Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán hình ảnh nhiễm khuẩn thần kinh

Chẩn đoán hình ảnh
nhiễm khuẩn thần kinh
Ths Trần Phan Ninh


Phân loại tổn thương
1.
2.
3.
4.
5.

Tổn thương ngoài trục,
Tổn thương thuỳ thái dương,
Tổn thương nhân nền,
Tổn thương ngấm thuốc hình vòng nhẫn
Bất thường chất trắng.


Các phương pháp CĐHATụ mủ ngoài màng cứng
(epidural empyema)
• Hình thấu kính
• Khuếch tán giảm
• Tìm nguồn bệnh ở các xoang cạnh mũi
hoặc xoang chũm.Tụ mủ dưới màng cứng
(subdural empyema)
• Khuếch tán giảm
• Tìm nguồn bệnh ở các xoang cạnh mũi
hoặc xoang chũm.Viêm màng não tủy mềm
(Leptomeningitis)
• Tăng cường độ khoang dưới nhện trên
ảnh FLAIR
• Màng não tủy mềm ngấm thuốc đối quang
từ
• Tìm kiếm biến chứng tràn dịch não và
nhồi máuTổn thương thùy thái dương
(temporal lobe lesion)
• Viêm não herpes và viêm não do các
virus khác
• HSV-1 nên là chẩn đoán lựa chọn ở bất
cứ bệnh nhân nào có sốt và bất thường
tín hiệu ở thùy thái dương trong cho đến
khi được chứng minh khác đi.

Nhồi máu động mạch não giữa:
Giảm tỷ trọng liên quan đến nhân nền và thùy thái
dương trái
Tăng tín hiệu thùy thái dương ngoài


Tổn thương nhân nền
• Nhiễm khuẩn
• Chuyển hóa-nhiễm độc
• Nhồi máu tĩnh mạch cục bộ.
• Thiếu máu cục bộ-giảm oxy huyết
• U
Cần biết tiền sử của bệnh nhân, đặc biệt
là tình trạng miễn dịch.


Cryptococcus (bệnh Torula)
• Tăng tín hiệu T2W ở các nhân nền.
• Khuếch tán tăng.Bệnh toxoplasma
• Ngấm thuốc hình vòng tại các nhân nền


Bệnh Creutzfeldt-Jacob
• DWI sáng ở nhân beo sẫm và nhân đuôi.
• Dải “ruy băng vỏ não”.
• DWINgấm thuốc đối quang hình
vòng
• Danh sách chẩn đoán dài.
• Nhiễm khuẩn hay u?.
• Nhiễm khuẩn: có các nang con (daughter cysts),
bờ nhẵn, thành mỏng, phần ngấm thuốc mỏng
hơn hướng về não thất, “sáng hình bóng đèn”
(light bulb bright DWI).
• Chú ý những tổn thương ngấm thuốc hình vòng
không phải mổ: tổn thương hủy myelin “giống u”
(tumefactive demyelination), nhồi máu bán cấp,
máu tụ bán cấp.


NHIỄM TRÙNG THẦN KINH
TỔN THƯƠNG NGẤM THUỐC
DẠNG VÒNG NHẪN


Nhiễm trùng thần kinh
Phân loại tổn thương
1.
2.
3.
4.
5.

Tổn thương ngoài trục,
Tổn thương thuỳ thái dương,
Tổn thương nhân nền,
Tổn thương ngấm thuốc hình vòng nhẫn
Bất thường chất trắng.


ÁP XE MỦ
1. Đường máu,
2. Nhiễm trực tiếp (chấn thương hoặc phẫu
thuật),
3. Lan tràn lân cận (xoang, tai giữa, xương
chũm),
4. Biến chứng viêm màng não mủ.


ÁP XE MỦ
4 giai đoạn ( khoảng 2 tuần )
1. viêm não sớm,
2. viêm não muộn,
3. áp xe/vỏ giai đoạn sớm
4. áp xe/vỏ giai đoạn muộn.


ÁP XE MỦ
Giai đoạn viêm não sớm:
• Giảm tín hiệu T1 (không rõ ràng).
• Tăng tín hiệu T2 .
• Ngấm thuốc không đồng nhất (lốm đốm).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×