có tổ chức thấp các tập tính của chúng đều là bẩm sinh.


 Ở những nhóm động vật càng cao, càng tiến hóa loại tập tính học
được ngày càng nhiều và phức tạp hơn.LUCKY NUMBER
1

2

3

4

5

6

7

8


Chó con mới sinh ra biết định hướng và tìm bú ở
bầu sữa mẹ là tập tính bẩm sinh hay học được?

Tập tính bẩm sinh


Em hãy tìm 2 ví dụ về tập tính
bẩm sinh (1 phút)?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×